УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА19-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 5288


від 07/11/2019
Про затвердження Міської цільової програми забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну на 2019-2021 роки
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 6003-2019
згідно з ухвалою 17-2020

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про продовження на 2020 рік дії Міської цільової програми забезпеченн■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про продовження на 2021 рік дії Міської цільової програми забезпеченн■
Остаточна редакція:
На виконання Основ законодавства України про охорону здоров'я, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, п. 8 постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 11 Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам“, заслухавши інформацію начальника управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Міську цільову програму забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну на 2019-2021 роки (додається).
2. Департаменту фінансової політики передбачати фінансування Міської цільової програми забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну на 2019-2021 роки.
Відповідальні: директор департаменту
фінансової політики.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.
Міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну
на 2019-2021 роки

1. Загальна частина

Захворювання на цукровий діабет (надалі - ЦД) в останні роки у зв’язку зі стрімким зростанням кількості хворих набуває загрозливого масштабу світової епідемії. Міжнародна Федерація Діабету прогнозує, що у 2030 році кількість людей, що захворіють, складатиме 552 мільйони. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я ЦД відноситься до глобальних медико-соціальних проблем.
Це обумовлено не лише прогресуючим зростанням кількості хворих на ЦД, а й надзвичайно високим ризиком розвитку його ускладнень, які призводять до втрати працездатності, інвалідизації та смертності цієї категорії хворих.
Така ж ситуація складається в Україні, зокрема подібні тенденції спостерігаються у м. Львові. Станом на 01.01.2019 у закладах охорони здоров'я м. Львова на диспансерному обліку перебуває 19 397 хворих на ЦД, з них 3911 хворих потребують інсулінотерапії (дорослих хворих - 3647 осіб, дітей та підлітків – 264 особи).
Хворі на ЦД страждають на діабетичну нефропатію, що може завершуватись нирковою недостатністю та смертю; ретинопатію, що є причиною сліпоти; ангіопатію, що призводить до ампутацій нижніх кінцівок, артеріальну гіпертензію тощо. Більшість ускладнень ЦД можна попередити та уникнути високих витрат на їх лікування, забезпечивши вчасне призначення цим хворим та безперебійне забезпечення їх препаратами інсуліну.
З цією метою та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2014 № 73 Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну виділяються кошти з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет.
Так, у 2018 році на такі цілі з державного бюджету виділено 13,0 млн. грн. Ця сума не задовільнила потребу у препаратах інсуліну хворих на цукровий діабет мешканців м. Львова. З метою повного та безперервного забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну у 2018 році з міського бюджету м. Львова було додатково виділено 8,4 млн. грн. як співфінансування цільових видатків на пільгове забезпечення препаратами інсуліну осіб, хворих на цукровий діабет. Загалом, видатки у 2018 році на реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну склали 21,4 млн. грн.
Аналогічна ситуація складається і у цьому році. На 2019 рік з державного бюджету на реалізацію зазначеного пілотного проекту виділено 18,4 млн. грн, що складає, у середньому, 1,5 млн. грн. на місяць. Реальна ж місячна потреба у коштах на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну за результатами шести місяців складає 2,3 млн. грн.
2. Мета Програми

2.1. Метою Міської цільової програми забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну на 2019-2021 роки (надалі – Програма) є поліпшення допомоги хворим на ЦД, скорочення втрат від тимчасової та постійної непрацездатності, зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що призводять до інвалідності та смерті, забезпечення безперебійного доступу до життєво необхідних препаратів інсуліну.
3. Завдання і виконавець Програми

3.1. Завданням цієї Програми є безперебійне забезпечення хворих на цукровий діабет життєво необхідними препаратами інсуліну.
3.2. Відповідальним виконавцем Програми є управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики.
4. Очікувані результати

4.1. Виконання цієї Програми дасть змогу:
4.1.1. Безперебійно забезпечити хворих на ЦД життєво необхідними препаратами інсуліну.
4.1.2. Зменшити кількість ускладнень, які виникли внаслідок захворювання на ЦД (сліпота, ампутації кінцівок, хронічна ниркова недостатність, артеріальна гіпертензія тощо).
4.1.3. Створити умови для збереження працездатності та якості життя хворих на ЦД, збільшення тривалості їх життя.
5. Джерела фінансування

5.1. Фінансування Програми здійснюється у межах видатків, передбачених у міському бюджеті м. Львова на 2019-2020 роки та у бюджеті Львівської міської територіальної громади на 2021 рік.Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління
охорони здоровя В. Зуб
Дата оприлюднення: 07/16/2019