УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення374


від 04/19/2019

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.01.2016 № 13
У зв’язку з прийняттям Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі“, затвердженої наказом Державного підприємства “Прозорро“ від 19.03.2019 № 10, з метою впорядкування використання електронної системи закупівель під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Львівської міської ради, вартість яких є меншою за вартість, встановлену в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі“, виконавчий комітет вирішив:


1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 13.01.2016 № 13 “Про здійснення електронних закупівель у м. Львові“:
1.1. Замінити у підпункті 1.1 пункту 1 слова “у системі електронних державних закупівель ProZorro (htpp://prozorro.org)“ словами “у системі електронних державних закупівель ProZorro (htpp://prozorro.gov.ua)“.
1.2. Викласти пункт 4 у новій редакції:
“4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних питань“.
1.3. Викласти додаток 1 у новій редакції (додаток до цього рішення).
2. Вважати такими, що втратили чинність:
2.1. Рішення виконавчого комітету від 09.09.2016 № 813 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.01.2016 № 13“.
2.2. Рішення виконавчого комітету від 10.03.2017 № 176 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.01.2016 № 13“.
2.3. Пункт 2 рішення виконавчого комітету від 17.03.2017 № 202 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.01.2016 № 13“.
2.4. Рішення виконавчого комітету від 31.03.2017 № 261“Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.01.2016 № 13“.
2.5. Рішення виконавчого комітету від 28.04.2017 № 334 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.01.2016 № 13“.
2.6. Рішення виконавчого комітету від 24.11.2017 № 1082 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.01.2016 № 13“.
2.7. Рішення виконавчого комітету від 16.02.2018 № 146 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.01.2016 № 13“.
2.8. Рішення виконавчого комітету від 07.03.2018 № 233 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.01.2016 № 13“.
Львівський міський голова А. Садовий
Додаток
до рішення виконкому
від 19.04.2019 № 374

Додаток 1

Затверджено
рішенням виконкому
від 13.01.2016 № 13


ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчими органами,
комунальними закладами, установами та підприємствами Львівської
міської ради у системі електронних державних закупівель ProZorro

1. Загальні положення

1.1. Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Львівської міської ради у системі електронних державних закупівель ProZorro (надалі – Положення) розроблене враховуючи ч. 1 ст. 2 Закону України “Про публічні закупівлі“ (надалі – Закон), Порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 (надалі – Порядок функціонування системи), та Інструкцію про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі“, затверджену наказом Державного підприємства “Прозорро“ від 19.03.2019 № 10 (надалі – Інструкція).
1.2. Положення встановлює загальний порядок здійснення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Львівської міської ради у системі електронних державних закупівель ProZorro.
1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
1.3.1. Аукціон – повторювальний процес пониження цін або приведених цін з врахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною у методиці оцінки, яка проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу. Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін або приведених цін в електронній системі закупівель від найвищих до найнижчих на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі електронного аукціону без зазначення їх найменування.
1.3.2. Закупівля – придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 і 3 частини 1 статті 2 Закону, через здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг), виконавця робіт з використанням електронної системи закупівель для укладення договору про закупівлю.
1.3.3. Замовник закупівлі – виконавчі органи, комунальні заклади, установи та підприємства Львівської міської ради.
1.3.4. Користувач системи – будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалась у системі електронних закупівель.
1.3.5. Пропозиція учасника – пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає для участі у закупівлі відповідно до вимог, визначених замовником.
1.3.6. Система електронних державних закупівель ProZorro (надалі – система) – інформаційно-телекомунікаційна система, яка забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами.
1.3.7. Учасникфізична особа, у тому числі фізична особапідприємець, або юридична особа, яка подала через електронну систему закупівель пропозицію для участі у закупівлі, оголошеній замовником відповідно до цього Положення.
1.3.8. Переможець – учасник, пропозиція якого відповідає всім умовам та вимогам до предмета закупівлі, визначених замовником, визнана найбільш економічно вигідною, і якого замовник визначив переможцем.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі, Порядку функціонування системи та Інструкції.
1.4. Під час проведення закупівлі у системі інформація розміщується українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі “Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знак для товарів і послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських слів не допускається.
1.5. Інформація може бути додатково розміщена англійською мовою за наявності відповідних функціональних можливостей авторизованого/ попередньо авторизованого електронного майданчика. При цьому інформація, розміщена українською мовою, є автентичною.
1.6. Всі документи і відомості, пов’язані з проведенням закупівлі, у тому числі з поданням пропозицій, подаються в електронному вигляді через систему.

2. Сфера застосування Положення

2.1. Положення застосовується для всіх закупівель товарів і послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Львівської міської ради, які вони здійснюють за кошти міського бюджету м. Львова та/або за кошти комунальних підприємств, за умови, що вартість закупівлі становить від 50 тис. грн. та не перевищує меж, встановлених ч. 1 ст. 2 Закону, а у разі закупівлі товарів і послуг комунальними підприємствами, які не є замовниками відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону – Положення застосовується для всіх закупівель товарів і послуг, вартість яких перевищує 50 тис. грн., крім випадків, передбачених пунктом 2.3 цього Положення.
2.1.1. Положення застосовується для всіх закупівель робіт виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Львівської міської ради, які вони здійснюють за кошти міського бюджету м. Львова та/або за кошти комунальних підприємств, за умови, що вартість закупівлі становить від 500 тис. грн. та не перевищує меж, встановлених ч. 1 ст. 2 Закону, а у разі закупівлі робіт комунальними підприємствами, які не є замовниками відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону – Положення застосовується для всіх закупівель робіт, вартість яких перевищує 500 тис. грн., крім випадків, передбачених пунктом 2.3 цього Положення.
2.1.2. Положення застосовується до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, у разі проведення закупівель за кошти міського бюджету м. Львова та/або кошти комунальних підприємств за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 50 тис. грн., а робіт – 500 тис. грн. та не перевищує меж, встановлених ч. 1 ст. 2 Закону.
2.2. Під час здійснення закупівель товарів і послуг, вартість яких є меншою за вартість, яка встановлена у пункті 2.1 цього Положення та більшою ніж 3 тис. грн., замовники також можуть використовувати систему з метою відбору постачальника товару (товарів) чи надавача послуги (послуг) для укладення договору.
2.3. Дія Положення не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:
2.3.1. Товари та послуги, визначені ч. 3 ст. 2 Закону.
2.3.2. Послуги (роботи), які надаються (виконуються) львівськими комунальними підприємствами відповідно до мети їх створення.
2.3.3. Послуги розрахунково-касового обслуговування при здійсненні банківських операцій.
2.3.4. Банківські послуги.
2.3.5. Адміністративні послуги.
2.3.6. Товари, роботи і послуги, на які встановлено фіксовані та регульовані ціни.
2.3.7. Товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється за кошти кредиторів, позик, які надані міжнародними фінансовими організаціями, та тих, які надаються нерезидентами України.
2.3.8. Послуги, необхідні для здійснення місцевих запозичень, управління, обслуговування та погашення місцевого боргу.
2.3.9. Товари, роботи і послуги, закупівлі яких здійснюються на виконання ухвали міської ради від 31.07.2014 № 3700 “ Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей, членів сімей Героїв Небесної Сотні – мешканців м. Львова“.
2.3.10. Послуги, які надають організатори (або консолідатори) міжнародних туристично привабливих заходів: ярмарків, виставок, форумів, конференцій, фестивалів.
2.3.11. Товари, роботи та послуги, визначені ч. 2 ст. 35 Закону.
2.3.12. Послуги з навчання за окремими спеціалізованими програмами (участь працівників у конференціях, тренінгах, семінарах та інших навчальних заходах) у разі неможливості визначити технічні, якісні та кількісні характеристики закупівлі.
2.3.13. Послуги з прийому та обслуговування делегацій, учасників заходів, у тому числі послуги, які надають організатори цих заходів у разі неможливості визначити якісні та кількісні характеристики закупівлі.
2.3.14. Природний газ та електрична енергія.
2.3.15. Товари, роботи та послуги, у разі необхідності проведення закупівель, у зв’язку з виникненням нагальної потреби або інших форс-мажорних обставин закупівля здійснюється за підписом керівника виконавчого органу, комунального закладу, установи або підприємства. У цьому разі у системі оприлюднюється звіт про укладений договір відповідно до ст. 10 Закону та обгрунтування такої потреби.
2.3.16. Товари, роботи та послуги у разі проведення закупівель замовниками, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі товарів, послуг за одним кодом класифікатора не перевищує 50 тис. грн. протягом 5 робочих днів. За результатами даної процедури закупівлі у системі оприлюднюється звіт про укладений договір відповідно до ст. 10 Закону. У разі, якщо вартість предмета закупівлі перевищує 50 тис. грн., за нагальної потреби або інших форс-мажорних обставин закупівля здійснюється відповідно до підпункту 2.3.15 пункту 2.3 цього Положення.
3. Реєстрація у системі

3.1. Замовник реєструється у системі відповідно до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.
3.2. Реєстрація замовника на електронному майданчику з метою проведення закупівель здійснюється з врахуванням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг“, “Про електронні довірчі послуги“, “Про публічні закупівлі“, Порядку функціонування системи закупівель та Інструкції, а також регламенту роботи електронного майданчика.
3.3. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.
4. Порядок здійснення закупівель

4.1. Закупівля передбачає такі етапи:
4.1.1. Оголошення про проведення закупівлі.
      4.1.2. Період уточнення інформації.
4.1.3. Подання пропозицій учасниками.
4.1.4. Електронний аукціон.
4.1.5. Розгляд пропозицій учасників.
4.1.6. Визначення переможця закупівлі та завершення закупівлі.
4.2. Під час оголошення закупівлі замовник розміщує у системі інформацію про:
4.2.1. Замовника (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, його категорія, веб-сайт (у разі наявності), контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками).
4.2.2. Предмет закупівлі (вид, назва, код та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності), кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг, одиниця виміру, місце поставки, кінцева дата строку поставки).
4.2.3. Очікувану вартість закупівлі та включення/виключення податку на додану вартість (так/ні).
4.2.4. Валюту закупівлі.
4.2.5. Розмір мінімального кроку пониження ціни (у межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі, визначається у відсотках з обов’язковим перерахунком у грошові одиниці або у грошових одиницях з обов’язковим перерахунком у відсоток від очікуваної вартості).
4.2.6. Інші критерії оцінки, крім ціни (питома вага нецінових критеріїв не може бути вищою ніж 30 відсотків).
4.2.7. Дату та час початку і закінчення періоду уточнень інформації про закупівлю, зазначеної в оголошенні про проведення закупівлі (не менше одного робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує 3 тис. грн., але не перевищує 50 тис. грн. та не менше трьох робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 тис. грн.).
4.2.8. Дату та час початку і закінчення отримання пропозицій учасників (не менше одного робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує 3 тис. грн., але не перевищує 50 тис. грн. та не менше двох робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 тис. грн.).
4.3. Під час оголошення закупівлі замовником також може бути зазначена інформація щодо джерела фінансування, виду та розміру забезпечення пропозицій учасників, іншої інформації, яку замовник вважає за потрібне зазначити.
4.4. Вимоги до предмета закупівлі, кваліфікаційні критерії, визначені замовником, проект договору, інші документи можуть бути завантажені у системі окремими файлами або в електронній формі з окремими полями у системі.
4.5. Усі файли, які прикріплені під час оголошення закупівлі, а також до пропозицій учасників повинні мати розширення “.doc“, “.docx“, “.ppt“, “.pptx“, “.pdf“, “.jpeg“, “.png“ та/або розширення програм, які здійснюють архівацію даних. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів через встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб.
4.6. При визначенні предмету закупівлі замовник зобов’язаний керуватися чинним Порядком визначення предмету закупівлі, затвердженим уповноваженим органом у сфері державних закупівель – Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
4.7. Учасники на етапі періоду уточнень до кінця строку його завершення мають можливість звернутися до замовника через систему за розясненням щодо інформації, розміщеної під час оголошення про закупівлю, та щодо вимог до предмета закупівлі та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення.
4.8. Звернення щодо роз’яснення та/або вимога можуть бути подані у системі як щодо всієї закупівлі так й щодо окремого лоту. Звернення щодо розяснення та/або вимога формуються лише у текстовому вигляді без можливості приєднання файлів.
4.9. Інформація стосовно автора звернення щодо розяснення та/або вимоги у системі є анонімною та не розкривається. Питання учасників є анонімними до закінчення аукціону.
4.10. З метою збереження анонімності замовник відповідає на питання, за потреби завантажує додаткові файли у такому ж порядку, як у разі розміщення/зміни оголошення закупівлі.
4.11. Замовник має можливість вносити зміни до інформації та документів щодо закупівлі до початку етапу подання пропозицій учасників. Вся історія внесених змін зберігається і доступна для перегляду користувачами. Якщо зміни вносяться до інформації і документів, які були завантажені окремими файлами, такі зміни додатково завантажуються у систему окремими файлами.
4.12. Після закінчення строку подання пропозицій системою автоматично визначається дата і час електронного аукціону.
4.13. Перед початком етапу електронного аукціону системою автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни пропозицій учасників. Інформація про учасників та їх пропозиції є закритою до закінчення етапу електронного аукціону.
4.14. Якщо на етапі подання пропозицій учасників подано більше ніж одна пропозиція, система активує єдиний модуль “Аукціон. Якщо на етапі подання пропозицій учасників подано одну пропозицію, то система автоматично переходить до етапу розгляду пропозицій учасників.
4.15. Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично, формуючи рейтинги позиції учасників відповідно до методики оцінки, визначеної замовником в оголошенні закупівлі. Після завершення аукціону системою автоматично розкривається вся інформація, зазначена у пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни.
4.16. Документи замовника з інформацією щодо переможця закупівлі та/або відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції завантажуються ним у систему окремими файлами.
4.17. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція учасника, у разі відхилення попередньої найбільш економічно вигідної пропозиції учасника, визначається системою автоматично. При цьому замовник повторно здійснює у системі дії щодо визначення переможця закупівлі.
4.18. На етапі визначення переможця закупівлі та завершення закупівлі замовником, у разі прийняття замовником рішення про визначення переможця закупівлі у системі публікується інформація про намір укласти договір з переможцем закупівлі через завантаження окремого файлу, системою формується інформація про переможця закупівлі (назва переможця закупівлі, ціна його остаточної пропозиції, документи щодо пропозиції).
4.19. Договір про закупівлю, який розміщується у системі протягом двох робочих днів з дня його укладання, є у вільному доступі для перегляду користувачами.
4.20. Замовник протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій завершує закупівлю у системі через підписання договору про закупівлю або її відміни.
4.21. У разі відміни закупівлі замовник зазначає підстави про таку відміну через заповнення відповідних полів та завантаження окремого файлу з відповідною інформацією.
4.22. У разі, якщо до кінця завершення строку подання пропозицій учасників не зареєстровано жодну пропозицію, система автоматично визначає закупівлю такою, що не відбулася.
4.23. У разі, якщо до кінця завершення строку розгляду пропозицій учасників замовником відхилені всі подані пропозиції учасників, система автоматично визначає закупівлю такою, яка не відбулася.
5. Оскарження закупівель

5.1. У разі виявлення порушення протягом періоду уточнень та на рішення замовника з кваліфікації на етапі розгляду пропозицій учасник має можливість протягом 2 робочих днів з моменту оголошення через електронну форму у системі звернутися до замовника з вимогою про усунення порушення у процесі проведення закупівлі.
5.2. Інформація щодо звернення з вимогою доступна всім користувачам у системі. При цьому інформація про учасника, який звернувся з вимогою, є закритою.
5.3. Відповідь на таку вимогу учасника замовник має можливість надати через систему протягом 3 робочих днів з дня надходження вимоги учасника із зазначенням результату розгляду вимоги: “Задоволено“, “Відхилено“, “Не задоволено“.
5.4. Після розміщення відповіді щодо вимоги замовником вона набуває статусу “розглянуто замовником та ініціатор вимоги протягом 3 днів може оцінити відповідь через визначення у системі “Вимога задоволена (відповідь ініціатора вимоги задовольнила) або “Вимога не задоволена (відповідь ініціатора не задовольнила).
5.5. Розгляд вимоги не зупиняє у системі процесу проведення закупівлі.
5.6. Оскарження результатів закупівлі здійснюється відповідно до законодавства України.

6. Прикінцеві положення

6.1. Положення набирає чинності з моменту прийняття цього рішення та діє у межах, які не суперечать законодавству України, Порядку функціонування системи закупівель та Інструкції.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
економіки О. Забарило