УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА12-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2893


від 01/25/2018
Про затвердження Програми розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2018-2020 рокиКеруючись Законом України “Про туризм“, беручи до уваги ухвали міської ради від 04.02.2016 № 134 “Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі м. Львова на 2016-2022 роки“, від 18.12.2014 № 4131 “Про затвердження Програми розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2015-2017 роки“, з метою подальшого розвитку індустрії ділової гостинності у м. Львові, поліпшення інфраструктури конференц-індустрії, активного позиціонування міста на міжнародному ринку індустрії ділової гостинності та виходу на глобальний ринок індустрії міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2018-2020 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на директора департаменту розвитку.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2018-2020 роки


Сфера ділової гостинності, відома також як конференц-індустрія, займає важливе значення у економіках багатьох країн. Це пояснюється, у першу чергу, її можливістю генерувати значні прямі та непрямі надходження у ті міста та регіони, де проходять заходи ділової гостинності.
У Німеччині, до прикладу, сфера ділової гостинності за кількістю учасників (а це 394 млн. делегатів у 2016 році, з них 32,9 млн. міжнародних) та доходами понад 66 млрд. євро вже прирівнюється до сектору машинобудування. Якщо звичайний турист у Берліні витрачає у середньому 50 євро на добу, то конференц-делегат – майже у 5 разів більше згідно з офіційним звітом Національного Конференц Бюро Німеччини 2012 року. Високі темпи росту галузі зумовлені глобалізацією та інтернаціоналізацією, підвищенням мобільності, урбанізації та іншим.
До заходів ділової гостинності належать конференції, форуми, конгреси, симпозіуми, презентації, виставки, семінари, з’їзди тощо.
Зважаючи на світові тенденції м. Львів першим в Україні серед пріоритетних напрямків розвитку міста обрало саме ділову гостинність.
На виконання ухвали міської ради від 18.12.2014 № 4131 Про затвердження Програми розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2015-2017 роки Львівським комунальним підприємством Львівське конференц-бюро було продовжено роботу над розвитком конференц-індустрії м. Львова.
Протягом 2015-2017 років Львівським комунальним підприємством Львівське конференц-бюро реалізовано ряд заходів та проектів у напрямку промоції, продажів, маркетингу, роботи у міському середовищі та розвитку інфраструктури.
За цей період м. Львів стало постійним учасником головних професійних подій (виставки, бізнес-зустрічі) у галузі конференц-індустрії України та Європи, що позитивно вплинуло на загальний імідж та впізнаваність м. Львова на національній та міжнародній арені конференц-індустрії.
Кількість конференцій, які відбулися у м. Львові у 2017 році, порівняно з 2015 роком зросла на 59% і у 2017 році становила 397, з них національні – 176, місцеві – 147, міжнародні – 74. Кількість делегатів, які відвідали ці конференції, становить понад 66 тис. українських та міжнародних учасників згідно з статистичними даними, зібраними Львівським комунальним підприємством Львівське конференц-бюро“.
Для розвитку конференц-індустрії м. Львова його потужна наукова спадщина та сучасні наукові досягнення є визначальними. З метою використання наукового потенціалу м. Львова, промоції його визначних вчених, дослідників, культурних діячів та активних промоутерів м. Львова, а також поглиблення співпраці з міжнародними асоціаціями Львівське комунальне підприємство Львівське конференц-бюро у 2015 році запровадило Програму Почесні Амбасадори Львова. За підсумками трьох років діяльності ПрограмиПочесні Амбасадори Львова було обрано 30 Почесних Амбасадорів, з якими успішно реалізовуються заходи у напрямку промоції м. Львова, роботи з міським середовищем та залучення нових конференцій.
У рамках роботи з науковими середовищами для підтримки та розвитку наукового потенціалу м. Львова була розроблена Програма Львів науковий. За два роки існування Програми Львів науковийбуло дофінансовано 12 наукових конференцій, погоджено дофінансування 11 конференцій, виплачено 20 премій талановитим львівським вченим.
У 2016 році Львівське комунальне підприємство Львівське конференц-бюро запровадило програму сертифікації професійних організаторів конференцій (ПОКів) та проведено сертифікацію чотирьох ПОКів. Спільно з ПОКами були проведені презентації м. Львова на цільових міжнародних заходах, організовані спільні ознайомчі тури до м. Львова для міжнародних організаторів заходів конференц-індустрії.
На запрошення Львівського комунального підприємстваЛьвівське конференц-бюро у серпні 2017 року у м. Львові відбулася престижна конференція Центральноєвропейського регіону міжнародної асоціації конгресів та конференцій ICCA, учасниками якої стало 60 представників з 12 країн.
Для якісної промоції м. Львова було оновлено та перевидано путівник із ділової гостинності м. Львова, створено лінійку поліграфічної та промоційної продукції, знято 4 промоційних відеоролики.
Розроблено методику розрахунку економічного ефекту індустрії ділової гостинності на економіку м. Львова. Протягом наступного періоду діяльності буде проведено розрахунки відповідно до напрацьованої методики.
Програму розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2018-2020 роки було створено, проаналізувавши попередній досвід діяльності Львівського комунального підприємства Львівське конференц-бюро на засадах вимірності результату та побудови продуктивних ділових контактів.
1. Мета і завдання Програми

1.1. Метою Програми розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2018-2020 роки (надалі – Програма) є вихід м. Львова на глобальний ринок конференц-індустрії, збільшення кількості міжнародних заходів ділової гостинності, які проводяться у місті, поліпшення туристичної інфраструктури, підвищення якості конференц-послуг, а також активне позиціонування м. Львова як нового напрямку для заходів індустрії ділової гостинності у Східній Європі.
1.2. Основні завдання Програми:
1.2.1. Покращення умов у м. Львові для розвитку сфери ділової гостинності, у тому числі розвиток конференц- та транспортної інфраструктури, сфери обслуговування та послуг.
1.2.2. Промоція м. Львова як нового учасника ринку для проведення заходів ділової активності у Східній Європі.
1.2.3. Розвиток та об’єднання професійних учасників ринку, у тому числі наукових середовищ, задля збільшення наукового, туристичного та конференційного потенціалу м. Львова.
1.2.4. Підвищення рівня обізнаності міського середовища (влада, бізнес, туризм, наука та інші) про конференц-індустрію м. Львова та її вплив на розвиток економіки міста.
2. Заходи реалізації Програми

2.1. Для забезпечення досягнення мети та реалізації завдань Програми здійснюються такі заходи:
2.1.1. Робота з міським середовищем:
2.1.1.1. Співпраця з науковими середовищами та учасниками туристичного ринку з метою подальшої спільної роботи над розвитком сфери ділової гостинності.
2.1.1.2. Приведення у відповідність до міжнародних стандартів конференц-залів, супровідної інфраструктури та рівня конференц-послуг наукових та міських культурних осередків.
2.1.1.3. Робота з авіаперевізниками та іншими зацікавленими сторонами щодо збільшення кількості регулярних міжнародних авіасполучень з містом.
2.1.1.4. Проведення соціологічних досліджень у м. Львові з метою виявлення тенденцій розвитку сфери ділової гостинності, у тому числі проведення розрахунку економічного ефекту індустрії ділової гостинності на економіку м. Львова.
2.1.1.5. Підтримка основних міських заходів індустрії ділової гостинності.
2.1.1.6. Інформування учасників ринку про діяльність у розвитку сфери ділової гостинності через проведення зустрічей, робочих нарад, надсилання інформаційних бюлетенів про виконану роботу тощо.
2.1.1.7. Створення, ведення та наповнення календаря ділових подій м. Львова.
2.1.1.8. Забезпечення створення та розвиток організацій професійних організаторів конференцій (ПОКів). Проведення навчань (у тому числі міжнародних) та реалізація спільних проектів.
2.1.1.9. Розробка електронної системи зі збору статистики по ділових заходах, чіткий обрахунок економічного ефекту на економіку м. Львова від них.
2.1.1.10. Проведення власних конференцій, тренінгів, виставок, навчань у сфері ділової гостинності, у тому числі міжнародних.
2.1.2. Робота у сфері маркетингу та продажів:
2.1.2.1. Розробка та впровадження маркетингової стратегії розвитку сфери ділової гостинності м. Львова.
2.1.2.2. Розвиток та подальша реалізація Програми Почесні Амбасадори Львова“.
2.1.2.3. Участь у тендерах, у тому числі міжнародних, на право проведення заходів ділової гостинності у м. Львові.
2.1.2.4. Проведення ознайомчих турів для організаторів заходів ділової гостинності.
2.1.2.5. Проведення прес-турів для журналістів галузевих видань.
2.1.2.6. Проведення досліджень на цільових ринках, у тому числі за кордоном, з метою визначення сприйняття м. Львова як нового напрямку для заходів ділової гостинності.
2.1.2.7. Проведення промоційних та маркетингових заходів на цільових ринках, у тому числі міжнародних.
2.1.2.8. Участь у цільових виставках, форумах, семінарах, презентаціях, у тому числі наукових, освітніх, туристичних, культурних тощо.
2.1.2.9. Робота з міжнародними фондами, програмами, організаціями щодо залучення додаткових коштів для розвитку сфери ділової гостинності, у тому числі способом реалізації спільних програм, проведення навчань, обміну досвідом, навчальних візитів, стажувань тощо.
2.1.2.10. Впровадження електронної системи для автоматизації стратегій взаємодії з партнерами та середовищами (у тому числі міжнародними), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і підвищення ефективності роботи.
2.1.2.11. Вступ у професійні міжнародні організації. Створення та заснування нових професійних організацій, у тому числі міжнародних.
2.1.3. Робота у напрямку промоції:
2.1.3.1. Розробка промоційної кампанії позиціонування м. Львова на ринку ділової гостинності.
2.1.3.2. Виготовлення промоційної, у тому числі он-лайн, та сувенірної, у тому числі друкованої, аудіо та відео продукції.
2.1.3.3. Розробка, оновлення та просування он-лайн ресурсів у мережі Інтернет.
2.1.3.4. Промоція конференц-можливостей м. Львова шляхом розміщення реклами на Інтернет-ресурсах, у друкованих засобах масової інформації, сіті-лайтах, білбордах тощо на місцевому, національному та міжнародному ринках.
2.1.3.5. Підготовка та друк статей у спеціалізованих професійних виданнях, у тому числі міжнародних, а також бортових журналах транспортних компаній.
2.1.3.6. Робота із закордонними представництвами України щодо здійснення промоції м. Львова на ринку індустрії ділової гостинності.
2.1.3.7. Розробка мобільних додатків та іншого програмного забезпечення для розвитку, оптимізації та підвищення ефективності процесів у сфері конференц-індустрії м. Львова.
2.1.3.8. Створення та систематизація фотобази з використанням спеціального програмного та веб-ресурсів м. Львова.
2.1.4. Робота з інфраструктурними проектами у м. Львові:
2.1.4.1. Робота з розроблення архітектурного проекту та будівництва конгрес-холу у м. Львові (конференц-центру та виставкового залу).
2.1.4.2. Залучення інвесторів та інших учасників ринку для реалізації проекту конгрес-холу у м. Львові.
2.1.4.3. Залучення експертів та експертних консалтингових компаній з метою проведення аналізу техніко-економічного обгрунтування проекту конгрес-холу (конференц-центру та виставкового залу), аналізу земельних ділянок для його будівництва та визначення конкурентного набору функцій конгрес-холу.
2.1.4.4. Реалізація інших інфраструктурних проектів, метою яких є поліпшення конференц-інфраструктури м. Львова.
2.1.4.5. Здійснення інших видів робіт з метою покращення конференц-інфраструктури м. Львова.
3. Фінансове забезпечення

3.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на поточний бюджетний рік на внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал Львівського комунального підприємства Львівське конференц-бюро, у межах, затверджених планом використання бюджетних коштів Львівського комунального підприємства Львівське конференц-бюро на поточний бюджетний рік на розвиток індустрії ділової гостинності м. Львова, а також за рахунок коштів інвесторів, спонсорської допомоги, донорських коштів та грантів, у тому числі міжнародних.
3.2. Головним розпорядником бюджетних коштів Програми є департамент розвитку, а виконавцем – Львівське комунальне підприємство Львівське конференц-бюро“.
4. Очікувані результати

4.1. Завдяки успішному виконанню заходів Програми до кінця 2020 року очікується:
4.1.1. Частка міжнародних заходів конференц-індустрії, які проводяться у Львові, збільшиться до 50% стосовно загальної кількості заходів конференц-індустрії м. Львова.
4.1.2. Кількість міжнародних конференцій збільшиться з 74 у 2017 році до 100 у 2020 році і буде закладено міцне підгрунтя для постійного зростання цього числа.
4.1.3. Заходи ділової гостинності відбуватимуться рівномірно протягом року.
4.1.4. Встановиться стабільна позитивна динаміка м. Львова та України у рейтингу міжнародної асоціації конгресів та конференцій ICCA з входження м. Львова у ТОП 100 європейських міст по кількості конференцій (відповідно до міжнародних критеріїв ICCA).
4.1.5. Буде опрацьована та випробувана методика розрахунку економічного ефекту індустрії ділової гостинності на економіку м. Львова.
4.1.6. Буде напрацьована концепція функціонування та розпочато будівництво конгрес-холу у м. Львові.


Секретар ради А. Забарило

Віза:
Директор департаменту
розвитку Н. Бунда
Дата оприлюднення: 02/08/2018