УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА4-та сесія 7-го скликання

УХВАЛА № 951


від 09/15/2016
Про затвердження договору про спільну діяльністьРозглянувши проект договору про спільну діяльність між Львівською міською радою та Малехівською сільською радою щодо закриття Львівського міського полігону твердих побутових відходів шляхом проведення повної рекультивації сміттєзвалища, відведення інфільтратів з відповідним очищенням збірників інфільтрату, керуючись Законом України Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада ухвалила:
1. Погодити договір про спільну діяльність (додається).
2. Встановити, що зміни та доповнення до договору про спільну діяльність вносяться за погодженням з постійною комісією інженерного господарства, транспорту, звязку та житлової політики і постійною комісією фінансів та планування бюджету.
Міський голова А. СадовийДодаток
до ухвали міської ради
від___________№____
ДОГОВІР
про спільну діяльність


м. Львів «___»____________2016 р.


Львівська міська рада в особі міського голови Садового Андрія Івановича, надалі іменується Сторона 1, з одного боку та Малехівська сільська рада в особі сільського голови Сеньковського Володимира Володимировича, надалі іменується Сторона 2, з іншого боку, які разом іменуються Сторони, що діють на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» уклали цей договір про наступне:
1. Предмет договору

1.1. Сторони дійшли згоди про здійснення спільної діяльності щодо закриття Львівського міського полігону твердих побутових відходів (надалі - сміттєзвалища) шляхом проведення повної рекультивації сміттєзвалища, відведення інфільтратів з відповідним очищенням збірників інфільтрату.
1.2. Згідно умов цього Договору спільна діяльність повинна здійснюватися Сторонами на підставі принципів законності, чесності та добросовісності.
1.3. Спільна діяльність за цим Договором здійснюється Сторонами без об’єднання вкладів і утворення окремої юридичної особи.
2. Участь сторін

2.1. Сторони дійшли згоди, що усі фінансові витрати, які виникають при виконанні цього Договору, несе Сторона 1.
2.2. Сторони дійшли згоди, що подальша експлуатація сміттєзвалища є неприпустимою та усі дії за цим Договором будуть спрямовані на екологічно безпечне його закриття.
3. Обов’язки сторін

3.1. Для забезпечення найбільш швидкого та ефективного досягнення цілей за цим Договором Сторона 1 зобов’язується:
- здійснити коригування проекту рекультивації, враховуючи збільшення території сміттєзвалища (з проведенням комплексної державної експертизи) протягом 1 року з дати набрання чинності цим договором;
- погодити відкоригований проект рекультивації сміттєзвалища зі Стороною 2 протягом 14 днів з дати отримання висновку Державної будівельної експертизи;
- здійснювати заходи із стабілізації схилу сміттєзвалища у відповідності до робочої документації «Технологічна карта складування ТПВ» в об’ємі першочергових заходів з стабілізації полігону, розробленої ТзОВ «Інститут «Гірхімпром»;
- приймання ТПВ на полігоні здійснювати виключно для реалізації заходів з стабілізації схилу та рекультивації сміттєзвалища згідно розробленої та погодженої проектно-кошторисної документації;
- із застосуванням сучасних підходів та методів провести повну рекультивацію сміттєзвалища протягом 4 років з моменту підписання цього Договору;
- забезпечити відведення інфільтратів та очищення збірників протягом 1,5 року з дати набрання чинності цим договором;
- відшкодувати шкоду Малехівській сільській раді зумовлену забрудненням і засміченням земельних ресурсів внаслідок зсуву ТПВ, що відбувся 30.05.2016 року протягом 6 місяців з дати набрання чинності цим договором. Розмір шкоди визначається в порядку, встановленому чинним законодавством.;
- влаштувати суцільну огорожу навколо існуючого сміттєзвалища, в тому числі з врахуванням площі земельних ділянок, які будуть передані Стороною 2 на виконання умов цього договору. протягом 1 року з дати набрання чинності цим договором;
- влаштувати цілодобове відеоспостереження по периметру огорожі навколо існуючого сміттєзвалища протягом 3 місяців з дати набрання чинності цим Договором;
- здійснити заліснення території між сміттєзвалищем та прилеглою житловою забудовою;
- на вимогу Сторони 2 надавати інформацію про перебіг виконання умов цього Договору;
- здійснювати моніторинг стану сміттєзвалища впродовж 15 років з дати набрання чинності цим Договором;
- після набрання чинності цим Договором негайно приступити до втілення проектів з метою організації виконання умов цього Договору;
- дотримуватися умов Договору узгоджених Сторонами;
- виконувати інші зобов’язання, які випливають з суті цього Договору і необхідні для його виконання.
3.2 Сторона 2 зобов’язується:
- не перешкоджати Стороні 1 у проведенні робіт із стабілізації схилу сміттєзвалища та інших робіт, передбачених п. 3.1. з моменту набрання чинності цим договором;
- у встановленому чинним земельним законодавством порядку надати у постійне користування особі, визначеній Стороною 1 (Львівському комунальному підприємству) земельні ділянки площею 2,5181 га та 1,0197 га для виконання заходів, передбачених п. 3.1. цього договору в строк не пізніше 6 місяців з дати набрання чинності цим Договором.
- здійснювати контроль за виконанням робіт, передбачених цим Договором.
4. Порядок виконання Строною 1 зобов’язань, взятих на себе раніше:

4.1 Сторона 1 зобов’язується виконати наступні зобов’язання, взяті на себе раніше:
- здійснити будівництво школи по вул. Ген. Чупринки в с.Малехів протягом 2 років з моменту набрання чинності цим Договором (передбачити у міському бюджеті м. Львова на 2017р. – 19 млн. грн);
- передати кошти міського бюджету м. Львова шляхом надання субвенцій Малехівській сільській раді для:
1) будівництва централізованого каналізування в с.Малехів Жовківського району Львівської обл. в сумі 13 млн. грн. з них у 2016 році – 4 млн. грн., у 2017 р. – 3 млн. грн. 2018 р.—3 млн. грн., у 2019 році – 3 млн. грн.;
2) капітального ремонту доріг комунальної власності по вул. Грушевського, вул. Калнишевського та вул. Садова с.Малехів Жовківського району Львівської області у 2017 р. – 3,5 млн. грн.;
3) центрального водопроводу в с.Малехів по вулицях: Наливайка, Коновальця, Т.Дороша в сумі 4 млн. грн. з них у 2017 р. – 2 млн. грн., у 2018 р. 2 млн. грн.;
4) будівництва амбулаторії сімейного типу, а саме – незавершеного будівництвом будинку для людей похилого віку та службових квартир для вчителів під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини, допоміжних приміщень для оздоровлення по вул. Івасюка, 8 в с. Малехів Жовківського району Львівської області всього 4,5 млн. грн. з них у 2017 р. 2 млн. грн, у 2018 р. 2 млн. грн;
5) реконструкції адміністративного будинку по вул. Січових Стрільців 17в в с. Малехів Жовківського району Львівської області під дитячий садок всього 3,8 млн. грн. з них 2017 р. – 2 млн. грн., у 2018 р. – 1,8 млн. грн.
- включити додатково в депресійну лійку вулиці Т. Дороша, Південна, Галицька, Садова, Калнишевського с. Малехів Жовківського району Львівської області;
- звільнити від оплати за водопостачання жителів с. Малехів;
- щорічно надавати субвенцію на оздоровлення дітей в розмірі 0,6 млн. грн. впродовж 15 років з дат набрання чинності цим договором.
5. Строк дії договору

5.1. Цей договір набирає чинності після затвердження його рішенням сесії Львівської міської ради та Малехівської сільської ради та діє до повного виконання сторонами своїх зобовязань.
6. Відповідальність сторін

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання у вказані терміни Стороною 1 зобов’язань передбачених пунктом 3.1. цього Договору Сторона 1 сплачує штраф в розмірі 50 млн. грн.
Неналежним виконанням у вказані терміни вважається прострочка виконання зобов’язань більше ніж на 2 місяці.
6.2. Сторони дійшли згоди, що у разі несплати штрафу у вказаний у пункті 6.2 термін, штраф стягується в судовому порядку.
6.3. Сторони дійшли згоди, що сплата штрафу не звільняє Сторону 1 від виконання зобов’язань передбачених пунктом 3.1.
6.4. Невиконання Стороною 1 зобовязань, вказаних у п. 4.1. є підставою для розірвання цього Договору в односторонньому порядку з ініціативи Сторони 2.
6.5. Відповідальність Сторони 1, визначена в розділі 6 настає виключно за умови виконання Стороною 2 своїх зобовязань, передбачених п. 3.2. цього Договору.

Львівська міська рада
Малехівська сільська рада
79006, м. Львів, пл. Ринок, 1
80383, с. Малехів, вул. Івасюка, 6
Жовківського р-ну Львівської обл.
__________________/ А. Садовий
________________/В. Сеньковський

Секретар ради А. Забарило

Віза:

Начальник юридичного управління Г. Пайонкевич

Дата оприлюднення: 09/22/2016