УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА20-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 4413


від 03/19/2015
Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2025 роки (“Теплий дім“)
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 357-2016
згідно з ухвалою 6558-2020

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.03.2015 № 4413 “Про затвердж' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про продовження дії Програм, затверджених ухвалами міської ради від '
Остаточна редакція:
Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про енергозбереження“, “Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки“, “Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку“, з метою забезпечення участі власників квартир у будинках ОСББ і ЖБК щодо впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків через залучення кредитних коштів міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2025 роки (“Теплий дім“) (додається).
2. Департаменту житлового господарства та інфраструктури передбачати кошти на фінансування Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2025 роки (“Теплий дім“).
Відповідальний: директор департаменту
житлового господарства та
інфраструктури.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від _____________ №_____

ПРОГРАМА
відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 201
5-2025 роки (“Теплий дім“)
1. Мета Програми

1.1. Метою Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2025 роки (“Теплий дім“) (надалі – Програма) є відшкодування частини кредитних коштів, залучених обєднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами (надалі – ОСББ, ЖБК або Позичальники) на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, поліпшення комфорту мешканців міста та підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків.
1.2. Стимулювання залучення інвестицій приватних власників для проведення заходів з модернізації багатоповерхівок.
1.3. Створення і запуск інституційного механізму стимулювання довгострокових і сталих джерел комерційного фінансування заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків.
2. Опис та завдання Програми

2.1. Житлово-комунальне господарство є одним з найбільших і, у той же час, найменш ощадливим споживачем енергетичних і водних ресурсів серед інших галузей господарства міста.
2.2. Основною складовою низької енергетичної ефективності інженерних мереж і систем є високий рівень питомих витрат теплової енергії, гарячої та холодної води у таких споживачів комунальних послуг як житлові будівлі.
2.3. Кінцева мета енергоресурсоощадної політики у житлово-комунальному господарстві скорочення витрат на утримання та експлуатацію житлових будівель. За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал економії електроенергії у будинках і спорудах дорівнює 50 – 65%, а теплової енергії – близько 50%.
2.4. Фізичне та моральне старіння конструкцій та внутрішніх систем житлових будівель стало головною причиною зниження якості комунальних послуг, погіршення комфортності, надійності і безпечності умов проживання мешканців міста.
2.5. З іншої сторони, поганий фізичний стан внутрішньобудинкових систем, низькі теплозахисні властивості огороджувальних конструкцій та відсутність у споживачів технічної можливості для керування споживанням теплової енергії призводять до невиправдано високого обсягу споживання енергоресурсів.
2.6. Територіальна громада м. Львова у своїй діяльності з оновлення та модернізації житлового фонду постійно постає перед проблемою недостатності обсягів фінансування і зумовленої цим неможливості розширити процес реформування житлового господарства міста, підвищити комфортність, надійність і безпечність умов проживання населення. Гострота і складність вказаної проблеми спричиняються низкою факторів, а саме:
2.6.1. Потреби у коштах для модернізації міського житлового фонду, підвищення комфортності умов проживання; продовження терміну експлуатації конструкцій та інженерних мереж житлових будівель є настільки значними і терміновими, що покрити їх виключно за рахунок міського бюджету не вдається.
2.6.2. Громада міста не має на сьогодні у своєму розпорядженні фондів спеціального призначення, які повинні були акумулюватися з часу введення будинків в експлуатацію, а механізм, який би дозволив на постійній основі акумулювати доступні на сьогодні кошти, відсутній.
2.6.3. Об’єктивно найбільш зацікавлені в оновленні житлових будинків мешканці цих будинків – практично не приймають участі у фінансуванні капітальних вкладень, спрямованих на модернізацію конструкцій і мереж спільної сумісної власності та продовжують очікувати, що кошти виділять з міського бюджету м. Львова або Державного бюджету України.
2.6.4. Процес створення ефективного власника через створення юридичної ОСББ у житловому багатоквартирному фонді міста значною мірою гальмується внаслідок небажання мешканців приймати на себе відповідальність за спільне володіння фізично зношеним та морально застарілим інженерним обладнанням будинків та відсутність довгострокового, стійкого і зрозумілого механізму фінансування робіт з модернізації застарілого житлового фонду.
2.7. Таким чином, гостра та невідкладна потреба у здійсненні енергоефективної модернізації житлового фонду м. Львова вимагає створення на рівні місцевого самоврядування власних спеціалізованих джерел та широкого залучення додаткових джерел фінансування капітальних вкладень, залучаючи ОСББ, ЖБК та комерційні фінансові установи до процесів з фінансування та управління впровадженням енергоефективних заходів та заходів з модернізації.
2.8. Необхідно розробити та забезпечити місцевою нормативною базою фінансово-кредитну систему забезпечення капітальних вкладень у реконструкцію житлового фонду міста, спрямовану на залучення довгострокових кредитних ресурсів, коштів місцевого бюджету, коштів населення та інших фінансових джерел.
2.9. Необхідно вирішувати завдання стимулювання активності і відповідальності мешканців у напрямку поліпшення стану своєї спільної сумісної власності у будинку.
3. Інноваційна складова Програми

3.1. Завдання Програми планується вирішити інноваційним способом, який полягає у створенні нової системи, спеціально призначеної для потреб довгострокового фінансування капітальних вкладень у енергоефективну модернізацію житлового фонду м. Львова із залученням середньо- і довгострокових кредитних фінансових ресурсів.
3.2. У процесі реалізації Програми буде запроваджений механізм залучення коштів населення у систему довгострокового фінансування капітальних вкладень. Залучення коштів населення буде започатковане за рахунок використання фінансових ресурсів, які виникають у вигляді економічних вигод від впровадження енергоефективних заходів, обліку та регулювання споживання енергоносіїв.
3.3. Новим у підходах до проблем управління житловим фондом буде залучення за Програмою ОСББ, ЖБК у процес запозичення і управління коштами, спеціально призначеними для фінансування капітальних вкладень у енергоефективне оновлення житлового фонду м. Львова.
3.4. Важливим є те, що у процесі реалізації Програми виключно співвласники багатоквартирного будинку самостійно прийматимуть рішення щодо залучення кредитних коштів для впровадження заходів з енергозбереження у будинку, отримуючи при цьому невелику допомогу з міського бюджету м. Львова.
4. Заплановані дії та заходи для реалізації Програми

4.1. Для успішної реалізації Програми мають бути застосовані такі процеси:
4.1.1. Популяризація Програми серед мешканців міста, у першу чергу серед ОСББ та ЖБК, через засоби масової інформації, круглі столи, друковані інформаційно-рекламні матеріали.
4.1.2. Залучення до розробки бізнес-планів, техніко-економічного та фінансового забезпечення енергоефективної модернізації житлового фонду всіх зацікавлених сторін, зокрема, виконавчих органів місцевого самоврядування, ОСББ, ЖБК, фінансово-кредитних установ, міжнародних організацій та фінансових установ.
4.1.3. Залучення у процесі реалізації Програми всіх доступних джерел фінансування – коштів мешканців, коштів міського бюджету м. Львова, коштів міжнародних фінансових установ і організацій, коштів донорських організацій.
4.1.4. Створення системи довгострокового пільгового кредитування багатоквартирних будинків ОСББ, ЖБК для впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові, у результаті реалізації якої мешканці отримають зниження видатків на оплату за спожиті житлово-комунальні послуги завдяки енергозбереженню, обліку і керуванню споживанням.
4.1.5. Організаційна підтримка та допомога керівникам ОСББ і ЖБК у процесі розробки фінансово-економічного обгрунтування доцільності залучення кредитних коштів.
5. Механізм реалізації Програми

5.1. Суть механізму Програми полягає у тому, що з міського бюджету м. Львова відшкодовується позичальникам ОСББ і ЖБК частина кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків.
5.2. Відшкодування частини кредитних коштів здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів міського бюджету м. Львова, передбачених на фінансування заходів цієї Програми та кредитно-фінансовою установою, (надалі Генеральний договір) (додаток до цієї Програми).
5.3. Відшкодування частини кредитів за отриманими і використаними кредитними коштами ОСББ, ЖБК здійснюється на впровадження таких енергозберігаючих заходів:
5.3.1. Модернізація та утеплення стін фасаду.
5.3.2. Модернізація, реконструкція, утеплення і ремонт покрівель, дахового перекриття, підвальних приміщень.
5.3.3. Реконструкція, ремонт і модернізація всіх інженерних мереж і обладнання у будинку.
5.3.4. Встановлення приладів погодного регулювання подачі теплоносія.
5.3.5. Утеплення підїздів (встановлення та заміна вікон, вхідних дверей).
5.3.6. Модернізація систем освітлення підїздів.
5.3.7. Модернізація систем вентиляції.
5.3.8. Встановлення обладнання з використання альтернативних до газу джерел енергії для потреб будинку.
5.3.9. Інші енергоефективні заходи у багатоквартирному будинку.
5.4. ОСББ, ЖБК через проведення загальних зборів відповідно до статуту визначає необхідні першочергові роботи, встановлює їхню кошторисну вартість, приймає рішення про залучення кредитних коштів, їхню суму та оптимальний термін кредиту.
5.5. Правління ОСББ, ЖБК на підставі рішення загальних зборів укладає кредитний договір з кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів кредитно-фінансової установи.
5.6. Кредитно-фінансові установи не пізніше десятиденного терміну від дати підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та ОСББ, ЖБК подають головному розпоряднику коштів міського бюджету реєстр нових позичальників, які отримали кредит для вищеперелічених цілей.
5.7. Після отримання від позичальника повного пакету документів, перелік яких наведений у додатку 4 до Генерального договору, які підтверджують цільовість використання кредитних коштів, кредитно-фінансові установи подають зведений реєстр позичальників, які взяли кредити у цих установах, де зазначається сума відшкодування частини кредиту.
5.8. Відшкодування частини кредиту надається не пізніше шістдесятиденного терміну від дати отримання зведеного реєстру від кредитно-фінансової установи, але також не пізніше 20 грудня року, у якому був отриманий кредит, через перерахунок головним розпорядником коштів міського бюджету м. Львова на транзитний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка у свою чергу розподіляє ці кошти на позичкові рахунки Позичальників, про що головному розпоряднику коштів міського бюджету м. Львова надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи.
5.9. Відшкодування частини кредиту з міського бюджету м. Львова надається ОСББ, ЖБК у розмірі до 30 відсотків від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 400 тис. грн. до 31.12.2020 та не більше 1 млн. грн. з 01.01.2021 за одним кредитним договором, на заходи з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків згідно з цією Програмою.
5.10. Відшкодування частини кредиту проводиться розпорядником коштів у порядку надходження від кредитно-фінансових установ зведених реєстрів позичальників у межах бюджетного асигнування на виконання Програми.
5.11. Розпорядник коштів міського бюджету м. Львова має право здійснювати заходи щодо перевірки пакетів документів позичальників та контроль за цільовістю використання кредитів, отриманих відповідно до цієї Програми, за умови попереднього письмового повідомлення про це кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.
5.12. За результатами проведеного звітування Львівська міська рада приймає рішення щодо продовження дії цієї Програми.
5.13. Результати роботи цієї Програми висвітлюються для мешканців міста у вигляді соціальної реклами, через круглі столи, засоби масової інформації.
6. Очікувані результати

6.1. Формування та апробація механізму залучення мешканцями багатоповерхівок (ОСББ, ЖБК) кредитних коштів на фінансування заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків.
6.2. Створення та подальший розвиток спеціалізованих нових джерел фінансування та забезпечення інвестицій у енергоефективне оновлення житлового фонду міста.
6.3. Поліпшення енергоефективності конструкцій і внутрішньобудинкових систем тепло- та водопостачання житлових будівель, підвищення комфортності проживання у них.
6.4. Створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та довіри між міською владою, кредитно-фінансовими установами та мешканцями міста.
7. Фінансове забезпечення Програми

7.1. Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок міського бюджету м. Львова та кредитних коштів мешканців ОСББ і ЖБК міста.
7.2. Обсяги та джерела фінансування Програми наведені у таблиці 1.

Таблиця 1
Обсяги та джерела фінансування Програми
Джерела
фінансування
Обсяг
фінансу-
вання,
тис. грн.
у тому числі за роками,
тис. грн.
2016 рік
2017
рік
2018
рік
2019
рік
2020
рік
Міський
бюджет
м. Львова
48000,0
3000,0
8000,0
10000,0
12000,0
15000,0
Кошти
мешканців ОСББ, ЖБК
163333,0
13333,0
26667,0
33333,0
40000,0
50000,0
Разом за
2016-2020 роки:
211333,0
17333,0
34667,0
43333,0
52000,0
65000,0

7.2-1. Видатки на реалізацію Програми на період 2021-2025 років проводити у межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний період.
8. Цільовий сегмент

8.1. Скористатися Програмою можуть мешканці ОСББ та ЖБК, які за рахунок кредитних коштів впроваджують заходи з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків. За попереднім аналізом до таких будинків належить близько 25 % житлового фонду. Відповідно чисельність мешканців, які можуть скористатися Програмою,становить більше 150 тис. осіб.
9. Керівнцтво Програмою

9.1. Керівництво Програмою здійснює перший заступник міського голови.
9.2. Координаторами Програми є уповноважений представник департаменту житлового господарства та інфраструктури.


Секретар ради В. Павлюк

Віза:

Директор департаменту
житлового господарства та
інфраструктури В. ПушкарьовДодаток
до Програми відшкодування частини
кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на
впровадження заходів з енергозбе-
реження, реконструкції і модернізації
багатоквартирних будинків у м. Львові
на 2015-2025 роки (“Теплий дім“)
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР №____
про співробітництво

м. Львів “___“_________ _____року


Головний розпорядник коштів міського бюджету м. Львові (надалі – розпорядник коштів), в особі директора департаменту ___________________________________________, який діє на підставі Положення про департамент _________________________________ з однієї сторони та _________________________________(надалі – Кредитно-фінансова установа), в особі __________________________, який діє на підставі _______________________________ з іншої сторони (надалі – Сторони), уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору

1.1. Предметом цього договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі відшкодування Розпорядником коштів частини кредиту, отриманого ОСББ, ЖБК (надалі – відшкодування частини кредиту) на цілі енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків, у кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені у Програмі відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2014-2017 роки (“Теплий дім“) (надалі – Програма), у розмірах та у порядку, визначеному цим договором.
1.2. Розпорядник коштів відшкодовує частину кредиту, отриманого ОСББ, ЖБК (надалі – Позичальники) на цілі енергозбереження та енергоефективної модернізації житлових будинків (додаток 1 до цього договору) у кредитно-фінансовій установі у розмірі до 30 відсотків від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не більше 1 млн. грн. за одним кредитним договором, на заходи з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків згідно з цією Програмою.
1.3. Кредитування позичальників здійснюється кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів кредитно-фінансової установи.
1.4. Кредити надаються виключно у національній валюті на підставі цього договору та поданих зведених реєстрів.
2. Основні завдання Сторін

2.1. Для досягнення цілей за цим договором Сторони зобов'язуються:
2.1.1. Спрямовувати зусилля на виконання умов Програми.
2.1.2. Проводити заходи щодо пошуку позичальників, які бажають отримати кредит у кредитно-фінансовій установі та отримати право на відшкодування частини такого кредиту відповідно до умов Програми.
2.1.3. Обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, яка стосується предмету цього договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.
3. Обов'язки і права Розпорядника коштів

3.1. Розпорядник коштів зобов'язується:
3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані кредитно-фінансовою установою реєстри позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені у Програмі.
3.1.2. Відшкодовувати частину кредиту за кредитним договором, відповідно до реєстру позичальників, наданого кредитно-фінансовою установою, згідно з підпунктами 3.1.1 цього договору.
3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані кредитно-фінансовою установою зведені реєстри позичальників згідно з підпунктом 4.1.6 цього договору.
3.1.4. Не пізніше шістдесятиденного терміну від дати отримання зведеного реєстру від кредитно-фінансової установи (але не пізніше 20 грудня року, у якому був отриманий кредит) перераховувати кошти відшкодування частини кредиту за залученими кредитними коштами ОСББ І ЖБК, відповідно до зведених реєстрів на транзитний рахунок №_______________, що відкритий у кредитно-фінансовій установі.
3.1.5. Повідомляти кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього договору за 3 дні до набрання ними чинності.
3.1.6. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі департаменту _____________________ у зв'язку з виконанням обов'язків за цим договором.
3.1.7. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.
3.2. Розпорядник коштів має право:
3.2.1. Вносити на розгляд кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим договором, а також схеми кредитування Позичальників.
3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням кредитно-фінансовою установою умов цього договору.
3.2.3. Здійснювати заходи з перевірки пакетів документів позичальників (згідно з додатком 4 до цього договору) та контроль за цільовістю використання кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього договору за умови попереднього письмового повідомлення про це кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.
4. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:
4.1.1. Надавати кредити позичальникам на цілі, передбачені у Програмі, у порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи.
4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для відшкодування частини кредиту за кредитним договором за кожним позичальником окремо, виходячи з умов, передбачених у пункті 1.3 цього договору та відобразити у зведеному реєстрі.
4.1.3. Формувати та зберігати у кредитно-фінансовій установі за кожним позичальником, який отримав кредит у кредитно-фінансовій установі відповідно до умов цього договору, пакет документів згідно з переліком, наведеним у додатку 4 до цього договору.
4.1.4. Формувати реєстр позичальників, які отримали кредит у кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені цим договором, згідно з формою, наведеною у додатку 2 до цього договору.
4.1.5. Не пізніше десятиденного терміну від дати підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та ОСББ, ЖБК подавати розпоряднику коштів реєстр позичальників, які отримали кредит за Програмою.
4.1.6. Після отримання від клієнта повного пакету документів, наведеного у додатку 4 до цього договору, формувати та подавати розпоряднику коштів зведений реєстр позичальників згідно з формою, наведеною у додатку 3 до цього договору.
4.1.7. Перераховувати скеровані розпорядником коштів на рахунок кредитно-фінансової установи кошти, призначені для відшкодування частини кредиту на позичкові рахунки позичальників, відповідно до умов цього договору та інших договорів, укладених у межах цього договору, для погашення основної суми кредиту (тіла кредиту) позичальника.
4.1.8. У разі повного дострокового погашення кредиту до часу надходження коштів, призначених на відшкодування частини кредиту, повідомляти розпорядника коштів про повне дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення.
4.1.9. У разі, коли сума заборгованості за кредитом позичальника на час надходження коштів з відшкодування частини кредиту є меншою від розміру відшкодування частини кредиту, перераховувати різницю таких коштів на рахунок розпорядника коштів.
4.1.10. Здійснювати заходи з популяризації Програми щодо відшкодування частини кредиту позичальникам, які отримали кредит у кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені у Програмі.
4.1.11. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.
4.1.12. У кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками у графі Ціль кредитування зазначати “у межах Програмиз подальшим переліком робіт, на які надається кредит.
4.2. Кредитно-фінансова установа має право:
4.2.1. Відмовити позичальнику у наданні кредиту у разі:
4.2.1.1. Невідповідності позичальника вимогам кредитно-фінансової установи та умовам цього договору.
4.2.1.2. Прийняття кредитним комітетом кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.
5. Відповідальність сторін

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.
5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення осіб, які отримали кредит за Програмою у зведений реєстр згідно з додатком 3 до цього договору.
5.3. Розпорядник коштів не несе відповідальності за несвоєчасне перерахування коштів для відшкодування частини кредиту позичальників з міського бюджету м. Львова.
5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову розпорядника коштів здійснювати відшкодування частини кредиту згідно зі сформованими кредитно-фінансовою установою зведеними реєстрами.
6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це стало наслідком причин, що є поза сферою контролю невиконуючої сторони. Такі причини це: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої електроенергії та телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, громадське безладдя і тощо, але не обмежуються ними.
7. Строк дії договору

7.1. Цей договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим договором.
7.2. Цей договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати договір подає заяву не раніше ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії договору.
7.3. Після закінчення дії договору розпорядник коштів зобов’язується здійснювати відшкодування частини кредиту, відповідно до сформованих кредитно-фінансовою установою зведених реєстрів до повного виконання позичальником зобов’язань за кредитом.
8. Прикінцеві положення

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору вносяться лише за згодою Сторін, через укладення додаткових договорів.
8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.
8.3. Цей договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.
8.4. Розпорядник коштів підтверджує, що позичальники, внесені до зведених реєстрів згідно з кредитними договорами та умовами цього договору, є учасниками Програми та зобов’язується відповідно до умов цього договору відшкодовувати частину кредиту позичальника.
9. Місце знаходження та реквізити Сторін

Кредитно-фінансова установа
________________
________________
_________________
_________________
_________________

М. п.
Головний розпорядник коштів міського бюджету м. Львова
79008 м. Львів пл. Ринок, 1
р/р ………………….у ГУДКУ у Львівській області


М. п.Директор департаменту
житлового господарства та
інфраструктури В. ПушкарьовДодаток 1
до Генерального договору
про співробітництво №_____
від “____“__________20____

ЦІЛІ КРЕДИТУВАННЯ,
які забезпечують енергоощадність та підпадають
під відшкодування відсотків з кредитів для населення
№ з/п
Цілі
1Модернізація та утеплення стін фасаду
2Модернізація, реконструкція, утеплення і ремонт покрівель, дахового перекриття, підвальних приміщень
3Реконструкція, ремонт і модернізація всіх інженерних мереж і обладнання у будинку
4Встановлення приладів погодного регулювання подачі теплоносія
5Утеплення під`їздів (встановлення та заміна вікон, вхідних дверей)
6Модернізація систем освітлення підїздів
7Модернізація систем вентиляції
8Модернізація, капітальний ремонт та заміна ліфтів
9Встановлення обладнання з використання альтернативних до газу джерел енергії для потреб будинку
10Інші роботи з модернізації, ремонту і реконструкції багатоквартирного будинку


Кредитно-фінансова установа Розпорядник коштів

_________________________ __________________
Директор департаменту
житлового господарства та
інфраструктури В. ПушкарьовДодаток 2
до Генерального договору
про співробітництво №_____
від “____“__________20____


ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
Кредитно-фінансова установа Головний розпорядник коштів
__________________________ _________________________
Реєстр № ________
позичальників, які отримали кредит у ___________________________________________________________________________
за Програмою відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2020 роки (“Теплий дім“) за _________ 20___ рік.
(місяць)
Реквізити кредитно-фінансової установи:______________________________________________________________________

№ з/п
Назва позичальника
ЄДРПОУ
Ціль кредиту
№ і дата кредитного
договору
Строк кредитного договору
Сума кредиту, грн.
Розмір компенсації,
грн.
Місце реєстрації позичальника
(район, місто)
Всього
Кредитно-фінансова установа:__________________________________________________________________________________
“____“ _____________________ 20___р. ________________________ ______________
(посада, прізвище та ініціали) (підпис)
М.П.

Директор департаменту житлового
господарства та інфраструктури В. Пушкарьов


Додаток 3
до Генерального договору
про співробітництво №_____
від “____“__________20____


ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
Кредитно-фінансова установа Головний розпорядник коштів
__________________________ _________________________

Зведений реєстр № ______
позичальників, які отримали кредит у ___________________________________________________________________________
за Програмою відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2014-2017 роки (“Теплий дім“) за _________ 20___ рік.
(місяць)
Реквізити кредитно-фінансової установи:________________________________________________________________________

№ з/п
Назва позичальника
ЄДРПОУ
Ціль кредиту
№ і дата кредитного
договору
Строк кредитного договору
Сума кредиту, грн.
Розмір компенсації, грн.
Всього
Кредитно-фінансова установа:__________________________________________________________________________________
“____“ _____________________ 20___р. ________________________ ______________
(посада, прізвище та ініціали) (підпис)
М.П.
Директор департаменту житлового
господарства та інфраструктури В. Пушкарьов
Додаток 4
до Генерального договору
про співробітництво №_____
від “____“__________20____


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
які необхідні для відшкодування частини кредиту
(зберігаються у кредитно-фінансовій установі)

1. Статут ОСББ.
2. Свідоцтво про державну реєстрацію, а у разі, якщо воно не видавалося, - виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
3. Довідка з ЄДРПОУ, видана органами статистики (у разі державної реєстрації юридичної особи до 17.12.2012).
4. Наказ (витяг з протоколу) про призначення керівників на посади.
5. Копії паспортів керівника, головного бухгалтера, інших уповноважених осіб, які мають право підпису відповідних договорів та/або документів, що подаються до банку, засновників; копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів вищезазначеним особам.
6. Копія рішення відповідних органів управління позичальника (зборів членів ОСББ, спостережної ради, правління тощо) про отримання кредиту та проведення енергозберігаючих робіт, ремонту, модернізації будинку.
7. Кредитний договір.
8. Документи, які підтверджують цільовість використання кредитних коштів:
8.1. Рахунки – фактури.
8.2. Договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія).
8.3. Акт перевірки цільового використання коштів за кредитом або документ, що підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів.
8.4. Акт прийому-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.

Директор департаменту
житлового господарства та
інфраструктури В. Пушкарьов