УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА



12-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2907


від 01/25/2018
Про затвердження Програми навчання плаванню у м. Львові на 2018-2020 роки



Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про фізичну культуру і спорт“, “Про освіту“, беручи до уваги ухвалу міської ради від 27.08.2015 № 4992 "Про впровадження ідентифікаційної картки львів’янина – учасника антитерористичної операції", міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму навчання плаванню у м. Львові на 2018-2020 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.




Міський голова А. Садовий






Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від____________№______

ПРОГРАМА
навчання плаванню у м. Львові на 2018-2020 роки

1. Вступ
Завданням Програми навчання плаванню у м. Львові на 2018-2020 роки (надалі – Програма) є здобуття дітьми віком 9-15 років (включно) навиків з плавання, популяризація здорового способу життя, занять спортом та фізичною культурою.
2. Мета Програми

2.1. Метою Програми є розширення можливостей здобуття вмінь та навиків плавання дітьми м. Львова, залучення до плавання дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (які мають здатність до самообслуговування та не мають протипоказань), талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, у тому числі гуртківців установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів м. Львова, учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції.
3. Завдання Програми

3.1. Забезпечення проведення розширених занять з плавання у басейнах міста для дітей м. Львова.
Відповідальні: начальник управління
молоді та спорту департаменту
гуманітарної політики, директор
ЛКП “Спортресурс“.
3.2. Формування та затвердження списку дітей з числа дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (які мають здатність до самообслуговування та не мають протипоказань), дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, для участі у Програмі. Учасники Програми подають заяву на ім’я директора ЛКП "Спортресурс" і пакет документів, які підтверджують приналежність до відповідних категорій. Учасники антитерористичної операції подають заяву на ім’я директора ЛКП "Спортресурс" та копію номера ідентифікаційної картки львів’янина – учасника антитерористичної операції (при умові наявності на картці всіх документів, необхідних для участі у Програмі) або пакет документів, які підтверджують приналежність до відповідної категорії.
Відповідальні: директор Львівського
міського центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, директор
ЛКП “Спортресурс“.
3.3. Формування та затвердження списку дітей з числа талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, у тому числі гуртківців установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів м. Львова для участі у Програмі. Учасники Програми подають заяву на ім’я директора ЛКП "Спортресурс" і пакет документів щодо підтвердження відповідних категорій.
Відповідальні: директори районних
установ дитячо-юнацьких молодіжних
клубів м. Львова, директор ЛКП
“Спортресурс“.
3.4. Передача сформованих списків дітей Львівському комунальному підприємству “Спортресурс“.
Відповідальні: директор Львівського
міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, директори
районних установ дитячо-юнацьких
молодіжних клубів м. Львова.
3.5. Забезпечення висвітлення результатів Програми у засобах масової інформації.
Відповідальний: директор департаменту
“Адміністрація міського голови“.
4. Фінансове забезпечення виконання Програми

4.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, передбачених ухвалою про міський бюджет на відповідний рік, і визначається щороку, виходячи з реальних можливостей міського бюджету м. Львова.
4.2. Розпорядником коштів, виділених на заходи з реалізації Програми є Львівське комунальне підприємство “Спортресурс“.
5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Виконання Програми дасть змогу забезпечити у межах коштів, передбачених щорічно у міському бюджеті м. Львова для Львівського комунального підприємства “Спортресурс“, оволодіння навиками з плавання, вміле поводження на воді, популяризацію здорового способу життя, занять спортом та фізичною культурою для:
5.1.1. Дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.
5.1.2. Дітей-сиріт.
5.1.3. Дітей, позбавлених батьківського піклування.
5.1.4. Дітей з інвалідністю (які мають здатність до самообслуговування та не мають протипоказань).
5.1.5. Талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, у тому числі гуртківців установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів м. Львова, учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд.
5.1.6. Дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків.
5.1.7. Дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції.


Секретар ради А. Забарило



Віза:

Начальник управління

молоді та спорту А. Нікулін




Дата оприлюднення: 01/31/2018