УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1011


від 11/01/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво 1-м окремим відділом капітального будівництва ДПСУ трансформаторних підстанцій (ТП-1, ТП-2 на генплані) і розподільчого пункту (РП-1 на генплані) для обслуговування кварталу багатофункціонального житлового комплексу на вул. Володимира Великого, 10Розглянувши звернення 1-го окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України від 15.07.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 22.08.2016 за № 1.4-25084/АП-24), містобудівний розрахунок на трансформаторні підстанції (ТП-1, ТП-2 на генплані) і розподільчий пункт (РП-1 на генплані) для обслуговування кварталу багатофункціонального житлового комплексу на вул. Володимира Великого, 10 у м. Львові, беручи до уваги Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 03.10.2012 серії ЯЯ № 188674, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 13.01.2015 № НВ-4601892832015, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво 1-м окремим відділом капітального будівництва Державної прикордонної служби України трансформаторних підстанцій (ТП-1, ТП-2 на генплані) і розподільчого пункту (РП-1 на генплані) для обслуговування кварталу багатофункціонального житлового комплексу на вул. Володимира Великого, 10 (додаються).
2. 1-му окремому відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.Перший заступник
міського голови В. Пушкарьов
Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 01.11.2016 № 1011

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво 1-м окремим відділом капітального будівництва
Державної прикордонної служби України трансформаторних підстанцій
(ТП-1, ТП-2 на генплані) і розподільчого пункту (РП-1 на генплані) для
обслуговування кварталу багатофункціонального житлового комплексу
на вул. Володимира Великого, 10


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництвабудівництво 1-м окремим відділом капітального будівництва Державної прикордонної служби України трансформаторних підстанцій (ТП-1, ТП-2 на генплані) і розподільчого пункту (РП-1 на генплані) для обслуговування кварталу багатофункціонального житлового комплексу на вул. Володимира Великого, 10.
1.2. Інформація про замовника – 1-й окремий відділ капітального будівництва Державної прикордонної служби України, 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 11.
1.3. Наміри забудовибудівництво трансформаторних підстанцій (ТП-1, ТП-2 на генплані) і розподільчого пункту (РП-1 на генплані) для обслуговування кварталу багатофункціонального житлового комплексу на вул. Володимира Великого, 10.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єктам. Львів, вул. Володимира Великого, 10.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкоюДержавний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 03.10.2012 серії ЯЯ № 188674, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 13.01.2015 НВ-4601892832015.
1.6. Площа земельної ділянки – 7,1460 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі обслуговування будівель і споруд військової частини.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924.
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) будівництво трансформаторних підстанцій (ТП-1, ТП-2 на генплані) і розподільчого пункту (РП-1 на генплані) для обслуговування кварталу багатофункціонального житлового комплексу на вул. Володимира Великого, 10:
1.10.1. Площа ділянки – 7146 кв. м.
1.10.2. Площа забудови ТП-1, ТП-2 – 64,2 кв. м; РП-1 – 128,4 кв. м.
1.10.3. Поверховість – ТП-1, ТП-2, РП-1 – 1 поверх.
1.10.4. Граничнодопустима висота будівель – ТП-1, ТП-2 – 5 м, РП-1 – 5,4 м.
1.10.5. Загальна площа – ТП-1, ТП-2 – 56,0 кв. м, РП-1 – 111,3 кв. м.
1.10.6. Будівельний об’єм – ТП-1, ТП-2 – 385,2 куб. м, РП-1 – 590 куб. м.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – ТП-1, ТП-2 – 5 м, РП-1 – 5,4 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 40 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – для цього об’єкта не вимагається.
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – забудову об’єктів інженерної інфраструктури трансформаторних підстанцій ТП-1 і ТП-2 та розподільчого пункту РП-1 проектувати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“(зі змінами) щодо відстаней до червоних ліній та меж регулювання забудови.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – охоронні зони ТП – 10 м відповідно до правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209 (ПОЕМ).
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“(зі змінами)від ТП-1 до житлового будинку Д2 на генплані10 м; від ТП-2 до житлового будинку К5 на генплані – 10 м та до існуючого двоповерхового житлового будинку на сусідній ділянці – 10 м; від РП-1 до житлового будинку С1 на генплані – 10 м.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – дотримуватись охоронних зон інженерних комунікацій відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“(зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“(зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукуваньзгідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою) – розробити проект благоустрою об’єктів інженерної інфраструктури разом з комплексним благоустроєм багатофункціонального житлового комплексу з врахуванням під’їздів і місцевих проїздів. Розробити вертикальне планування з відводом поверхневих вод у закриту дощову каналізацію. Передбачити влаштування газонів, квітників, посадку дерев згідно з планом озеленення.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – підїзди та підходи до проектованих обєктів інженерної інфраструктури передбачити з боку вул. Володимира Великого по внутрішньоквартальному проїзду житлового кварталу та з вул. В. Янева.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – для цього об’єкта не вимагається.
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – земельна ділянка на вул. Володимира Великого, 10 розміщена за межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – для цього об’єкта не вимагається.

Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури Ю. Чаплінський