УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА


Розпорядження123


від 04/03/2018

Про організацію особистого прийому громадян посадовими особами Львівської міської ради та її виконавчих органівЗ метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, відповідно до Закону України “Про звернення громадян“, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“:
1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами Львівської міської ради та її виконавчих органів (додається).
2. Встановити, що:
2.1. Посадові особи Львівської міської ради та її виконавчих органів здійснюють прийом громадян відповідно до затвердженого графіка прийому.
2.2. Чисельність записаних на особистий прийом керівника громадян визначається з врахуванням середньої тривалості прийому громадян та складності порушених питань і не має бути більшою за 25 осіб на один прийом.
3. Покласти на керівників виконавчих органів міської ради персональну відповідальність за належний розгляд і вирішення у межах своїх повноважень питань, адресованих їм у зверненнях громадян.
4. Вважати такими, що втратили чинність:
4.1. Розпорядження Львівського міського голови від 26.05.2008 № 193 “Про організацію особистого прийому громадян керівниками Львівської міської ради та її виконавчих органів“.
4.2. Розпорядження Львівського міського голови від 15.08.2008 № 377 “Про внесення доповнень та змін до розпорядження міського голови від 26.05.2008 № 193“.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконкому.А. СадовийДодаток

Затверджено
розпорядженням Львівського
міського голови
від 03.04.2018 № 123

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян
посадовими особами Львівської міської ради та її
виконавчих органів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами міської ради та її виконавчих органів.
1.2. Організація та проведення особистого прийому громадян здійснюється відповідно до Закону України “Про звернення громадян“.
1.3. Особистий прийом громадян у Львівській міській раді та її виконавчих органах здійснюють Львівський міський голова, його заступники, секретар ради, керуючий справами виконкому та керівники виконавчих органів міської ради.
1.4. Посадові особи Львівської міської ради, які здійснюють прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України “Про звернення громадян“, “Про службу в органах місцевого самоврядування“, Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування“, цим Порядком, іншими нормативно-правовими актами.
2. Організація особистого прийому громадян

2.1. Особистий прийом громадян проводиться у час і у приміщеннях згідно із затвердженим графіком прийому та триває до моменту прийняття усіх записаних на прийом громадян, але не пізніше 20.00 год. з врахуванням перерви на обід з 13.00 год. до 13.45 год.
2.2. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян посадовими особами міської ради та її виконавчих органів розміщена у Центрі надання адміністративних послуг м. Львова та його територіальних підрозділах (надаліЦНАП), у вестибюлі міської ради у доступному для вільного огляду місці та на офіційному сайті Львівської міської ради.
2.3. Попередній запис громадян на особистий прийом до посадових осіб міської ради та її виконавчих органів проводять адміністратори у ЦНАП за адресами: пл. Ринок, 1, вул. К. Левицького, 67, просп. Червоної Калини, 72-а, вул. М. Хвильового, 14-а, вул. І. Виговського, 32, вул. Генерала Т. Чупринки, 85, вул. Т. Шевченка, 374.
2.4. Попередній запис громадян на особистий прийом до посадових осіб міської ради та її виконавчих органів (крім міського голови) може здійснюватися також за телефоном 297-57-95.
2.5. Запис проводиться у робочий час згідно із затвердженим графіком роботи ЦНАП.
2.6. Адміністратор ЦНАП під час запису громадян на особистий прийом з’ясовує прізвище, ім’я та по батькові заявника (заявників), адресу (електронну пошту, номер телефону) чи місце роботи, категорію (соціальний стан), короткий зміст, до яких посадових осіб чи виконавчих органів він звертався і яке було прийняте рішення, вивчає документи, інші матеріали, що їх подають громадяни для обгрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень), визначає посадову особу чи виконавчий орган, до компетенції яких належить вирішення питання.
2.7. Право першочергового особистого прийому мають: жінки, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня“, Герої Соціалістичної Праці, Герої Радянського Союзу, Герої України, особи з інвалідністю. Посадові особи міської ради та її виконавчих органів здійснюють особистий контроль за розглядом та вирішенням у межах своїх повноважень питань, адресованих їм у зверненнях громадян з особистого прийому вказаних категорій громадян.
2.8. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері, учасники бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, та інші громадяни, які потребують соціального захисту і підтримки.
2.9. Запис громадян закінчується за 2 робочі дні до календарної дати прийому.
2.10. Не записується на повторний прийом до однієї і тієї ж посадової особи той самий громадянин, якщо на попередньому прийомі у цієї посадової особи міської ради та її виконавчих органів порушені ним питання були вирішені (задоволено, відмовлено у задоволенні).
2.11. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося посадовою особою, проводиться у разі, якщо питання, порушене у першому зверненні, не було вирішено по суті (задоволено, відмовлено у задоволенні), а заявнику не надано роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання. У разі повторного звернення громадянина з’ясовуються причини повторного звернення, вивчаються матеріали за результатами розгляду попередніх звернень щодо порушеного питання, надаються необхідні роз’яснення.
2.12. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції міської ради та її виконавчих органів, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися.
2.13. Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, який засвідчує особу або повноваження на представництво інтересів іншої особи. Відсутність такого документа згідно з вимогами ст. 5 Закону України “Про звернення громадян“ може бути підставою для відмови в особистому прийомі. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.
2.14. Посадові особи міської ради та її виконавчих органів під час особистого прийому громадян розглядають питання, надають згідно із законодавством відповідне роз’яснення та вживають заходи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів (за їх наявності) виконавчими органами міської ради.
2.15. Під час особистого прийому громадянин може подати письмове звернення посадовим особам міської ради та її виконавчих органів, на якому останні накладають письмову резолюцію щодо порядку і способу вирішення порушеного у зверненні питання.
2.16. Посадові особи: Львівський міський голова, його заступники, секретар ради, керуючий справами виконкому, які проводять прийом, для забезпечення кваліфікованого розв’язання порушених громадянином питань можуть залучати до їх розгляду працівників відповідних виконавчих органів міської ради або одержувати від них потрібну інформацію.
2.17. Посадові особи міської ради та її виконавчих органів за наслідками особистого прийому громадян безпосередньо на місці приймають рішення, а за неможливості – надсилають звернення для вирішення керівникам відповідних виконавчих органів міської ради.
2.18. Після проведення посадовими особами міської ради та її виконавчих органів прийому подані громадянами звернення з письмовими резолюціями щодо їх виконання передаються відповідальними за прийом працівниками для реєстрації у ЦНАП.
2.19. Письмові та усні звернення громадян (пропозиції, заяви, скарги), подані під час особистого прийому, передаються у ЦНАП для реєстрації у системі електронного документообігу відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.
2.20. За відсутності посадової особи, яка повинна здійснювати особистий прийом, прийом здійснює посадова особа, яка призначена виконувати її обов’язки.
2.21. У разі, якщо дата прийому припадає на вихідний, святковий чи неробочий день особистий прийом громадян здійснюється в інший день за погодженням з посадовою особою.
2.22. Відповідальність за виконання звернень громадян з особистого прийому несуть особи, зазначені у резолюції посадової особи, яка здійснювала прийом.
2.23. Контроль за виконанням звернень громадян з особистого прийому покладається на керівників виконавчих органів міської ради, які здійснюють розгляд цих звернень, а моніторинг за виконанням звернень громадян з особистого прийому – на відділ моніторингу виконання документів організаційного управління.
2.24. Посадові особи міської ради та її виконавчих органів, яким скеровано звернення громадянина на розгляд відповідно до резолюцій керівництва міської ради та її виконавчих органів, зобов’язані надати громадянинові письмову відповідь за підписом посадової особи, яка здійснювала особистий прийом, у терміни, передбачені законодавством України.
2.25. Прийом громадян Львівським міським головою здійснюється за попереднім записом та з питань, які не можуть бути вирішені або не вирішуються іншими посадовими особами міської ради та її виконавчих органів.
2.26. Прийом громадян Львівським міським головою проводиться у порядку, передбаченому цим Порядком, з врахуванням таких особливостей:
2.26.1. Запис громадян на прийом до Львівського міського голови проводять адміністратори ЦНАП (пл. Ринок, 1, каб. 105).
2.26.2. Під час запису громадяни оформляють заяву на ім’я Львівського міського голови відповідно до вимог ст. 5 Закону України “Про звернення громадян“ та за наявності подають копії документів, які стосуються порушеного питання.
2.26.3. Запис на повторний прийом до Львівського міського голови протягом календарного року проводиться за погодженням з директором департаменту “Адміністрація міського голови“. При цьому питання щодо запису на повторний прийом до Львівського міського голови може бути вирішено позитивно, якщо питання, порушене у першому обгрунтованому зверненні, не було вирішено по суті (задоволено, відмовлено у задоволенні), а заявнику не надано роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання.
2.26.4. Невідкладно, після сформування списків громадян на прийом до Львівського міського голови, адміністратор ЦНАП скеровує інформацію про порушені заявниками питання посадовим особам міської ради та її виконавчих органів, до компетенції яких відноситься розгляд порушених питань. При цьому посадові особи міської ради та її виконавчих органів надають доповідні записки за порушеними заявниками питаннями, які повинні містити:
2.26.4.1. Суть проблеми, стосовно якої звернувся громадянин.
2.26.4.2. Заходи, які були вжиті для вирішення проблеми.
2.26.4.3. Пропозиції щодо вирішення питання.
2.26.4.4. Прізвище, ім’я та по батькові посадової особи (керівника або заступника керівника виконавчого органу), який має бути залученим до участі в особистому прийомі громадян Львівським міським головою.
2.26.5. Доповідні записки виконавчі органи подають адміністратору ЦНАП у паперовому та електронному вигляді не пізніше ніж за два тижні до прийому Львівського міського голови.
2.26.6. Під час проведення особистого прийому громадян Львівським міським головою можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені у встановленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.
2.26.7. Під час проведення особистого прийому громадян Львівським міським головою присутні керівники виконавчих органів міської ради, до компетенції яких відноситься розгляд та вирішення поставленого заявником питання.
2.26.8. ЦНАП здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян з особистого прийому Львівського міського голови, про що інформує Львівського міського голову.
2.26.9. Відповідальність за вчасність та належний розгляд звернень з прийому Львівського міського голови покладається на керівників виконавчих органів міської ради, яким згідно з резолюцією Львівського міського голови звернення скеровано до розгляду та вжиття відповідних заходів.
2.26.10. Посадові особи міської ради та її виконавчих органів, яким скеровано звернення громадянина з особистого прийому Львівського міського голови на розгляд відповідно до резолюції Львівського міського голови, зобов’язані надати громадянинові письмову відповідь за підписом Львівського міського голови, у терміни, передбачені законодавством України.
3. Відповідальність посадових осіб

3.1. Посадові особи міської ради та її виконавчих органів несуть відповідальність згідно з законодавством України за недотримання вимог Закону України “Про звернення громадян“.
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк


Віза:

В. о. начальника управління
адміністрування послуг М. Дюганчук