УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА



13-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3629


від 06/27/2018
Про затвердження Комплексної стратегії озеленення м. Львова
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
у додаток згідно з ухвалою 5467-2019
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 27.06.2018 № 3629 “Про затвердж'
Остаточна редакція:
На виконання Комплексної екологічної програми на 2017-2022 роки для міста Львова, затвердженої ухвалою міської ради від 27.04.2017 № 1881, керуючись Законами України Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про охорону навколишнього природного середовища“, “Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, “Про рослинний світ“, “Про природно-заповідний фонд України“, “Про екологічну мережу України“, постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 “Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах“, Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 “Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Комплексну стратегію озеленення м. Львова (додається).
2. Виконавчим органам міської ради:
2.1. Керуватись Комплексною стратегією озеленення м. Львова при підготовці документів з обов’язковим зазначенням у преамбулі відповідного заходу Комплексної стратегії озеленення м. Львова.
2.2. Забезпечити виконання заходів Комплексної стратегії озеленення м. Львова та інформувати департамент містобудування про хід їх виконання.
Термін: щорічно, до 31-го січня.
Відповідальні: керівники всіх виконавчих органів міської ради.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань містобудування.




Міський голова А. Садовий



додаток.docx

Дата оприлюднення: 07/09/2018