УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА2-га сесія 8-го скликання

УХВАЛА № 119


від 02/25/2021
Про затвердження Програми навчання посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради на 2021 рікВідповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні“, беручи до уваги постанову Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад", з метою вдосконалення організації роботи, підвищення професійної кваліфікації працівників через участь у професійних навчаннях міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму навчання посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради на 2021 рік (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на керуючого справами виконкому.
Міський голова А. Садовий
Додаток
Затверджено
ухвалою міської ради
від ___________№____
ПРОГРАМА
навчання посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради
на 2021 рік
1. Загальні положення

1.1. Програма навчання посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради на 2021 рік (надалі – Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні“ та з врахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад".

1.2. Створення та прийняття Програми є необхідною умовою функціонування цільової комплексної системи підвищення професійної кваліфікації працівників виконавчих органів Львівської міської ради (у тому числі осіб, прийнятих за результатами конкурсу та переведених з кадрового резерву на вищу посаду).
2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою цієї Програми є створення умов для підвищення професійної кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради, вдосконалення ними своїх професійних компетенцій, здобуття знань, необхідних для успішного виконання поставлених завдань, розвитку управлінських та ділових якостей.

2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Професійний розвиток посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради.
2.2.2. Розкриття потенціалу працівників з метою їх подальшого кар’єрного росту.
2.2.3. Покращення показників роботи підрозділів через застосування працівниками набутих в процесі навчання знань та умінь.
3. Заходи з реалізації Програми

3. Для забезпечення втілення мети та реалізації завдань планується провести такі заходи:
3.1. Організація та проведення навчальних заходів для новоприйнятих працівників з метою їхньої адаптації на робочому місці.
3.2. Організація тренінгів щодо розвитку та удосконалення комунікативних навичок працівників.
3.3. Організація навчальних семінарів, тренінгів та лекцій на виконання доручень Львівського міського голови або відповідно до звернень виконавчих органів у процесі реалізації планів і завдань на поточний рік.
3.4. Організація підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради через участь у спеціальних професійних (сертифікатних) програмах.
3.5. Організація підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради через участь у спеціальних короткострокових програмах.
3.6. Організація навчальної програми з ефективного управління для посадових осіб виконавчих органів.
3.7. Організація інших навчальних заходів (тренінгів, лекцій) на виконання нормативних актів Львівської міської ради або доручень Львівського міського голови.
3.8. Організація навчальних заходів у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві України.
3.9. Організація навчальних тренінгів щодо лідерства та зворотного зв’язку.
3.10. Організація тренінгів на тему командобудування.
3.11. Організація та проведення навчальних тренінгів на тему стресостійкості /емоційного вигорання / емоційного інтелекту.
3.12. Придбання необхідних матеріалів (канцтоварів) для організації та проведення якісних навчальних заходів.
4. Фінансове забезпечення Програми
4.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на поточний бюджетний період.
4.2. Головним розпорядником коштів Програми є управління персоналом Львівської міської ради.
5. Очікувані результати виконання Програми
5.1. Виконання заходів реалізації Програми сприятиме:
5.1.1. Підвищенню професійної кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Львівської міської ради;
5.1.2. Зростанню ефективності роботи виконавчих органів Львівської міської ради;
5.1.3. Зростанню швидкості і якості прийняття управлінських рішень.
5.1.4. Зростанню якості послуг, які надаються мешканцям міста.
5.1.5. Виконанню законодавства України у сфері професійного навчання посадових осіб.
6. Організація та контроль за виконанням Програми

6.1. Основним виконавцем Програми є управління персоналом Львівської міської ради.
6.2. Основний виконавець Програми:
6.2.1. Контролює хід реалізації Програми.
6.2.2. Забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням.Секретар ради М. Лопачак

Віза:

В. о. начальника управління персоналом Б. Яремчук

Дата оприлюднення: 03/02/2021