УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА12-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2888


від 01/25/2018
Про проведення щорічного обов’язкового зовнішнього незалежного аудиту комунальних підприємств Львівської міської радиВідповідно до Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, керуючись ч. 302 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та ч. 8 ст. 78 Господарського кодексу України, міська рада ухвалила:
1. Затвердити критерії, за якими залучаються міжнародні аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності комунальних підприємств Львівської міської ради (додається).
2. Встановити, що обов’язковій перевірці зовнішнім аудитом підлягає річна фінансова звітність комунальних підприємств Львівської міської ради, у яких за попередній бюджетний період відповідає наступним критеріям:
2.1. Величина одержаного чистого доходу від реалізації продукції (послуг) понад 5 000 000 (п’ять мільйонів) грн.
2.2. Внески у статутний капітал понад 5 000 000 (п’ять мільйонів) грн.
3. Управлінню економіки департаменту економічного розвитку:
3.1. Щорічно визначати критерії, відповідно до яких річна фінансова звітність комунальних підприємств Львівської міської ради підлягатиме перевірці зовнішнім аудитом.
Термін: до 1 листопада року,
передуючого звітному.
3.2. Подавати зведені результати аудиторських перевірок комунальних підприємств Львівської міської ради на розгляд постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова, постійної комісії фінансів та планування бюджету і постійної комісії конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва.
Термін: до 30 червня року,
наступного за звітним.
Відповідальний: начальник управління економіки департаменту економічного розвитку.
4. Рекомендувати комунальним підприємствам Львівської міської ради здійснювати закупівлю послуг з проведення аудиту фінансової звітності із застосуванням системи Prozorro.
5. Уповноваженим органам комунальних підприємств Львівської міської ради представляти аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності комунальних підприємств Львівської міської ради на засіданні виконавчого комітету.
Термін: до 30 червня року,
наступного за звітним.
Відповідальні: керівники уповноважених органів комунальних підприємств Львівської міської ради.
6. Комунальним підприємствам Львівської міської ради оприлюднювати аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності на офіційному сайті Львівської міської ради.
Термін: до 30 червня року,
наступного за звітним.
Відповідальні: керівники комунальних підприємств Львівської міської ради.
7. Встановити, що норми цієї ухвали застосовуються з 01.02.2018.
8. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних питань.
Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____


ПЕРЕЛІК
критеріїв до аудиторських фірм, які залучаються до проведення аудиту фінансової звітності комунальних підприємств
Львівської міської ради

1. Аудиторська фірма, яка є членом міжнародної мережі аудиторських компаній і має офіс в Україні.
2. Штатна чисельність працівників аудиторської фірми повинна бути не менше ніж 30 осіб, з яких не менше ніж 5 працівників повинні мати сертифікат, який визначає їх кваліфікаційну придатність, виданий однією з організацій, котра є членом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC).
3. Аудиторська фірма, яка виконала не менше 3 договорів на виконання аудиту річної фінансової звітності українських комунальних та державних підприємств, укладених протягом 2013-2016 років.
Секретар ради А. Забарило

Віза:

Директор юридичного
департаменту Г. Пайонкевич

Дата оприлюднення: 02/07/2018