УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА12-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 2904


від 01/25/2018
Про затвердження Програми відзначення 100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 4036-2018
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 25.01.2018 № 2904 “Про затвердж'
Остаточна редакція:
Відповідно до Законів України Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про культуру“, “Про освіту, з метою належного відзначення утворення Західноукраїнської Народної Республіки міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму відзначення 100-річчя Листопадового Чину та утворення ЗУНР (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
Міський голова А. СадовийДодаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____

ПРОГРАМА
відзначення 100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР

Вступ

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) – важливий етап української державницької традиції ХХ століття. Ще з початку 1920-х років громадськість Галичини традиційно відзначає це свято щороку 1 листопада як День Листопадового Чину.
В ніч на 1 листопада 1918 року українські військовики опанували ключові установи Львова, встановивши свою владу у місті й незабаром у всій Східній Галичині. Таким чином була втілена ухвала Української Національної Ради від 19 жовтня 1918 року про створення самостійної української держави на українських етнічних землях колишньої Австро-Угорщини. 13 листопада того ж року новоутворена держава отримала назву – Західноукраїнська Народна Республіка. Проти утворення української держави з центром у Львові виступили польські військові формування. З 1 листопада 1918 року на вулицях Львова почалися бої поляків з українцями, які незабаром переросли у масштабну українсько-польську війну. Маючи під контролем більшу частину Східної Галичини українська влада у листопаді 1918 – липні 1919 років в умовах війни створила власну державу з усіма атрибутами, серед яких боєздатна Українська Галицька Армія, яка героїчно боролася за самостійність ЗУНР зі збройними силами Польщі, яку тоді підтримували країни Антанти.
В історичній пам’яті українського народу ЗУНР займає особливе місце. Адже державотворення ЗУНР було органічною частиною української революції 1917–1921 років, кульмінаційним моментом якої стало проголошення Злуки УНР і ЗУНР у єдину українську соборну державу 22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві.
1. Загальні положення

1.1. Програма відзначення 100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР (надалі – Програма) розроблена з метою організації заходів у контексті державотворення ЗУНР як частини української революції 1917-1921 років.
1.2. Ця Програма розрахована на 2018-2019 роки, визначає стратегію проведення загальноміських заходів, впорядкування пам’ятних місць та будівель, популяризацію інформації про події та осіб, пов’язаних із подіями Листопадового Чину та утворенням ЗУНР.
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є привернення уваги до творення новітньої української державності через належне відзначення подій 100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР.
2.2. Завданнями програми є:
2.2.1. Формування навчальних програм у закладах освіти.
2.2.2. Організація та проведення загальноміських заходів.
2.2.3. Вшанування місць пам'яті, благоустрій територій та приміщень, пов’язаних із визначеними подіями.
2.2.4. Популяризація інформації про події та заходи.
3. Способи реалізації та терміни виконання Програми

3.1. Реалізація програми здійснюватиметься через:
3.1.1. Освітній аспект:
3.1.1.1. Проведення уроків та лекцій у навчальних закладах (школах, університетах, бібліотеках, музеях тощо).
3.1.1.2. Залучення українських дослідників та провідних науковців, які досліджують період початку ХХ століття на території західної України, для популяризації інформації про події, постаті, архітектуру цього періоду.
3.1.1.3. Організація міжнародних круглих столів та офіційних зустрічей для залучення громадськості до обговорення питань відзначення подій та постатей вищезгаданого періоду.
3.1.1.4. Проведення міжнародних наукових та науково-практичних конференцій для об’єктивного висвітлення подій періоду 1918-1919 років.
3.1.1.5. Налагодження діалогу із різними громадськими організаціями національних меншин для налагодження спільної організації освітніх проектів.
3.1.2. Пам’ятні місця:
3.1.2.1.Благоустрій публічних просторів м. Львова, пов’язаних із визначними подіями та постатями.
3.1.2.2. Проведення конкурсу мистецько-архітектурних проектів щодо відзначення 100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР.
3.1.2.3. Ремонт об’єктів, пов’язаних із проведенням заходів відзначення подій періоду Листопадового Чину та утворення ЗУНР.
3.1.2.4. Реставрація історичних об’єктів, пам’ятних місць, будівель та приміщень, пов’язаних із подіями ЗУНР.
3.1.2.5. Встановлення ознакування на визначених пам’ятках архітектури.
3.1.2.6. Вшанування пам’яті військових періоду ЗУНР на цвинтарях м. Львова через благоустрій територій, відновлення та встановлення пам’ятних плит, знаків тощо.
3.1.3. Заходи та події:
3.1.3.1. Організація загальноміських заходів через залучення міжнародних дослідників та істориків для відзначення дат та подій періоду 1918-1919 років.
3.1.3.2. Проведення у музеях міста, наукових установах, культурних центрах виставкових проектів, супроводжених лекційною програмою висвітлення основних подій та постатей періоду Листопадового Чину та утворення ЗУНР.
3.1.3.3. Публічне відзначення заслуг військових та цивільних керівників періоду ЗУНР.
3.1.3.4. Організація театралізованих військово-історичних дійств періоду Листопадового Чину та утворення ЗУНР.
3.1.4. Промоція та візуалізація:
3.1.4.1. Формування міської символіки загальних інформаційних джерел для висвітлення подій, заходів, проектів, присвячених відзначенню подій Листопадового Чину та утворення ЗУНР.
3.1.4.2. Видання друкованих матеріалів різнотематичних форматів (комікс, альбом, брошури, листівки, календарі тощо) для популяризації інформації про вищезгадані події та заходи.
3.1.4.3. Активна робота у інтернет-просторі через створення та популяризації ресурсу про події Листопадового Чину та утворення ЗУНР.
3.1.4.4. Створення художніх та документальних фільмів.
3.1.4.5. Напрацювання інтерв’ю із дослідниками періоду ЗУНР для об’єктивного висвітлення інформації про події, постаті, військові конфлікти тощо.
3.1.4.6. Проведення конкурсу мікропроектів (малювання, фотографія, короткометражні фільми) між учнями шкіл м. Львова.
3.2. Заходи з реалізації та терміни виконання Програми, наведені у додатку до цієї Програми.
4. Основні напрями реалізації Програми

4.1. Для втілення Програми працює робоча група з відзначення 100-річчя Листопадового Чину, утворена відповідно до розпорядження Львівського міського голови від 05.10.2017 № 536, та створюється експертна рада науковців для реалізації цієї Програми.
4.2. Реалізацію Програми покладено на управління культури департаменту розвитку, яке визначає виконавців окремих завдань Програми, забезпечує контроль за їх реалізацією.
4.3. Замовником робіт, які пов’язані з реалізацією завдань Програми, є управління культури департаменту розвитку та інші виконавчі органи Львівської міської ради.
4.4. До основних повноважень управління культури департаменту розвитку як замовника робіт з виконання завдань Програми належать:
4.4.1. Організація заходів та подій.
4.4.2. Контроль за виконанням робіт, у тому числі із залученням сторонніх фахівців.
4.4.3. Подання пропозицій щодо внесення змін до Програми.
4.4.4. Організація оцінки пропозицій щодо проведення заходів.
4.4.5. Внесення пропозицій щодо фінансування, обсягу робіт, виконавців цих робіт на наступний бюджетний період.
5. Фінансове забезпечення Програми

5.1. Фінансування Програми здійснюється за кошти міського бюджету м. Львова та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
6. Очікувані результати виконання програми

6.1. Підвищення рівня обізнаності мешканців міста із подіями Листопадового Чину та утворення ЗУНР та виховання почуття патріотизму у молоді.
6.2. Запровадження доступних, якісних та різноманітних послуг для різних верств населення.
6.3. Відродження історичної спадщини новітньої історії м. Львова.
6.4. Поширення інформації про події Листопадового Чину та утворення ЗУНР серед школярів та студентів, а також заохочення до поглибленого вивчення історії рідного краю.
6.5. Популяризація історичної спадщини новітньої історії м. Львова.
6.6. Розвиток різноманітних форм поширення інформації про події Листопадового Чину та утворення ЗУНР.
6.7. Стимулювання громадської активності щодо історичної спадщини.
6.8. Популяризація іміджу м. Львова через дослідження історії міста.
Секретар ради А. Забарило

Візи:


В. о. начальника управління
культури Н. Бунда


Додаток
до Програми відзначення
100-ліття Листопадового
Чину та утворення ЗУНР

Заходи з реалізації та терміни виконання Програми відзначення
100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР

Захід/подія
Термін
Освітній аспект
1.
Ознайомчі уроки у школах м. Львова
Протягом 2018 року
2.
Проведення семінарів та лекцій в університетах
Протягом 2018 року
3.
Всеукраїнські та міжнародні конференції у наукових установах
2-е півріччя 2018 року
4.
Створення конкурсу мікропроектів серед учнів шкіл м. Львова
2-е півріччя 2018 року
5.
Відкритий урок для учнів шкіл м. Львова з військовою реконструкцією на пл. Ринок
1 листопада 2018 року
6.
Розробка інтерактивної карти про події Листопадового Чину та ЗУНР
Протягом 2018 року
7.
Реалізація Програми преміювання авторів кращих проектів у галузі висвітлення історії подій Листопадового Чину та періоду ЗУНР на 2018-2019 роки
2-е півріччя 2018 року
8.
Створення інтерактивної екскурсії через використання QR-кодів та використання автентичних фото у ретроспективі сучасної архітектури
2-е півріччя 2018 року
9.
Розробка квест-екскурсій по пам’ятних місцях подій Листопадового Чину
Протягом 2018 року
Пам’ятні місця
1.
Дослідження, розробка та встановлення інформаційних таблиць з інформацією щодо основних історичних фактів Листопадового Чину та ЗУНР у м. Львові (Меморіальна таблиця 100-ліття підняття синьо-жовтого прапора над Львівською ратушею січовим стрільцем та інформаційних таблиць на
вул. П. Дорошенка, 40, будівлі Палацу Голуховських, Головному корпусі ЛНУ
ім. І. Франка,
просп. Свободи, вул. Т. Костюшка, 11 та інші)
Протягом 2018 року
2.
Конкурс мистецько-архітектурних проектів на скульптурні композиції українським бійцям Листопадового Чину (Казарми Фердинанда – вул. Городоцька;
вул. Листопадового Чину –
вул. Університетська; вул. М. Коперника – вул. В. Стефаника)
1-е півріччя 2018 року
3.
Встановлення скульптурних композицій українським бійцям Листопадового Чину (Казарми Фердинанда – вул. Городоцька; вул. Листопадового Чину –
вул. Університетська; вул. М. Коперника – вул. В. Стефаника)
2-е півріччя 2018 року
4.
Належне облаштування місць, пов’язаних з історичною спадщиною Листопадового Чину та ЗУНР, у межах Личаківського та Янівського цвинтарів
Протягом 2018 року
5.
Реставрація фасаду будівлі на вул. В. Винниченка, 24 (місце проживання Є. Петрушевича)
Протягом 2018 року
6.
Проведення пошукових, дослідницьких робіт у м. Львові у межах об’єктів історичної спадщини Листопадового Чину та ЗУНР
Протягом 2018 року
7.
Розробка проекту благоустрою території Музею визвольної боротьби
(вул. М. Лисенка, 23-а)
Протягом 2018 року
Заходи та події
1.
Організація тематичних виставок, присвячених подіям 100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР
2-е півріччя 2018 року
2.
Проведення міжнародної конференції дослідників періоду подій Листопадового Чину та утворення ЗУНР
2-е півріччя 2018 року
3.
Організація всеукраїнських та міжнародних круглих столів серед дослідників періоду подій Листопадового Чину та утворення ЗУНР
2-е півріччя 2018 року
4.
Інтерв’ю із дослідниками та науковцями щодо подій 100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР
1-е півріччя 2018 року
5.
Театралізоване військово-історичне дійство відтворення листопадових подій 1918 року на пл. Ринок
2-е півріччя 2018 року
6.
Реконструкція подій, пов’язаних із підняттям прапора над Ратушею
2-е півріччя 2018 року
7.
Урочисте відзначення військових та цивільних керівників ЗУНР
(Є. Петрушевич, С. Паньківський, К. Левицький, І. Кривелюк, С. Баран та інші)
2-е півріччя 2018 року
8.
Виготовлення пам’ятної монети, присвяченої подіям 100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР
Протягом 2018 року
9.
Виготовлення поштової марки та конверта, присвячених подіям 100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР
Протягом 2018 року
10.
Напрацювання міжнародного мистецького проекту
2-е півріччя 2018 року
Промоція та візуалізація
1.
Формування символіки заходів
1-е півріччя 2018 року
2.
Напрацювання інтернет-ресурсу про 100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР
Протягом 2018 року
3.
Видання коміксу про події Листопадового Чину та утворення ЗУНР
2-е півріччя 2018 року
4.
Видання настільної гри подій Листопадового Чину та утворення ЗУНР
1-е півріччя 2018 року
5.
Формування листівок та афіш про 100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР
1-е півріччя 2018 року
6.
Видання фотоенциклопедії ЗУНР
2-е півріччя 2018 року
7.
Створення фільму про Листопадовий Чин та утворення ЗУНР
1-е півріччя 2018 року
8.
Створення мобільного додатку про події Листопадового Чину та проголошення ЗУНР
Протягом 2018 року
В. о. начальника управління
культури Н. Бунда
Дата оприлюднення: 02/07/2018