УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА12-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2902


від 01/25/2018
Про затвердження Програми діяльності Інституту стратегії культури на 2018-2021 рокиВідповідно до Законів України “Про культуру“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою створення належних правових та організаційних умов, які сприятимуть реалізації Стратегії розвитку культури м. Львова до 2025 року міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму діяльності Інституту стратегії культури на 2018-2021 роки (додається).
2. Контроль за виконанням Програми покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
Міський голова А. Садовий
Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____


ПРОГРАМА
діяльності Інституту стратегії культури на 2018-2021 роки

1. Загальні положення

1.1. Програма діяльності Інституту стратегії культури у м. Львові на 2018-2021 роки (надалі Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про культуру“.
1.2. Створення та прийняття Програми є необхідним з огляду на прийняття Стратегії розвитку культури м. Львова до 2025 року, затвердженої ухвалою міської ради від 08.06.2017 № 2047, та створення комунальної установи “Інститут стратегії культури“. Відповідно, прийняття комплексної програми забезпечить стабільну реалізацію стратегічних цілей та завдань Інституту стратегії культури, скерованих на імплементацію, реалізацію та моніторинг виконання Стратегії розвитку культури м. Львова до 2025 року.
1.3. Програма є довготривалим спільним проектом Львівської міської ради, комунальної установи “Інститут стратегії культури“, закладів культури, навчальних закладів, громадського сектору та бізнесу, спрямованим на консолідацію зусиль для сталого культурного розвитку м. Львова.

2. Мета, напрямки реалізації та завдання Програми

2.1. Головною метою Програми є реалізація Стратегії розвитку культури м. Львова до 2025 року.
2.2. Основними напрямками реалізації Програми є:
2.2.1. Створення умов та інструментів ефективної діяльності у сфері культури.
2.2.2. Залучення мешканців до творення культурного життя міста та формування співвідповідальності за його якість.
2.2.3. Налагодження горизонтальних і вертикальних зв’язків між діячами, які впливають на сферу культури.
2.2.4. Модернізація системи формальної освіти, а також підтримка і розвиток неформальної культурної освіти у форматі “навчання впродовж життя“.
2.3. Основними завданнями Програми є:
2.3.1. Стратегування установ культури м. Львова.
2.3.2. Розробка та впровадження освітніх програм для працівників установ культури м. Львова (у співпраці з вищими навчальними закладами міста).
2.3.3. Створення та адміністрування Фонду культури.
2.3.4. Створення “мережі культури“ як комунікативної платформи для установ, закладів та організацій культури, котрі діють на території м. Львова.
2.3.5. Забезпечення процесу аплікування м. Львова на Європейську столицю культури.
2.3.6. Напрацювання методології за здійснення моніторингу галузі культури та процесу впровадження стратегії розвитку культури м. Львова.
2.3.7. Організація процесів культурної дипломатії м. Львова у сфері культури.
3. Основні заходи з реалізації Програми

3.1. Для забезпечення досягнення мети та реалізації завдань Програми здійснюються такі основні заходи:
3.1.1. Проведення сесій стратегічного планування для установ культури.
3.1.2. Розробка стратегій розвитку для обраних установ культури (одного театру, одного клубного закладу, однієї музичної школи).
3.1.3. Розробка пілотних освітніх програм музичного, художнього та театрального спрямування для шкільних та позашкільних закладів освіти.
3.1.4. Співпраця з вищими навчальними закладами щодо стажування студентів у закладах культури та громадських організаціях у сфері культури.
3.1.5. Організація та проведення бієнале Форум культури“.
3.1.6. Розробка міської програма резиденцій для митців та менеджерів у сфері культури.
3.1.7. Створення та організація діяльності робочої групи з розробки положення про Фонд культури.
3.1.8. Налагодження партнерської комунікації з міжнародними інституціями культури.
3.1.9. Інші заходи.
4. Фінансове забезпечення Програми

4.1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок загального фонду та коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова, а також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
4.2. Обсяги фінансування, визначені у міському бюджеті м. Львова, можуть змінюватись під час бюджетного періоду за погодженням з профільними постійними комісіями і постійною комісією молодіжної політики, культури та фізичної культури на підставі ухвал міської ради про внесення змін до міського бюджету м. Львова.
5. Організація та контроль за виконанням Програми

5.1. Основним розпорядником коштів Програми є департамент розвитку Львівської міської ради.
5.2. Основним виконавцем та координатором Програми є комунальна установа Інститут стратегії культури“.
5.3. Іншими виконавцями заходів Програми є управління Львівської міської ради, комунальні заклади культури, організації та інституції (за згодою), які здійснюють діяльність у галузі культури.
5.4. Основний виконавець і координатор Програми:
5.4.1. Контролює хід реалізації Програми.
5.4.2. Забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням.Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор департаменту
розвитку Н. Бунда
Дата оприлюднення: 01/31/2018