УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА13-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3606


від 06/21/2018
Про затвердження Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю “Єврофанз“Розглянувши звернення громадської організації ЄФ-2007, зареєстроване у Львівській міській раді 05.02.2018 за № 2-2991-Ш-001, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою промоції м. Львова і формування позитивного іміджу України загалом міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз (додається).
2. Управлінню молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, департаменту “Адміністрація міського голови“, громадській організації “ЄФ-2007“ забезпечити реалізацію Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю “Єврофанз“.
Відповідальні: начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, директор департаменту “Адміністрація міського голови“, керівник громадської організації “ЄФ-2007“.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.


Міський голова А. Садовий


Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз
1. Загальні положення

1.1. Дія Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз(надалі – Програма) розповсюджується на учасників Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз“.
1.2. Відповідальними виконавцями Програми є управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, департамент “Адміністрація міського голови“ та громадська організація ЄФ-2007“.
1.3. Головним розпорядником коштів є управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.

2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є популяризація руху футбольних вболівальників та налагодження стосунків між вболівальниками на міжнародному рівні у м. Львові із залученням широкої аудиторії учасників та глядачів.
2.2. Завданнями Програми є:
2.2.1. Надання фінансової та організаційної підтримки громадській організації ЄФ-2007в організації та проведенні Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз“ на умовах співфінансування.
2.2.2. Здійснення поточного контролю за реалізацією Програми.
2.2.3. Аналіз і моніторинг проведеного Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз“ у рамках цієї Програми з метою ефективного планування та використання у майбутньому коштів міського бюджету м. Львова.
3. Порядок реалізації Програми

3.1. Організувати та провести у липні 2018 року Міжнародний фан-фестиваль Єврофанз“.
Відповідальні: начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, керівник громадської організації ЄФ-2007“.
3.2. Розробити промоційні матеріали щодо проведення у м. Львові Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз“ та розповсюдити їх серед мешканців м. Львова.
Відповідальні: директор департаменту “Адміністрація міського голови“, керівник громадської організації ЄФ-2007“.
3.3. Провести загальноміську інформаційну кампанію (у тому числі із розміщенням зовнішньої реклами) щодо проведення у м. Львові Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз“.
Відповідальні: директор департаменту “Адміністрація міського голови“, начальник управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту “Адміністрація міського голови“, керівник громадської організації ЄФ-2007“.
4. Фінансове забезпечення виконання Програми

4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова та інших коштів, незаборонених законодавством України.
4.2. Не допускається фінансування однієї статті видатків водночас як за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, так і за рахунок інших коштів.
4.3. Відповідальність за достовірність даних, зазначених у фінансових документах щодо проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз, та належне оформлення документів щодо фінансової звітності про розпорядження коштами на підставі цієї Програми покладається на громадську організаціюЄФ-2007“.
5. Перелік статей витрат, на які надається фінансова підтримка з міського бюджету м. Львова на проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз

5.1. Кошти з міського бюджету м. Львова на надання фінансової підтримки у рамках цієї Програми у розмірі 70 000 (сімдесят тисяч) грн. 00 коп. можуть бути спрямовані на покриття таких статей видатків:
5.1.1. Поліграфія, а саме: друк афіш, плакатів, буклетів, програм змагань, календарів, флаєрів та виготовлення іншої друкованої промоційної продукції для реклами та популяризації Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз серед населення за умови нанесення на них логотипу Львівської міської ради.
5.1.2. Виготовлення візуальної продукції, а саме: підготовка макетів та друк банерів, прапорів, прес-волів, акредитаційних матеріалів тощо з обов’язковим нанесенням логотипу Львівської міської ради.
5.1.3. Оплата медіа-послуг, а саме: онлайн-трансляція змагань.
5.1.4. Нагородження, а саме: виготовлення чи закупівля кубків, медалей, грамот (дипломів) відповідно до встановлених норм (додаток 1 до цієї Програми) за умови нанесення на нагороджувальну атрибутику логотипу Львівської міської ради.
5.1.5. Технічне забезпечення, яке використовується для проведення заходу: світлове, звукове, сценічне обладнання, екрани тощо.
5.1.6. Харчування спортсменів, тренерів і представників міжнародних федерацій – учасників Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз відповідно до встановлених норм (додаток 1 до цієї Програми).
5.1.7. Проживання спортсменів, тренерів і представників міжнародних федерацій – учасників Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз у готелях та аналогічних закладах розміщення категорії не вище “три зірки“ та номерах категорії не вище “стандарт“ відповідно до встановлених норм (додаток 1 до цієї Програми).
5.1.8. Сувенірна продукція відповідно до встановлених норм (додаток 1 до цієї Програми) за умови нанесення на неї логотипу Львівської міської ради.
5.1.9. Транспортні видатки, а саме: перевезення спортивного інвентарю, спортсменів, тренерів і представників міжнародних федерацій – учасників Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз по території м. Львова.
5.2. Видатки з міського бюджету м. Львова у рамках цієї Програми проводяться за погодженням з управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики.

6. Процедура підготовки до проведення фан-фестивалю Єврофанз

6.1. Для проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз громадська організаціяЄФ-2007у строк не пізніше як за 30 календарних днів до початку проведення заходу подає в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики через Центр надання адміністративних послуг лист про прийняття пакету документів на проведення заходу (додаток 2 до цієї Програми), 3 примірники договору на реалізацію заходу (додаток 3 до цієї Програми), 3 примірники положення про захід, у якому детально розписано статті витрат (додаток 4 до цієї Програми), 3 примірники кошторису витрат на проведення заходу (додаток 5 до цієї Програми), а також 4 примірники плану використання бюджетних коштів (форма, визначена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57).
6.2. Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики перевіряє поданий пакет документів на відповідність вимогам Програми, у разі правильності заповнених даних, видає відповідний наказ, у якому вказуються найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення та сума витрат. До наказу додається кошторис витрат на проведення заходу.
6.3. Поданий пакет документів підписується, завіряється печаткою головного розпорядника бюджетних коштів та реєструється в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики. Після цього один примірник документів залишається у секторі фінансово-господарської роботи управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, один примірник залишається у відділі фізичної культури і спорту управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики, а один примірник передається громадській організації ЄФ-2007. Про підписання пакету документів управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики повідомляє заявника за допомогою засобів електронного зв’язку або телефоном.
6.4. У разі, якщо поданий пакет документів не відповідає вимогам Програми, містить помилки, неповну чи недостовірну інформацію, управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики протягом 7 днів з дати його отримання повертає цей пакет документів наручно офіційним листом громадській організації ЄФ-2007“ із зазначенням причини повернення та помилок для виправлення.
6.5. Громадська організація ЄФ-2007 у строк до 3 робочих днів виправляє зазначені неточності та подає наручно в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики виправлений пакет документів. У разі, якщо за 15 днів до заходу громадська організація ЄФ-2007не надає в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики пакет документів з врахуванням зауважень, це є підставою для відмови у наданні фінансової підтримки з міського бюджету м. Львова цій громадській організації на проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз“.
7. Процедура отримання коштів

7.1. Фінансування Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз здійснюється на підставі листа громадської організації ЄФ-2007на фінансування (додаток 6 до цієї Програми) і копій підтверджуючих документів, належним чином завірених (печатка та підпис керівника громадської організації (за наявності печатки).
7.2. Договори про надання послуг чи закупівлю товарів, необхідних для організації та проведення заходів у рамках Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз укладає громадська організаціяЄФ-2007безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду обладнання та оргтехніки – безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).
7.3. Для фінансування Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз громадська організація ЄФ-2007подає в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики лист на фінансування заходу (додаток 6 до цієї Програми) та пакет підтверджуючих документів для отримання коштів згідно з попередньо погодженим кошторисом (додаток 5 до цієї Програми), який різниться залежно від статей витрат, а саме:
7.3.1. Для отримання коштів за статтею витрат “Поліграфія“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної (акта виконаних робіт, наданих послуг), зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на поліграфію, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке здійснювало друк поліграфічної продукції, акти на списання поліграфічної продукції (додаток 7 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.2. Для отримання коштів за статтею витрат “Виготовлення візуальної продукції“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке здійснювало виготовлення візуальної продукції, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної (акта виконаних робіт, наданих послуг), зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на візуальну продукцію, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало друк візуальної продукції, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке здійснювало виготовлення візуальної продукції, акти на списання візуальної продукції (додаток 8 до цієї Програми), копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.3. Для отримання коштів за статтею витрат “Оплата медіапослуг“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке здійснювало онлайн-трансляцію змагань, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта наданих послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, калькуляцію на онлайн-трансляцію змагань, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке здійснювало онлайн-трансляцію змагань, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке здійснювало онлайн-трансляцію змагань та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.4. Для отримання коштів за статтею витрат “Нагородження“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало нагороджувальну атрибутику, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало нагороджувальну атрибутику, відомості видачі нагороджувальної атрибутики та акти на списання нагороджувальної атрибутики (додаток 9 та додаток 10 до цієї Програми) і копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.5. Для отримання коштів за статтею витрат “Технічне забезпечення“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало в оренду обладнання, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало в оренду звукове чи світлове обладнання, калькуляцію на технічне забезпечення, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з технічного забезпечення, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.6. Для отримання коштів за статтею витрат “Харчування спортсменів, тренерів і представників міжнародних федерацій – учасників Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги з харчування, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію меню-розкладки, завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з харчування, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з харчування, список спортсменів, тренерів і представників міжнародних федерацій – учасників Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз, яким було надано послуги з харчування (додаток 11 до цієї Програми), та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.7. Для отримання коштів за статтею витрат “Проживання спортсменів, тренерів і представників міжнародних федерацій – учасників Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало послуги з проживання, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію прайс-листа (прейскуранта), завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало послуги з проживання, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало послуги з проживання, список спортсменів, тренерів і представників міжнародних федерацій – учасників Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз, яким було надано послуги з проживання (додаток 12 до цієї Програми), та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.8. Для отримання коштів за статтею витрат “Сувенірна продукція“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало сувенірну продукцію, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію накладної, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало сувенірну продукцію, відомості видачі сувенірної продукції та акти на списання сувенірної продукції (додаток 13 та додаток 14 до цієї Програми) та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.3.9. Для отримання коштів за статтею витрат “Транспортні видатки“ необхідно подати в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики копію договору з підприємством, яке надавало транспортні послуги, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію акта надання послуг, зареєстрованого в органах Державної казначейської служби України, копію рахунку, надану підприємством калькуляцію (з зазначенням детального маршруту та кілометражу здійснених транспортних перевезень), завірену печаткою (за наявності) та підписом керівника підприємства, яке надавало транспортні послуги, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань підприємства, яке надавало транспортні послуги, та копію зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
7.4. Дата укладання всіх договорів з підприємствами, дата виписки рахунку, дата накладних на нагородження, поліграфію, візуальну продукцію, сувенірну продукцію повинна бути не пізніше дати початку заходу (але не раніше дати погодження з управлінням молоді та спорту департаменту гуманітарної політики кошторису заходу), а дата актів виконаних робіт чи наданих послуг за статтями витрат “Технічне забезпечення“, “Харчування спортсменів, тренерів і представників міжнародних федерацій“, “Проживання спортсменів, тренерів і представників міжнародних федерацій“, “Оплата медіапослуг“ повинна бути останнім днем заходу або днем після заходу.
7.5. Договори, накладні, акти виконаних робіт чи наданих послуг, а також інші документи необхідно зареєструвати в органах Державної казначейської служби України не пізніше 7 днів з дати укладання таких договорів, накладних, актів виконаних робіт чи наданих послуг тощо.
7.6. У разі правильності та повноти оформлення пакету документів для отримання коштів, передбачених на проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз, головний розпорядник бюджетних коштів здійснює платежі у межах бюджетних асигнувань на рахунок громадської організації ЄФ-2007, відкритий в органах Державної казначейської служби України.
7.7. У строк до 7 календарних днів після проведення фан-фестивалю Єврофанз громадська організація ЄФ-2007 подає в управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики медійний звіт та фотозвіт про проведення заходу в електронному вигляді.
7.8. Примірники підтверджуючих документів, за якими громадська організація ЄФ-2007отримала бюджетні кошти, зберігаються не менше 3 років.
8. Бухгалтерський облік та звітність про використання бюджетних коштів, контроль за їх використанням

8.1. Одержання та використання бюджетних коштів відображається у документах бухгалтерського обліку і фінансової звітності громадської організації ЄФ-2007 у встановленому порядку.
8.2. Контроль за цільовим та раціональним використання бюджетних коштів, які використовуються (надані) відповідно до цієї Програми, здійснює управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики та інші органи відповідно до законодавства України. З цією метою управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики має право одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію.
8.3. Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики має право здійснювати перевірку відповідності використання бюджетних коштів відповідно до цієї Програми попередньо затвердженому кошторису заходу.
8.4. У разі виявлення факту неправомірного використання коштів відповідно до цієї Програми управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики складає акт про виявлення порушення істотних умов цієї Програми і приймає рішення про нефінансування заходу.
9. Очікувані результати виконання Програми

9.1. Виконання Програми забезпечить:
9.1.1. Популяризацію руху футбольних вболівальників.
9.1.2. Налагодження відносин між вболівальниками на міжнародному рівні.
9.1.3. Підвищення іміджу м. Львова як міста, у якому відбуваються масштабні міжнародні спортивні події.
9.1.4. Залучення великої кількості дітей та молоді до занять спортом.
Секретар ради А. Забарило


Віза:

Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін


Додаток 1
до Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз

НОРМИ ВИТРАТ
за Програмою з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз

№ з/п
Статті витрат
Норма витрат, грн.
1.
Харчування спортсменів, тренерів, суддів і представників Всеукраїнських та міжнародних федерацій з розрахунку на одну особу на добу
300
2.
Нагородження переможців та призерів кубками, медалями та грамотами (ціна у грн. за 1 шт.):
2.1.
Кубки:
2.1.1.
За перше місце
600
2.1.2.
За друге місце
500
2.1.3.
За третє місце
400
2.1.4.
За перемогу1
5000
2.2.
Медалі:
2.2.1.
За перше місце
150
2.2.2.
За друге місце
140
2.2.3.
За третє місце
130
2.3.
Грамоти (дипломи)
30
3.
Сувенірна продукція:
3.1.
За 1 шт. виробу
200
3.2.
На 1 особу
300

1У разі, якщо згідно з Положенням про проведення заходу визначатиметься лише один переможець змагання, він одержує кубок і медалі, а призери одержують лише медалі.
Начальник управління
молоді та спорту А. НікулінДодаток 2
до Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю ЄврофанзНачальнику управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики
_________________________


Шановний (-на) _________________________________!

___________________________________ просить Вас прийняти пакет (назва громадської організації)
документів на проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанзу сумі_________________ грн., який відбудеться
(сума коштів)
з ____________________ по ________________________.
(дата початку заходу) (дата завершення заходу)

__________________ _________________ _________________
(посада керівника) (підпис та печатка) (ПІБ)


Начальник управління
молоді та спорту А. НікулінДодаток 3
до Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз

Договір № ____
на реалізацію заходу

м. Львів “____“ _____ 20___

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі – Управління) в особі начальника управління _____________________________________________________, що діє на підставі Положення про управління, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 21.10.2016 № 947 та ____________________________________(надалі – Виконавець) в особі _________________________________________________(П.І.П.), що діє на підставі _________________________, з другої сторони, відповідно до ухвали міської ради від __.__.20___ №____ “Про затвердження Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз (надалі – Програма), уклали цей договір (надалі – Договір) про таке.
1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов’язується здійснити реалізацію заходу “Міжнародний фан-фестивальЄврофанз (надалі – Захід) відповідно до затвердженого Положення про проведення заходу, а Управління у свою чергу зобов’язується здійснити його фінансову підтримку у розмірах, визначених Програмою з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалюЄврофанз та цим Договором. Розмір фінансової підтримки Заходу становить _____,__ грн., а термін реалізації Заходу, за який проводиться фінансова підтримка – з __.__.20___ до __.__.20___ включно.
1.2. Право власності на інтелектуальні або інші цінності, створені у результаті виконання Заходу, належать Виконавцю.
1.3. Фінансова підтримка Заходу здійснюється з чітким та неухильним дотримання вимог, встановлених Програмою.
1.4. У всіх засобах масової інформації (публікаціях, виданнях на паперових та інших носіях інформації тощо) Виконавець зобов’язаний розміщувати малий герб Львова, напис “Львівська міська рада“. При будь-якому наданні інформації щодо Заходу Виконавець зобов’язаний повідомляти одержувача такої інформації про те, що реалізація цього Заходу здійснена за підтримки управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
1.5. Виконавець зобов’язаний використовувати символіку міста: малий герб Львова, напис “Львівська міська рада“ при виготовленні будь-якої рекламно-інформаційної продукції (зовнішня реклама, банери, буклети, флаєри, вимпел тощо), сувенірної продукції, у рекламних цілях Заходу та при оформленні приміщень, які використовуються для проведення Заходу.
1.6. Виконавець зобов’язаний затверджувати макети з дотриманням стандартів розміщення логотипу малого герба Львова, напису “Львівська міська рада“ в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (до проведення Заходу).
1.7. Отримати зразок символіки міста необхідно в управлінні молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
1.8. Виконавець є відповідальний за безпеку учасників Заходу.
1.9. Під час реалізації Заходу Виконавець зобов’язаний надати Управлінню щонайменше одне іменне запрошення для участі у заходах, запланованих у рамках реалізації Заходу, яке повинно бути надано завчасно (не пізніше 7 робочих днів до настання відповідної події).
1.10. Виконавець попереджає Управління про неможливість реалізації передбаченого цим Договором Заходу не пізніше ніж за 3 дні до його початку.
1.11. Інформація про Захід та його виконання є відкритою та загальнодоступною для ознайомлення.
2. Порядок та умови надання і використання коштів

2.1. Управління здійснює фінансову підтримку Заходу способом перерахування відповідних коштів на рахунок Виконавця, відкритий в органах Державного казначейства України.
2.2. Умовою надання фінансової підтримки Заходу є подання Виконавцем в Управління документів у порядку та у строки, визначені Програмою.
2.3. Надання фінансової підтримки Заходу залежить від наявного бюджетного фінансування.
2.4. Виконавець Заходу зобов’язаний використати кошти, які надійшли на проведення Заходу протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надходження на рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби України.
3. Відповідальність Сторін
3.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність у межах, передбачених цим Договором, Програмою та законодавством України.
3.2. Виконавець несе повну відповідальність у відповідності до законодавства України за використання не за цільовим призначенням грошових коштів, наданих йому Управлінням на реалізацію Заходу.
3.3. Виконавець зобов’язаний повернути усі використані не за цільовим призначенням кошти Управлінню відповідно до кошторису Заходу.
3.4. За порушення терміну реалізації Заходу Виконавець сплачує Управлінню пеню за кожен день прострочки у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України.
4. Обставини непереборної сили

4.1. Сторони звільняються від відповідальності якщо належному виконанню перешкоджали обставини непереборної сили (стихійні лиха, пожежі тощо). У цьому разі Сторони зобов’язані сповістити одна одну про настання таких обставин з обов’язковим наданням наявних підтверджуючих документів, виданих державними органами. Виконання зобов’язань по цьому Договору відкладається на строк дії обставин непереборної сили.
5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори, пов’язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються способом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити способом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному законодавством України.
6. Термін дії Договору та порядок його припинення

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та скріплення печатками обох Сторін і діє до 31.12.20____ включно, а у частині проведення розрахунків – до їх повного виконання.
6.2. Дія договору може бути припинена за згодою Сторін або в інших випадках, визначених законодавством України.
6.3. Дія цього Договору може бути припинена достроково у разі:
6.3.1. Письмової відмови Виконавця.
6.3.2. Неможливості виконання Управлінням своїх договірних зобов’язань внаслідок зміни нормативно-правової бази, що стосується фінансової підтримки громадських організацій для проведення спортивних заходів або настання обставин непереборної сили тривалої дії (введення надзвичайного стану тощо).
6.3.3. Встановлення факту нецільового використання наданої фінансової підтримки Заходу.
6.3.4. Порушення законодавства України при реалізації Заходу.
6.3.5. Припинення діяльності Виконавця.
6.3.6. В інших випадках, визначених законодавством України.
6.4. Кошти (надана фінансова підтримка Заходу), що залишились не освоєними (не використаними) Виконавцем на момент припинення Договору підлягають поверненню Управлінню у 3-денний термін з моменту припинення Договору.
7. Додаткові умови

7.1. Сторони гарантують, підписуючи цей Договір, що він укладений представниками Сторін, які мають повноваження на підписання Договору відповідно до вимог законодавства України, а також те, що кожна із Сторін діє у межах законодавства України та власних повноважень.
7.2. Виконавець гарантує зберігання усіх документів, які пов’язані з Заходом, протягом 3-х років з моменту завершення Заходу та допуск до їх перегляду працівників Управління, аудиторів та інших осіб, уповноважених законодавством України.
7.3. Зміни та доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх надання на розгляд іншій Стороні.
7.4. Усі правовідносини, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.
7.5. Цей Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
8. Юридичні адреси та реквізити Сторін
Управління:
_____________
___________________________________________,
м. Львів, вул._________________
р/р № _________________________
МФО _________________________
ЄДРПОУ______________________
_______________________П.І.П.

М.П.
Виконавець:
____________________________
__________
__________________,
м. Львів, вул._________________
р/р № _______________________
МФО _______________________
ЄДРПОУ ____________________
_______________________П.І.П.

М.П.Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін

Додаток 4
до Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз“ЗАТВЕРДЖУЮ“


М.П.
“ПОГОДЖУЮ“
Управління молоді та спорту
департаменту гуманітарної
політики Львівської міської ради

_______________________

М.П.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення заходу
_______________________________________________________________
(Назва заходу)

Розділ 1

Виконавець:
Юридична адреса:
Керівник організації:
Відповідальна особа:
Контакти відповідальної особи:
Мобільний тел.:
Службовий тел.:
E-mail (електронна адреса):

Розділ 2

Термін реалізації заходу: з __ __ _____ по __ __ ______ .
Місце реалізації заходу:
Кількість учасників заходу:
Кількість залучених осіб для проведення заходу:
Перелік запрошених на змагання команд (із зазначенням міста):
Мета заходу:
Суть заходу:
Актуальність заходу:
Очікуванні результати:
Сценарний план проведення заходу (по днях та годинах):


Розділ 3

Кошторис заходу (деталізований):

з/п
Статті витрат
Розрахунок
Всього
грн.
Сума з міського бюджету
м. Львова,
грн.
Одиниця виміру
Кількість
Вартість за одиницю, грн.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Всього:
Розділ 4

Короткий опис громадської організації:

Мета:

Завдання:
Керівник організації ______________/__________________/
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін


Додаток 5
до Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз


“ЗАТВЕРДЖУЮ“
Начальник управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики

_________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

_________________________
(число, місяць рік)


М.П.


КОШТОРИС ВИТРАТ
(індивідуальний кошторис)

На проведення
(назва заходу)

Місце проведення
Відповідальна організація за проведення заходу _________________
___________________________________________________________

(назва громадської організації)
Відповідальна особа за проведення заходу ______________________
___________________________________________________________

(прізвище, ініціали)
Код програмної класифікації: КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“
Загальні відомості про проведення заходу

Термін проведення заходу з __ __ ________ по __ __ ________
Тривалість днів
Кількість учасників чол.


з/п
Стаття витрат з міського бюджету м. Львова
Всього, грн.
1.
2.
3.
Всього:Керівник організації
(голова правління) _________________
(Назва організації) М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)
Бухгалтер _________________
(Назва організації) М.П.(підпис) (прізвище та ініціали)“___“_________20____

Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін


Додаток 6
до Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз


Начальнику управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики
_________________________

Шановний (-на) ____________________________!

___________________________________просить Вас профінансувати
(назва громадської організації)
за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність у регіоні“ відповідно до Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз та погодженого кошторису захід ________________________,
(назва заходу)
який відбувся з __ __ ______ по __ __ _______,у сумі____________грн.

Копії фінансових зобов’язань та підтверджуючі документи додаються._________________ ______________ ______________
(посада керівника) (підпис та печатка) (ПІБ)

Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін


Додаток 7
до Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз


“Затверджую“ М.П.
(посада, ініціали та підпис керівника)

АКТ
на списання поліграфії

Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань _________________________________,
Головного секретаря змагань __________________________,представника ________________________________, склали цей акт про те, що для проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз були придбані та використані поліграфічні матеріали на суму _____________грн., а саме:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________Головний суддя (_________________________)


Головний секретар (_________________________)


Представник ГО (_________________________)
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін


Додаток 8
до Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз


“Затверджую“ М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)
АКТ
на списання візуальної продукції
Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань __________________________________________,
Головного секретаря змагань ______________________________________,
представника ___________________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз було придбано та використано візуальної продукції на суму _____________грн., а саме:
1._________________________________________2._________________________________________3._________________________________________4._________________________________________5._________________________________________


Головний суддя (_________________________)


Головний секретар (_________________________)


Представник ГО (_________________________)
Начальник управління
Молоді та спорту А. Нікулін


Додаток 9
до Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз


“Затверджую“ М.П.
(посада, ініціали та підпис керівника)\
Відомість видачі медалей для вручення переможцям та призерам змагань у рамках Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз

наказ від ____________ № ________з/п
П.І.П.
Організація, спортивний клуб
Зайняте місце
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Відповідальний / головний суддя _________________________________


Головний секретар
_________________________________Затверджую“ М.П.
(посада, ініціали та підпис керівника)


Відомість видачі кубків для вручення переможцям та призерам змагань у рамках Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз

наказ від ____________ № ________


з/п
П.І.П.
Організація, спортивний клуб
Зайняте місце
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Відповідальний / головний суддя _________________________________


Головний секретар _________________________________
Начальник управління
Молоді та спорту А. НікулінДодаток 10
до Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз


“Затверджую“ М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)

АКТ
на списання нагороджувальної атрибутики

Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань __________________________________________,
Головного секретаря змагань ______________________________________,
представника ___________________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення змагань і вручення переможцям та призерам змагань у рамках Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз було придбано та використано кубків на суму _______________грн., а саме:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________
Головний суддя (_________________________)

Головний секретар (_________________________)

Представник ГО (_________________________)

Начальник управління
молоді та спорту А. НікулінДодаток 11
до Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз


“Затверджую“ М.П.
(посада, ініціали та підпис керівника)
СПИСОК
спортсменів, тренерів і представників міжнародних федерацій – учасників Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз, яким було надано послуги з харчування:

з/п
П.І.П.
Організація, спортивний клуб
Сума коштів, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Головний секретар _________________ _______________
(підпис) (ПІБ)
Начальник управління
молоді та спорту А. НікулінДодаток 12
до Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз“Затверджую“ М.П.
(посада, ініціали та підпис керівника)

СПИСОК
спортсменів, тренерів і представників міжнародних федерацій – учасників Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз, яким було надано послуги з проживання:


з/п
П.І.П.
Назва готелю та його місце розташування
Категорія номера у готелі
Сума коштів, грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Головний секретар _________________ _______________
(підпис) (ПІБ)
Начальник управління
молоді та спорту А. НікулінДодаток 13
до Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз


“Затверджую“ М.П.
(посада, ініціали та підпис
керівника)


Відомість видачі сувенірної продукції для вручення учасникам змагань у рамках Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз

наказ від ____________ № ________

з/п
П.І.П.
Організація, спортивний клуб
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Відповідальний / головний суддя _________________________________


Головний секретар _________________________________
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін


Додаток 14
до Програми з організації та проведення Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз


“Затверджую“ М.П.
(посада, ініціали та підпис керівника)

АКТ
на списання сувенірної продукції
Ми, комісія у складі:
Головного судді змагань __________________________________________,
Головного секретаря змагань ______________________________________,
представника ___________________________________________________,
склали цей акт про те, що для проведення змагань та вручення учасникам змагань у рамках Міжнародного фан-фестивалю Єврофанз було придбано та використано сувенірної продукції на суму __________грн., а саме:
1._________________________________________
2._________________________________________
3._________________________________________
4._________________________________________
5._________________________________________
Головний суддя (_________________________)


Головний секретар (_________________________)


Представник ГО (_________________________)
Начальник управління
молоді та спорту А. Нікулін
Дата оприлюднення: 07/05/2018