УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1333


від 12/05/2023

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.11.2021 № 1009Розглянувши листа Львівського комунального підприємства “Львівавтодор“, зареєстрованого у Львівській міській раді 29.08.2023 за № 4-2508-38112, відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про автомобільний транспорт“, “Про міський електричний транспорт“, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті“, рішення виконавчого комітету від 13.08.2021 № 690 “Про впровадження та функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади“, з метою оптимізації та впорядкування порядку прийому документів та видачі персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“ виконавчий комітет вирішив:


внести зміни до рішення виконавчого комітету від 19.11.2021 № 1009 “Про затвердження порядку оформлення та видачі персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“:
1. Доповнити пункт 1 рішення підпунктом 1.4 у такій редакції:
“1.4. Туристична картка “ЛеоКарт“ – 60,00 грн.“.
2. Викласти підпункт 10.1 пункту 10 додатка 1 у новій редакції:
“10.1. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах.“.
3. Викласти пункт 3 додатка 2 у новій редакції:
“3. Оформлення Транспортної картки для учнів та студентів здійснюється у порядку, визначеному у пунктах 3.1-3.10 цього Порядку.
3.1. Оформлення Транспортної картки для учнів здійснюється через заклади загальної середньої освіти.
3.2. Керівник закладу загальної середньої освіти визначає відповідальну особу, яка формує списки учнів згідно з формою, отриманою від ЛКП “Львівавтодор“, та подає їх до ЦОП ЛКП “Львівавтодор“ (вул. І. Горбачевського, 10), крім категорій учнів, зазначених у пункті 2 цього Порядку. Передавання списків учнів відбувається з урахуванням законодавства про захист персональних даних.
3.3. Перелік документів для учнів:
3.3.1. Заява на отримання Транспортної картки та згода на обробку персональних даних.
3.3.2. Паспорт громадянина України або ІD-картка та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи чи довідка на постійне/тимчасове проживання, а у разі відсутності паспорта (до досягнення особою 14-річного віку) – оригінал свідоцтва про народження.
3.3.3. Довідка з місця навчання або учнівський квиток.
3.3.4. Оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті (крім осіб, які мають паспорт у вигляді ІD-картки, до якої внесений номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
3.3.5. Оригінал документа про сплату вартості Транспортної картки.
3.3.6. Кольорова фотокартка розміром 3 см х 4 см.
3.4. Якщо таку Транспортну картку замовляє представник учня, то до документів, передбачених у підпунктах 3.3.1 - 3.3.6 пункту 3.3 цього Порядку, додатково подається:
3.4.1. Документ, який посвідчує особу представника учня (паспорт громадянина України або ІD-картка та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи чи довідка на постійне/тимчасове проживання).
3.4.2. Довіреність, видана та посвідчена відповідно до Цивільного кодексу України нотаріусом чи іншою посадовою особою, визначеною цивільним законодавством (для представників за довіреністю).
3.4.3. Для піклувальників – рішення про встановлення опіки та піклування, посвідчення опікуна (піклувальника).
3.4.4. Для законних представників (до досягнення учнем 14-річного віку) – свідоцтво про народження дитини.
3.4.5. Для соціальних працівників – посвідчення соціального працівника.
Примітка:
До досягнення учнем 14-річного віку Транспортну картку замовляє представник учня (один з батьків або опікун/піклувальник).
3.5. Оформлення Транспортної картки для студентів відбувається через заклади освіти.
3.6. Керівник закладу освіти визначає відповідальну особу, яка формує списки студентів згідно з формою, отриманою від ЛКП “Львівавтодор“, та подає їх до ЦОП ЛКП “Львівавтодор“ (вул. І. Горбачевського, 10), крім категорій студентів, зазначених у пункті 2 цього Порядку. Передавання списків студентів відбувається з урахуванням законодавства про захист персональних даних.
3.7. Перелік документів для студентів:
3.7.1. Заява на отримання Транспортної картки та згода на обробку персональних даних.
3.7.2. Паспорт громадянина України або ІD-картка та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи чи довідка на постійне/тимчасове проживання, а у разі відсутності паспорта – оригінал свідоцтва про народження (до досягнення 14-річного віку).
3.7.3. Студентський квиток встановленого зразка або довідка з місця навчання.
3.7.4. Оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті (крім осіб, які мають паспорт у вигляді ІD-картки, до якої внесений номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
3.7.5. Оригінал документа про сплату вартості Транспортної картки.
3.7.6. Кольорова фотокартка розміром 3 см х 4 см.
3.8. Якщо таку Транспортну картку замовляє представник студента, то до документів, передбачених у підпунктах 3.7.1 - 3.7.6 пункту 3.7 цього Порядку, додатково подається:
3.8.1. Документ, який посвідчує особу представника студента (паспорт громадянина України або ІD-картка та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи чи довідка на постійне/тимчасове проживання).
3.8.2. Довіреність, видана та посвідчена відповідно до Цивільного кодексу України нотаріусом чи іншою посадовою особою, визначеною цивільним законодавством (для представників за довіреністю).
3.9. Іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах постійно або тимчасово проживають в Україні та навчаються у вищих навчальних закладах на території Львівської міської територіальної громади, для отримання Транспортної картки подають такі документи:
3.9.1. Заяву на отримання Транспортної картки та згоду на обробку персональних даних.
3.9.2. Оригінал посвідки на тимчасове або постійне проживання з чинним терміном дії та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування.
3.9.3. Оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).
3.9.4. Студентський квиток встановленого зразка або довідка з місця навчання.
3.9.5. Оригінал документа про сплату вартості Транспортної картки.
3.9.6. Кольорова фотокартка розміром 3 см х 4 см.
3.10. Оформлення Транспортної картки для учнів та студентів також може бути здійснено через подання заяви та відповідних документів для її отримання до ЦОП ЛКП “Львівавтодор“ (вул. І. Горбачевського, 10) чи інших чинних пунктів приймання документів особисто або через представника.“.
4. Викласти пункт 11 додатка 2 у новій редакції:
“11. У разі втрати статусу Пільговика, учня або студента профіль Пільговика, учня або студента блокується, а Транспортна картка переходить у статус “загальна“.
11.1. Пільговик, учень та студент несе ризик настання несприятливих наслідків у вигляді втрати можливості реалізації права на пільговий проїзд у пасажирському транспорті загального користування за несвоєчасне звернення до пунктів прийому документів та видачі персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“ для підтвердження пільги, а також за несвоєчасне продовження типу та строку дії пільгового профілю персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“.Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ