УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення524


від 06/02/2023

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.11.2021 № 1009Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про автомобільний транспорт“, “Про міський електричний транспорт, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті“, рішення виконавчого комітету від 13.08.2021 № 690 “Про впровадження та функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування у Львівській міській територіальній громаді“, з метою оптимізації та впорядкування порядку прийому документів та видачі персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“, виконавчий комітет вирішив:


внести зміни до рішення виконавчого комітету від 19.11.2021 № 1009 “Про затвердження вартості транспортних карток “ЛеоКарт“:
1. Викласти назву рішення у новій редакції:
“Про затвердження порядку оформлення та видачі персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“.
2. Викласти підпункт 2.1 пункту 2 у новій редакції:
“2.1. На безоплатній основі здійснюється первинна видача персоналізованої (пільгової) транспортної картки “ЛеоКарт“ для пільгових категорій населення, які зареєстровані та/або проживають, та/або працюють, та/або навчаються у закладах освіти на території Львівської міської територіальної громади, згідно з переліком, зазначеним у додатку 1 до цього рішення.“.
3. Викласти підпункт 2.2.2 пункту 2 у новій редакції:
“2.2.2. Видача персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ категоріям осіб, які навчаються у закладах загальної середньої освіти – дітям (учням); учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти; студентам вищих навчальних закладів Львівської міської територіальної громади.“.
4. Викласти додатки 1, 2 у новій редакції (додатки 1, 2 до цього рішення).Львівський міський голова Андрій САДОВИЙДодаток 1
до рішення виконкому
від 02.06.2023 № 524


“Додаток 1

Затверджено
рішенням виконкому
від 19.11.2021 № 1009

ПЕРЕЛІК
пільгових категорій населення, які зареєстровані та/або
проживають, та/або працюють, та/або навчаються у закладах освіти
на території Львівської міської територіальної громади, яким первинна
видача персоналізованої (пільгової) транспортної картки “ЛеоКарт“
здійснюється на безоплатній основі


1. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“:
1.1. Учасники бойових дій (ст. 12).
1.2. Особи з інвалідністю внаслідок війни 1 групи (ст. 13).
1.3. Особи з інвалідністю внаслідок війни 2 групи (ст. 13).
1.4. Особи з інвалідністю внаслідок війни 3 групи (ст. 13).
2. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“:
2.1. Особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, віднесені до 1 категорії (ст. 20).
2.2. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до 2 категорії (ст. 21).
2.3. Діти, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою (ст. 30).
3. Закон України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист“:
3.1. Ветерани військової служби (ст. 6).
3.2. Ветерани органів внутрішніх справ (ст. 6).
3.3. Ветерани державної пожежної охорони (ст. 6).
3.4. Ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (ст. 6).
3.5. Ветерани служби цивільного захисту (ст. 6).
3.6. Ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України (ст. 6).
3.7. Ветерани податкової міліції (ст. 6).
3.8. Ветерани Національної поліції України (ст. 6).
3.9. Ветерани Бюро економічної безпеки України (ст. 6).
4. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей“:
4.1. Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби (ст. 14).
4.2. Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи (ст. 14).
4.3. Вдова (вдівець) загиблого або померлого військовослужбовця під час проходження військової служби, а також дружина (чоловік), у разі якщо вона (він) не взяла (не взяв) інший шлюб, та її (його) неповнолітні діти або повнолітні діти – особи з інвалідністю з дитинства, військовослужбовця, який пропав безвісти під час проходження військової служби (ст. 18).
5. Закон України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років“:
5.1. Реабілітовані особи (ст. 6).
6. Закон України “Про охорону дитинства“:
6.1. Діти з багатодітних сімей (ст. 13).
7. Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні“:
7.1. Діти з інвалідністю та особи, які супроводжують дітей з інвалідністю (не більше однієї особи під час однієї поїздки) (ст. 381).
7.2. Особи з інвалідністю 1 групи та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи (не більше однієї особи під час однієї поїздки) (ст. 381).
7.3. Особи з інвалідністю 2 групи (ст. 381).
8. Закон України “Про жертви нацистських переслідувань“:
8.1. Жертви нацистських переслідувань – колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання (ст. 61).
8.2. Жертви нацистських переслідувань – колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю (ст. 62).
9. Рішення виконавчого комітету від 25.01.2019 № 61 “Про забезпечення безкоштовного проїзду пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю III групи у міському транспорті м. Львова“:
9.1. Пенсіонери за віком.
9.2. Особи з інвалідністю 3 групи.
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування“:
10.1. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, крім тих, що перебувають під опікою (піклуванням).“.Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА


Візи:
Директор департаменту
міської мобільності та
вуличної інфраструктури Олег ЗАБАРИЛО


Директор ЛКП “Львівавтодор“ Микола ВЛАСЮКДодаток 2
до рішення виконкому
від 02.06.2023 № 524


“Додаток 2

Затверджено
рішенням виконкому
від 19.11.2021 № 1009

ПОРЯДОК
оформлення та видачі персоналізованої
транспортної картки “ЛеоКарт“


1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
1.1. Пільговик – особа, яка належить до пільгових категорій населення, згідно з переліком, зазначеним у додатку 1 до цього рішення.
1.2. Учні – особи, які навчаються у закладах загальної середньої освіти на території Львівської міської територіальної громади.
1.3. Студенти – учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студенти вищих навчальних закладів на території Львівської міської територіальної громади.
2. Оформлення персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ для пільгових категорій населення Львівської міської територіальної громади (надалі – Львівська МТГ), крім учнів та студентів, здійснюється у такому порядку:
2.1. Пільговик особисто або законний представник Пільговика чи представник Пільговика на підставі довіреності (надалі – Представник Пільговика) звертаються до територіального підрозділу Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), Центру обслуговування пасажирів (надалі – ЦОП) ЛКП “Львівавтодор“ або до інших чинних пунктів для подання документів з метою отримання персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ (надалі – Транспортна картка). З інформацією про чинні пункти приймання документів та видачі Транспортних карток можна ознайомитись на сайті: leocard.lviv.ua.
2.2. Пільговик або Представник Пільговика подає запит для отримання Транспортної картки через Портал мешканця на веб-сайті Львівської міської ради https://e-gov.city-adm.lviv.ua/.
2.3. Для отримання Транспортної картки Пільговик, який має право безоплатного проїзду у пасажирському транспорті загального користування, подає такі документи:
2.3.1. Заяву на отримання Транспортної картки та згоду на обробку персональних даних.
2.3.2. Оригінал (дублікат оригіналу) посвідчення або, у визначених законодавством випадках, довідки про належність особи до категорії осіб, які мають пільги з оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування, встановленого законодавством України та постановами Кабінету Міністрів України зразка.
2.3.3. Оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті (крім осіб, які мають паспорт у вигляді ІD-картки, до якої внесений номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
2.3.4. Оригінал паспорта громадянина України або ІD-картка та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи чи довідка на постійне/тимчасове проживання.
2.3.5. Кольорову фотокартку Пільговика розміром 3 см х 4 см.
2.4. Якщо таку Транспортну картку замовляє Представник Пільговика, то до документів, передбачених у підпунктах 2.3.1 - 2.3.5 пункту 2.3 цього Порядку, додатково подається:
2.4.1. Документ, який посвідчує особу Представника Пільговика (паспорт громадянина України або ІD-картка та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи чи довідка на постійне/тимчасове проживання).
2.4.2. Довіреність, видана та посвідчена відповідно до Цивільного кодексу України нотаріусом чи іншою посадовою особою, визначеною цивільним законодавством (для представників за довіреністю).
2.4.3. Для піклувальників – рішення про встановлення опіки та піклування, посвідчення опікуна (піклувальника).
2.4.4. Для законних представників – свідоцтво про народження дитини.
2.4.5. Для соціальних працівників – посвідчення соціального працівника.
2.5. Іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах постійно або тимчасово проживають в Україні та мають право безоплатного проїзду у пасажирському транспорті загального користування відповідно до законів України, для отримання Транспортної картки подають такі документи:
2.5.1. Заяву на отримання Транспортної картки та згоду на обробку персональних даних.
2.5.2. Оригінал (дублікат оригіналу) посвідчення або, у визначених законодавством випадках, довідки про належність особи до категорії осіб, які мають пільги з оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування встановленого законодавством України та постановами Кабінету Міністрів України зразка.
2.5.3. Оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).
2.5.4. Оригінал посвідки на тимчасове або постійне проживання з чинним терміном дії та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування.
2.5.5. Кольорову фотокартку Пільговика розміром 3 см х 4 см.
2.6. У разі, якщо Пільговик зареєстрований в іншій територіальній громаді, а працює, проживає або навчається у закладах освіти на території Львівської МТГ, то для отримання на безоплатній основі Транспортної картки такий Пільговик або Представник Пільговика додатково до документів, передбачених у підпунктах 2.3.1 - 2.3.5 пункту 2.3 цього Порядку, подає відповідні підтверджуючі документи (договір оренди житла або договір купівлі-продажу житла, або довідка встановленої форми про офіційне працевлаштування, або документ про підтвердження факту проживання на території Львівської МТГ, або довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, або довідка з місця навчання).
3. Оформлення Транспортної картки для учнів відбувається у такому порядку (один з таких способів):
3.1. Особисто або через представника подання заяви на отримання Транспортної картки до ЦОП ЛКП “Львівавтодор“ (вул. І. Горбачевського, 10) чи інших чинних пунктів приймання документів.
3.2. Особисто або через представника подання запиту для отримання Транспортної картки через Портал мешканця на веб-сайті Львівської міської ради https://e-gov.city-adm.lviv.ua/.
3.3. Через заклади освіти: керівник закладу освіти визначає відповідальну особу, яка формує списки учнів згідно з формою, отриманою від ЛКП “Львівавтодор“, та подає їх до ЦОП ЛКП “Львівавтодор“ (вул. І. Горбачевського, 10), крім категорій учнів, зазначених у пункті 2 цього Порядку. Передавання відбувається з урахуванням законодавства про захист персональних даних.
3.4. Перелік документів для учнів:
3.4.1. Заява на отримання Транспортної картки та згода на обробку персональних даних.
3.4.2. Паспорт громадянина України або ІD-картка та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи чи довідка на постійне/тимчасове проживання, а у разі відсутності паспорта (до досягнення особою 14-річного віку) – оригінал свідоцтва про народження.
3.4.3. Довідка з місця навчання або учнівський квиток.
3.4.4. Оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті (крім осіб, які мають паспорт у вигляді ІD-картки, до якої внесений номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
3.4.5. Оригінал документа про сплату вартості Транспортної картки.
3.4.6. Кольорова фотокартка розміром 3 см х 4 см.
3.5. Якщо таку Транспортну картку замовляє представник учня, то до документів, передбачених у підпунктах 3.4.1 - 3.4.6 пункту 3.4 цього Порядку, додатково подається:
3.5.1. Документ, який посвідчує особу представника учня (паспорт громадянина України або ІD-картка та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи чи довідка на постійне/тимчасове проживання).
3.5.2. Довіреність, видана та посвідчена відповідно до Цивільного кодексу України нотаріусом чи іншою посадовою особою, визначеною цивільним законодавством (для представників за довіреністю).
3.5.3. Для піклувальників – рішення про встановлення опіки та піклування, посвідчення опікуна (піклувальника).
3.5.4. Для законних представників (до досягнення учнем 14-річного віку) – свідоцтво про народження дитини.
3.5.5. Для соціальних працівників – посвідчення соціального працівника.
Примітка:
До досягнення учнем 14-річного віку Транспортну картку замовляє представник учня (один з батьків або опікун/піклувальник).
3.6. Оформлення Транспортної картки для студентів відбувається через заклади освіти. Керівник закладу освіти визначає відповідальну особу, яка формує списки студентів згідно з формою, отриманою від ЛКП “Львівавтодор“, та подає їх до ЦОП ЛКП “Львівавтодор“ (вул. І. Горбачевського, 10), крім категорій студентів, зазначених у пункті 2 цього Порядку. Передавання відбувається з урахуванням законодавства про захист персональних даних.
3.7. Перелік документів для студентів:
3.7.1. Заява на отримання Транспортної картки та згода на обробку персональних даних.
3.7.2. Паспорт громадянина України або ІD-картка та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи чи довідка на постійне/тимчасове проживання, а у разі відсутності паспорта – оригінал свідоцтва про народження (до досягнення 14-річного віку).
3.7.3. Студентський квиток встановленого зразка або довідка з місця навчання.
3.7.4. Оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті (крім осіб, які мають паспорт у вигляді ІD-картки, до якої внесений номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
3.7.5. Оригінал документа про сплату вартості Транспортної картки.
3.7.6. Кольорова фотокартка розміром 3 см х 4 см.
3.8. Якщо таку Транспортну картку замовляє представник студента, то до документів, передбачених у підпунктах 3.7.1 - 3.7.6 пункту 3.7 цього Порядку, додатково подається:
3.8.1. Документ, який посвідчує особу представника студента (паспорт громадянина України або ІD-картка та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи чи довідка на постійне/тимчасове проживання).
3.8.2. Довіреність, видана та посвідчена відповідно до Цивільного кодексу України нотаріусом чи іншою посадовою особою, визначеною цивільним законодавством (для представників за довіреністю).
3.9. Іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах постійно або тимчасово проживають в Україні та навчаються у вищих навчальних закладах на території Львівської міської територіальної громади, для отримання Транспортної картки подають такі документи:
3.9.1. Заяву на отримання Транспортної картки та згоду на обробку персональних даних.
3.9.2. Оригінал посвідки на тимчасове або постійне проживання з чинним терміном дії та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування.
3.9.3. Оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).
3.9.4. Студентський квиток встановленого зразка або довідка з місця навчання.
3.9.5. Оригінал документа про сплату вартості Транспортної картки.
3.9.6. Кольорова фотокартка розміром 3 см х 4 см.
4. Оформлення персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ (загальної) здійснюється у такому порядку:
4.1. Заявник чи представник заявника з метою отримання Транспортної картки звертається до ЦНАП, ЦОП ЛКП “Львівавтодор“ або до інших чинних пунктів для подання документів. З інформацією про чинні пункти приймання документів та видачі Транспортних карток можна ознайомитись на сайті: leocard.lviv.ua.
4.2. Заявник чи представник заявника подає запит для отримання Транспортної картки через Портал мешканця на веб-сайті Львівської міської ради: https://e-gov.city-adm.lviv.ua/.
4.3. Для отримання Транспортної картки заявник чи представник заявника, який має намір отримати персоналізовану транспортну картку “ЛеоКарт“ (загальну) подає такі документи:
4.3.1. Заяву на отримання Транспортної картки та згоду на обробку персональних даних.
4.3.2. Оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті (крім осіб, які мають паспорт у вигляді ІD-картки, до якої внесений номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
4.3.3. Оригінал паспорта громадянина України або ІD-картка та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи, чи довідка на постійне/тимчасове проживання.
4.3.4. Кольорову фотокартку розміром 3 см х 4 см.
4.3.5. Оригінал документа про сплату вартості Транспортної картки.
4.4. Якщо таку Транспортну картку замовляє представник заявника, то до документів, передбачених у підпунктах 4.3.1 - 4.3.5 пункту 4.3 цього Порядку, додатково подається:
4.4.1. Документ, який посвідчує особу представника заявника (паспорт громадянина України або ІD-картка та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи, чи довідка на постійне/тимчасове проживання).
4.4.2. Довіреність, видана та посвідчена відповідно до Цивільного кодексу України нотаріусом чи іншою посадовою особою, визначеною цивільним законодавством (для представників за довіреністю).
5. Копії цифрових документів, які доступні для подання через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у визначених законодавством випадках, приймаються у такому самому порядку, як і паперовий чи пластиковий їх аналог.
6. Уповноважена особа оператора перевіряє документи, подані особою, яка звернулася за отриманням Транспортної картки, на наявність ознак підробки, їх дійсності та відповідності.
7. У разі, якщо в уповноваженої особи оператора виникають сумніви щодо легітимності поданих документів, така особа передає їх на перевірку у відповідні державні органи.
8. У разі виявлення помилок або суттєвих пошкоджень документів, які подано особою, що звернулася за отриманням Транспортної картки, у тому числі помилок в оригіналі документа про сплату вартості Транспортної картки, уповноважена особа оператора відмовляє у прийнятті таких документів і пропонує для отримання Транспортної картки повторно подати повний пакет документів з виправленими недоліками.
9. Особа, яка звернулася за отриманням Транспортної картки, повідомляється про її оформлення у спосіб, визначений у заяві на отримання Транспортної картки (повідомлення або дзвінок, або електронна пошта).
10. У разі відмови у видачі Транспортної картки уповноважена особа оператора повідомляє особу, яка звернулася за її отриманням, у спосіб, визначений у заяві на отримання Транспортної картки із зазначенням причини такої відмови (повідомлення або дзвінок, або електронна пошта).
11. У разі втрати статусу Пільговика, учня або студента відповідна Транспортна картка підлягає блокуванню оператором.
12. Пільговик, учень або студент у разі зміни його категорії (статусу) має право звернутися до оператора з поданням відповідних документів, які це підтверджують. При зміні категорії (статусу) Пільговика, учня або студента інша Транспортна картка не видається, а змінюється її статус відповідно до поданих документів.
13. Якщо Пільговик має право на пільговий проїзд за декількома категоріями пільг, то він самостійно обирає лише одну категорію пільги, відповідно до якої подає заяву та отримує Транспортну картку.
14. Використовувати персоналізовану транспортну картку “ЛеоКарт“, яка є носієм пільгового, студентського або учнівського абонементів, може виключно відповідний Пільговик, студент чи учень.
15. Забороняється передавати у користування персоналізовану транспортну картку “ЛеоКарт“, яка є носієм пільгового, студентського або учнівського абонементів, іншим пасажирам.
16. Контроль правомірності використання Транспортної картки у пасажирському транспорті загального користування покладається на працівників (контролерів) оператора.
17. У разі передання персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“, яка є носієм пільгового, студентського або учнівського абонементів, іншим особам, така Транспортна картка блокується, а кошти не повертаються.
18. Пільговик, студент чи учень має право отримати у Центрі обслуговування пасажирів нову Транспортну картку з можливістю перенесення залишку коштів з попередньої, за умови оплати вартості нової Транспортної картки.
19. Придбати неперсоналізовану та/або туристичну транспортну картку “ЛеоКарт“ можна у пунктах реалізації таких карток. З інформацією про пункти реалізації транспортних карток “ЛеоКарт“ можна ознайомитись на сайті: leocard.lviv.ua.
20. Інструкція щодо прийому документів, видачі та заміни транспортної картки “ЛеоКарт“ затверджується наказом Оператора.“.Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА


Візи:
Директор департаменту
міської мобільності та
вуличної інфраструктури Олег ЗАБАРИЛО


Директор ЛКП “Львівавтодор“ Микола ВЛАСЮК