УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА12-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3022


від 02/15/2018
Про затвердження Міської цільової Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 4398-2018
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 15.02.2018 № 3022 “Про затвердж'
Остаточна редакція:
З метою захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, послідовного покращення та модернізації автопарку, пожежно-рятувального обладнання пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, дислокованих на території м. Львова, збільшення їх кількості, що в свою чергу забезпечить високу ефективність та оперативність під час ліквідації різного роду надзвичайних ситуацій, а також підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Міську цільову Програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.
Міський голова А. Садовий

Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ____ № ______

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки
1. Паспорт програми
1.Назва ПрограмиМіська цільова Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки (надалі – Програма)
2.Ініціатор розроблення ПрограмиГоловне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області
3.Розробник ПрограмиГоловне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області
4.Співрозробники ПрограмиУправління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
5.Відповідальний виконавець ПрограмиГоловне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області
6.Учасники ПрограмиДепартамент фінансової політики, департамент економічного розвитку, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
7. Мета ПрограмиЗахист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, послідовне покращення та модернізація автопарку, пожежно-рятувального обладнання пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, дислокованих на території м. Львова
8.Термін реалізації Програми2018-2020 роки
9.Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні ПрограмиМіський бюджет м. Львова, бюджет розвитку міського бюджету м. Львова
10.Орієнтовний обсяг фінансування, необхідний для реалізації Програми у 2018 році, всього, у тому числі:5 000 000 грн.
10.1.Коштів міського бюджету у 2018 році5 000 000 грн.
2. Загальні положення для розроблення Програми

У зв’язку з економічним розвитком м. Львова, що сприяє збільшенню населення, робочих місць, будівництва та виробництва, існує тенденція до зростанням факторів, пов’язаних із загрозою та виникненням надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Враховуючи фактори втрати придатності засобів і обладнання, їх зношеності через тривале їх використання, вплив високих температур та агресивного середовища, а також недостатнє фінансування потреб пожежно-рятувальних підрозділів з державного бюджету існує необхідність заміни, модернізації та оновлення матеріально-технічної бази державних пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, дислокованих на території м. Львова, а саме пожежних рукавів, спеціального одягу та пожежного спорядження, апаратів на стисненому повітрі, вогнегасних речовин тощо.
Історичний центр м. Львова належить до спадщини ЮНЕСКО та має вагоме культурне та історичне значення світового рівня. Ущільнена забудова центральної частини міста, вузькі вулиці, значні щоденні потоки туристів в історичну частину міста Львова, великі скупчення людей в закладах харчування, відпочинку та місцях культурного значення - в свою чергу значно ускладнює проїзд пожежно-рятувальних підрозділів до місць виникнення пожеж та різного роду надзвичайних ситуацій та їх оперативної ліквідації. Також слід зазначити, що конструктивні елементи більшої частини будівель та споруд, розташованих в центральній частині міста, виконані з дерева, що значно підвищує їх пожежну небезпеку. Все це зобов'язує вживати технологічні сучасні заходи вирішення питань забезпечення захисту громади міста.
3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

3.1. У м. Львові щоденно на цілодобовому бойовому чергуванні перебуває понад 100 осіб особового складу і 40 одиниць різного роду пожежно-рятувальної техніки, які щорічно реагують на більше ніж 2000 випадків різного роду ситуацій. Із зазначеної кількості техніки через граничне зношення основних вузлів і агрегатів у процесі їхньої експлуатації понад 30 років умовам сьогодення не відповідають 24 одиниці (60 %).
3.2. 3а підставі вище наведеного та у зв’язку із постійним недостатнім фінансуванням з державного бюджету програм матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів існує нагальна потреба у закупівлі сучасних легких пожежно-рятувальних автомобілів європейського зразка, які характеризуються невеликими габаритами, маневреністю, швидкістю, які здатні одночасно доставити до місця події до 6 рятувальників та вогнегасні засоби (1т води та 100л піноутворювача), такі автомобілі обладнані пристроями для буксирування, приладами для освітлення місця події, необхідним пожежно-рятувальним обладнанням та спорядженням для оперативної ліквідації пожеж та різного роду надзвичайних ситуацій. Сьогодні пожежно-рятувальні підрозділи міста Львова мають критичну потребу у пожежних автомобілях такого типу, зокрема 1 Державна пожежно-рятувальна частина, яка обслуговує центральну частину м. Львова.
Закупівля таких автомобілів надасть змогу мінімізувати час слідування на різного роду надзвичайні ситуації та покращить оперативність і якість їх ліквідації.
На озброєнні у підпорядкованих пожежно-рятувальних підрозділах Головного управління ДСНС України у Львівській області, дислокованих на території м. Львова, перебувають пожежні автодрабини з висотою підйому до 30 метрів у кількості 5 одиниць, а також сучасна 53-х метрова пожежна автодрабина, яка не має аналогів на теренах західної України та яку у 2008 році було придбано завдяки керівництву м. Львова та депутатському корпусу. Слід відмітити, що із зазначеної кількості пожежних автодрабин 40 % (2 одиниці) перебувають в експлуатації понад 20 років та вичерпали граничний термін експлуатації. У зв’язку з цим на даний час існує об’єктивна необхідність придбання для одного з підрозділів м. Львова пожежної автодрабини висотою підйому до 30 метрів.
Відповідно до Галузевої програми МНС України з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Євро 2012 року з футболу Головне управління у 2009 році на вул. В. Вернадського (проектованій) було розпочато будівництво нового пожежного депо на 4 машиновиїзди. Починаючи з 2010 року, будівництво пожежного депо призупинено через відсутність фінансування з Державного бюджету України. При виборі місця розташування пожежного депо містобудівним обгрунтуванням оптимально забезпечено необхідні містобудівні вимоги у відповідності до ДБН. Реалізація цього проекту вкрай необхідна, оскільки завершення будівництва пожежного депо забезпечить реагування у найкоротші терміни сил і засобів пожежно-рятувального підрозділу при виникненні пожеж або надзвичайних ситуацій, а також забезпечить покриття території м. Львова трикілометровим радіусом обслуговування, що охоплює південне містобудівне утворення, відповідно до схеми розташування пожежних частин у м. Львові, розробленої у складі генерального плану міста.
4. Визначення мети Програми

4.1. Метою Програми є послідовне покращення та модернізація автопарку, пожежно-рятувального обладнання пожежно-рятувальних підрозділів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, дислокованих на території м. Львова, збільшення їх кількості, що в свою чергу забезпечить високу ефективність та оперативність під час ліквідації різного роду надзвичайних ситуацій, а також підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.
5. Визначення відповідального виконавця Програми

5.1. Відповідальними виконавцями Програми визначено Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області та Львівську міську раду.
6. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників

6.1. Програма передбачає закупівлю легких пожежно-рятувальних автомобілів європейського зразка, пожежної автодрабини висотою підйому до 30 метрів, придбання пожежно-рятувального обладнання, спеціального одягу та спорядження, придбання вогнегасних засобів та будівництво пожежного депо.
7. Обгрунтування способів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів

7.1. Виконання Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
7.2. Орієнтовний розрахунок коштів і перелік заходів і завдань з виконання Програми зазначено у таблицях 1 та 2.

Таблиця 1
Розрахунок коштів для виконання Програми за роками
Роки
Всього
Джерела фінансування, млн. грн.
Міський бюджет м. Львова
2018
5
5
2019
-
2020
-
Всього
5
5

Таблиця 2
Заходи та завдання з виконання Програми

млн. грн.

з/п
Назва завдання
Перелік заходів завдання
Викона-вець заходу, показ-ника
Джерело
Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань
Очікуваний результат
Всього
У тому числі за роками
2018
2019
2020
1
Покращення технічного оснащення державних пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС України у Львівській області, дислокованих на території м. Львова
Закупівля пожежно-
рятувальних автомобілів легкого типу
ГУ ДСНС України у Львів-ській області
Міський бюджет м. Львова
3,984
3,984
-
-
Підвищення готовності державних пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС України у Львівській області, дислокованих на території
м. Львова, до оперативного реагування на НС техноген-ного та при-родного характеру
2
Забезпечення технічно справного стану пожежно-рятувальної техніки державних пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС України у Львівській області, дислокованих на території м. ЛьвоваЗдійснення поточного ремонту та технічного обслуговування пожежної автодрабини марки Rozenbauer (Metz) L 53 серійний номер № А2К0073-001.2007 року випуску
ГУ ДСНС України у Львів-ській області
Міський бюджет м. Львова
1,016
1,016
-
-
Всього:
5
5
-
-

7.3. Виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити високу ефективність та оперативність під час ліквідації різного роду надзвичайних ситуацій, а також підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.
7.4. Залишки коштів за субвенцією з місцевого бюджету Державному бюджету України на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у частині виконання планових регламентованих робіт з обслуговування та ремонту пожежної автодрабини Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області та використовуються у наступному бюджетному періоді з врахуванням цільового призначення субвенції.
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

8.1. Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області та управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.
Секретар ради А. Забарило


Візи:

Начальник Головного управління
Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Львівській області С. Дмитровський

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення В. Іваніцький
Дата оприлюднення: 02/20/2018