УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА19-та сесія 6-го скликання

УХВАЛА № 4330


від 01/29/2015
Про встановлення ставок земельного податку та пільг щодо земельного податку, що сплачується на території м. Львова
Первинна редакція:

документ.doc


Зміни
згідно з ухвалою 4403-2015
згідно з ухвалою 4540-2015
згідно з ухвалою 4875-2015 - ця ухвала набирає чинності з 01.01.2016
згідно з ухвалою 1030-2016 - пункти 2 та 3 цієї ухвали набирають чинності з 01.01.2017
згідно з ухвалою 2140-2017
згідно з ухвалою 3704-2018 - пункти 1.1 та 1.2 цієї ухвали набирають чинності з 01.01.2019
згідно з ухвалою 6489-2020

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвал міської ради від 19.01.2015 № 4262, від 19.01.2015  № 42' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 29.01.2015 № 4330 “Про встановл' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 29.01.2015 № 4330 “Про встановл' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про затвердження Програми підтримки закладів приватної форми власн■ Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 29.01.2015 № 4330 “Про встановл' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За каденціями', Document 'Про внесення змін до ухвали міської ради від 29.01.2015 № 4330 “Про встановл' Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про продовження на 2021 рік дії ухвал міської ради щодо встановлення с■
Втратив чинність
згідно з ухвалою 1076-2021
документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '1. Готуються', Document 'Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку'

  Остаточна редакція:
  Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи“, керуючись Податковим кодексом України, відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ міська рада ухвалила:
  1. Встановити на території м. Львова:
  1.1. Ставку земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у пунктах 1.2 та 1.3 цієї ухвали.
  1.2. Ставку земельного податку за один гектар сільськогосподарських угідь для багаторічних насаджень у розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
  1.3. Ставку земельного податку за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, у розмірі 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
  2. Визначити, що земельний податок:
  2.1. За земельні ділянки на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, справляється у п'ятикратному розмірі податку, обчисленого відповідно до пункту 1.1 цієї ухвали.
  2.2. За земельні ділянки на територіях та об'єктах історико-культурного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, справляється у розмірі, обчисленому відповідно до пункту 1.1 цієї ухвали, із застосуванням таких коефіцієнтів:
  2.2.1. Міжнародного значення – 7,5.
  2.2.2. Загальнодержавного значення – 3,75.
  2.2.3. Місцевого значення – 1,5.
  2.3. За земельні ділянки, на яких розташовані аеродроми, а також надані для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту, справляється у розмірі 15 відсотків податку, обчисленого відповідно до пункту 1.1 цієї ухвали.
  2.4. За земельні ділянки, надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до пункту 1.1 цієї ухвали.
  2.5. За земельні ділянки, які відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), справляється у розмірі 0,25 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
  3. Звільнити від сплати земельного податку:
  3.1. Заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.
  3.2. Дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ.
  3.3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державну прикордонну службу України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
  3.4. Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій.
  3.5. Благодійні організації, створені відповідно до законодавства України, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.
  3.6. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
  3.7. Підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву.
  3.8. Заклади охорони здоров’я, засновником яких є Львівська міська рада: комунальні міські стоматологічні поліклініки, до складу яких входять госпрозрахункові підрозділи та комунальні некомерційні підприємства.
  3.9. Заклади, що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, незалежно від форми власності та джерел фінансування.
  3.10. Заклади охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, які зареєстровані на території м. Львова.
  3.11. Фонди загальнообовязкового державного соціального страхування.
  4. Встановити, що норми цієї ухвали застосовуються з 01.01.2015.
  5. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити цю ухвалу у засобах масової інформації.
  Відповідальний: директор департаменту
  “Адміністрація міського голови“.
  6. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.  Міський голова А. Садовий