УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА12-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 3026


від 02/15/2018
Про затвердження Програми “Музей Міста“ на 2018-2022 рокиКеруючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про культуру“, “Про туризм“, “Про музеї та музейну справу“, “Про охорону культурної спадщини“, Указом Президента України від 30.12.2013 № 717/2013 “Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні“, беручи до уваги ухвали міської ради від 21.04.2011 № 429 “Про затвердження Інтегрованої концепції розвитку центральної частини м. Львова“ та від 08.06.2017 № 2047 “Про затвердження Стратегії розвитку культури м. Львова до 2025 року “, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму “Музей Міста“ на 2018-2022 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань розвитку.
Міський голова А. Садовий

Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____


ПРОГРАМА
“Музей Міста“ на 2018-2022 роки

1. Паспорт Програми
1.
Ініціатор розроблення ПрограмиЛьвівська міська рада
2.
Розробник ПрограмиЛКП “Центр розвитку туризму м. Львова
3.
Співрозробник ПрограмиУправління туризму департаменту розвитку
4.
Виконавці (учасники) ПрограмиОсновним виконавцем є відділ “Музей Міста“ ЛКП “Центр розвитку туризму м. Львова“, у майбутньому – заклад/установа, що здійснюватиме діяльність Музею, у співпраці з Наглядовою радою Музею. Виконавцями заходів Програми також є інші львівські комунальні підприємства, бюджетні установи та громадські організації, що здійснюють діяльність у галузі культури та освіти
5.
Мета ПрограмиСтворення умов для запуску роботи, виконання завдань та забезпечення сталого розвитку Музею, формування у м. Львові активного фахового середовища, відкритого до співпраці, та підвищення якості музейних послуг і програм, облаштування сучасного музейно-виставкового простору та створення умов для конкурсного відбору і фінансової підтримки реалізації проектів у приміщеннях Музею
6.
Термін реалізації Програми2018 – 2022 роки
7.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні ПрограмиМіський бюджет м. Львова
8.
Загальний обсяг фінансуванняУ межах кошторисних призначень на відповідний рік
2. Загальні положення

Програма “Музей Міста“ на 2018-2022 роки (надалі – Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про культуру“, “Про туризм“,Про музеї та музейну справу, “Про охорону культурної спадщини, Указу Президента України від 30.12.2013 № 717/2013 “Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні“, ухвал міської ради від 21.04.2011 № 429 “Про затвердження Інтегрованої концепції розвитку центральної частини м. Львова“ та від 08.06.2017 № 2047 Про затвердження Стратегії розвитку культури м. Львова до 2025 року “.
Створення та прийняття Програми є важливим інструментом впровадження стратегічних напрацювань у напрямку розвитку культурних індустрій у м. Львові. Запуск нового сучасного музейно-виставкового комплексу “Музей Міста“ (надалі Музей) дозволить розширити пропозиції у галузі культури і туризму, підняти рівень музейного продукту міста, забезпечити можливості для популяризації досліджень через реалізацію виставок працівниками музеїв та молодими кураторами, збільшити кількість музейних виставкових площ. Заходи Програми дозволять покращити міжмузейну комунікацію, сприятимуть розвитку професійного середовища і організації спільних проектів з культурними інституціями, туристичними кластерами, науковими установами, освітніми закладами та представниками креативних індустрій міста.
Реалізація Програми дозволить зменшити динаміку падіння кількості відвідувачів музеїв серед місцевих мешканців та гостей м. Львова. Музей стане платформою для обговорення актуальних тем урбаністики, переосмислення історії та самоідентифікації зі спадщиною міста, творення сучасної міської культури. Адже завданнями Музею є сформувати спільноту свідомих містян, які розуміють свою роль у творенні середовища міста та відповідального використання його простору, водночас гостям Львова допомогти скласти глибше уявлення про сенси міста, його історію і культуру.
Програма є довготривалим спільним проектом Львівської міської ради та Громадської спілки “Музей Міста із залученням музеїв міста, освітніх закладів, наукових установ, громадського сектору та бізнесу. Всіх осіб та організацій, зацікавлених у реалізації Програми, об’єднує спільна мета — створення нової музейної інституції (установи/закладу) задля зростання якості культурних заходів, підвищення довіри до музеїв та популяризації музейної справи у місті.
3. Мета і завдання Програми

3.1. Метою Програми є:
3.1.1. Створення умов для запуску роботи, виконання завдань та забезпечення сталого розвитку Музею.
3.1.2. Формування у м. Львові активного фахового середовища, відкритого до співпраці, та підвищення якості музейних послуг і програм.
3.1.3. Облаштування сучасного музейно-виставкового простору та створення умов для конкурсного відбору і фінансової підтримки реалізації проектів у приміщеннях Музею.
3.2. Основними завданнями Програми є:
3.2.1. Актуалізація діяльності Музею у відповідності до сучасних тенденцій розвитку музейної справи та потреб різних категорій відвідувачів.
3.2.2. Промоція та популяризація Музею серед мешканців і гостей м. Львова.
3.2.3. Розвиток компетенцій і підвищення кваліфікації працівників Музею та колег з інших музейних установ міста, формування професійного середовища фахівців, музейних виставок та освітніх програм.
3.2.4. Підвищення ефективності міжмузейної комунікації та крос-культурної співпраці, налагодження партнерських зв’язків на всеукраїнському та міжнародному рівні.
3.2.5. Забезпечення адміністративного управління для виконання завдань Музею.
3.2.6. Модернізація матеріальної бази Музею, забезпечення професійного музейного обладнання.
3.2.7. Створення передумов для фінансування Музею, у тому числі залучення додаткових джерел.
4. Заходи реалізації Програми

4.1. Для забезпечення досягнення мети та реалізації завдань Програми здійснюються заходи, викладені у додатку до цієї Програми.
4.2. Відповідальними за реалізацію заходів Програми є відділ “Музей міста ЛКП “Центр розвитку туризму м. Львова“, у майбутньому – заклад/установа, що здійснюватиме діяльність Музею.
5. Очікувані результати

5.1. Створення у м. Львові нового музейно-виставкового комплексу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку музейної справи.
5.2. Підтримка сталого розвитку Музею:
5.2.1. Створення комунального закладу/установи.
5.2.2. Забезпечення матеріально-технічної бази
5.2.3. Забезпечення адміністративного управління.
5.2.4. Забезпечення постійного та додаткового фінансування.
5.3. Музей впізнаваний бренд серед музеїв м. Львова, що:
5.3.1. Презентує сучасні виставки, пов’язані з історією, культурою та розвитком міста.
5.3.2. Пропонує програми для різних категорій відвідувачів.
5.3.3. Користується популярністю та довірою у мешканців і гостей міста.
5.4. Забезпечення сприятливих умов для підвищення рівня музейних послуг та продуктів, відповідно, формування професійного середовища працівників музеїв, фахівців з виставкової та освітньої роботи.
5.5. Налагодження партнерських стосунків, обмін досвідом та втілення спільних проектів з музеями, культурними інституціями, освітніми закладами, представниками креативних індустрій та іншими організаціями в Україні та за кордоном.
6. Фінансове забезпечення

6.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється у межах кошторисних призначень, у тому числі за рахунок внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали Львівських комунальних закладів/установ чи підприємств, передбачених у міському бюджеті м. Львова на відповідний рік. А також способом залучення коштів з інших джерел, не заборонених законодавством України.
7. Організація та контроль за виконанням Програми

7.1. Загальний контроль за виконанням Програми здійснює заступник міського голови з питань розвитку.
7.2. Головний розпорядник бюджетних коштів Програми управління туризму департаменту розвитку та ЛКП “Центр розвитку туризму м. Львова“, у майбутньому – заклад/установа, що здійснюватиме діяльність Музею.
7.3. Основним виконавцем та координатором Програми є відділ “Музей МістаЛКП “Центр розвитку туризму м. Львова“, у майбутньому – заклад/установа, що здійснюватиме діяльність Музею, у співпраці з Наглядовою радою Музею.
7.4. Виконавцями заходів Програми також є інші львівські комунальні підприємства, бюджетні установи та громадські організації, що здійснюють діяльність у галузі культури та освіти.
7.5. Основний виконавець і координатор Програми спільно з іншими виконавцями:
7.5.1. Реалізовує та координує хід реалізації заходів Програми.
7.5.2. Забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням.
7.5.3. Вносить пропозиції щодо змін або продовження терміну виконання заходів, у межах своїх повноважень вирішує питання, що виникають у процесі реалізації Програми.
7.5.4. У разі необхідності залучає до виконання заходів Програми інші виконавчі органи Львівської міської ради.
7.5.5. Вносить пропозиції щодо фінансування, обсягу та виконавців робіт/заходів Програми на бюджетний період.Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник управління туризму Г. Малець


Додаток
до Програми “Музей Міста“ на 2018-2022 роки


ЗАХОДИ
реалізації Програми “Музей Міста“ на 2018-2022 роки

з/п
Заходи
1. Актуалізація діяльності Музею у відповідності до сучасних тенденцій розвитку музейної справи та потреб різних категорій відвідувачів:
1.1.
Забезпечення проведення виставок у Музеї через конкурсний відбір концепцій проектів від музеїв, громадських організацій та інших ініціативних груп
1.2.
Організація заходів у приміщенні Музею та у міському просторі, що базуватимуться на міждисциплінарному підході, розкриватимуть теми історії, культури та розвитку міста
1.3.
Розробка та впровадження музейних програм для різних категорій відвідувачів
1.4.
Впровадження механізму залучення фахівців консультаційного, організаційного, інформаційного супроводу та формування спільної з Музеєм команди виставкових проектів
2. Промоція та популяризація Музею серед мешканців і гостей м. Львова:
2.1.
Розробка фірмового стилю та промоційної продукції Музею
2.2.
Популяризація м. Львова як міста сучасних музеїв та галерей, у тому числі новостворених, таких як Музей
2.3.
Створення і промоція сторінки у соціальних мережах та веб-сайту Музею для інформування про послуги, події, проекти музею
2.4.
Підвищення інтересу у львів’ян до музеїв у місті шляхом інформування та залучення місцевих мешканців до заходів Музею
2.5
Проведення досліджень потенційної аудиторії та відвідувачів Музею, у контексті аналізу музейних практик у місті
3. Розвиток компетенцій і підвищення кваліфікації працівників Музею та колег з інших музейних установ міста, формування професійного середовища фахівців музейних виставок та освітніх програм:
3.1.
Проведення навчальних семінарів та освітніх програм за участі українських та закордонних фахівців з питань кураторства, організації виставок та супровідних програм, а також інших актуальних тем розвитку музейної справи
3.2.
Організація освітніх подорожей та стажування за кордоном для ознайомлення з сучасними тенденціями музейної справи
3.3.
Презентація діяльності Музею та обмін досвідом під час заходів в Україні та за кордоном
3.4.
Забезпечення механізму залучення міжнародних експертів у якості консультантів/менторів до організації виставок та програм Музею
4. Підвищення ефективності міжмузейної комунікації та крос-культурної співпраці, налагодження партнерських зв’язків на всеукраїнському та міжнародному рівні
4.1.
Підтримка, у тому числі фінансова, проведення у Музеї спільних заходів, програм та виставкових проектів, ініційованих музеями м. Львова, України та закордонними партнерами
4.2.
Підтримка, у тому числі фінансова, проведення проектів у Музеї спільно з іншими ініціативами, інституціями, організаціями культурних та креативних індустрій, а також освітніми закладами
4.3.
Забезпечення можливості участі Музею у міжнародних проектах, а також обміну виставковими проектами з іншими музеями України та закордонними партнерами
4.4.
Проведення міжнародних музейних заходів у м. Львові за організаційної підтримки та участі Музею (Міжнародний день музеїв, Дні європейської спадщини, конференції, семінари тощо)
5. Забезпечення адміністративного управління виконання завдань Музею
5.1.
Створення та забезпечення адміністративної діяльності закладу/установи “Музей Міста
5.2.
Забезпечення штату працівників, зокрема, залучення спеціалістів з комунікації, фандрейзингу, фахівців освітніх та виставкових програм
5.3.
Забезпечення офісного приміщення адміністрації Музею
5.4.
Впровадження спільно із засновниками (Львівською міською радою і Громадською спілкою “Музей Міста“) механізму створення та функціонування Наглядової Ради закладу/установи, що здійснюватиме діяльність Музею, задля виконання мети і завдань, реалізації плану діяльності
5.5.
Забезпечення охорони та обслуговування приміщень Музею
6. Модернізація матеріальної бази Музею, забезпечення професійного музейного обладнання
6.1.
Проведення ремонтних робіт та облаштування приміщення, відповідно до потреб виставкової, адміністративної і освітньої діяльності Музею
6.2.
Забезпечення доступності приміщень для різних категорій відвідувачів, у тому числі для осіб з інвалідністю
6.3.
Забезпечення закупівлі та обслуговування виставкового, а також іншого професійного музейного обладнання
6.4.
Створення і придбання мобільних конструкцій Музею для проведення заходів у просторі міста
7. Створення передумов для залучення додаткового фінансування для Музею
7.1.
Створення умов для забезпечення власного внеску Музею при подачі на грантові програми та конкурси
7.2.
Забезпечення співфінансування заходів, реалізованих у співпраці з партнерами, що передбачають залучення додаткового фінансування
7.3.
Залучення Музею до програм партнерства Львівської міської ради з міжнародними фондами, програмами, організаціями та спонсорами щодо залучення додаткового фінансування у рамках реалізації спільних проектів та програм, обміну досвідом, стажування, тощо
7.4.
Проведення кампанії щодо промоції традицій меценатства та підтримки львів’янами міських культурних проектів, зокрема, фінансування заходів та програм Музею
Начальник управління
туризму Г. Малець
Дата оприлюднення: 02/23/2018