УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення276


від 03/16/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ПрАТ “Торговий центр “А“ багатоквартирного житлового будинку № 1 (блок-секції 1.1, 1.2, 1.3) з підземним паркінгом та вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Залізничній, 7Розглянувши звернення приватного акціонерного товариства “Торговий центр “А“ від 27.02.2018 № 54/02/2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 27.02.2018 за № 2-5729/АП-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку № 1 (блок-секції 1.1, 1.2, 1.3) з підземним паркінгом та вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Залізничній, 7, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 29.12.2017 за № 3-3056, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.02.2018 № НВ-4606400372018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво приватним акціонерним товариством Торговий центр А багатоквартирного житлового будинку № 1 (блок-секції 1.1, 1.2, 1.3) з підземним паркінгом та вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Залізничній, 7 (додаються).
2. Приватному акціонерному товариствуТорговий центр А“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Вважати такими, що втратили чинність:
3.1. Рішення виконавчого комітету від 29.12.2016 № 1281 “Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ПАТ “Торговий центр “А“ багатоквартирного житлового будинку № 1 (блок-секції 1.1, 1.2, 1.3) з підземним паркінгом та вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Залізничній, 7“.
3.2. Рішення виконавчого комітету від 17.03.2017 203 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 29.12.2016 № 1281“.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 16.03.2018 № 276

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку № 1
(блок-секції 1.1, 1.2, 1.3) з підземним паркінгом та вбудованими
приміщеннями громадського призначення на вул. Залізничній, 7

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Залізничній, 7.
1.2. Інформація про замовникаприватне акціонерне товариство Торговий центр А“, 810301, Львівська область, Яворівський район, с. Чернилява, вул. Польова, 1.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 4,5999 га (кадастровий номер 4610136300:02:005:0020) – 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.02.2018 № НВ-4606400372018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2 – торгово-ділові зони місцевого значення відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Залізничного району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914, та протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради управління архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради від 13.10.2016 16.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – блок-секція 1.1 – 46,35 м у стінах (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і 47,95 м до закінчення конструктивної частини ліфтової шахти; блок-секція 1.2 – 16,95 м у стінах (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і 18,25 м до закінчення конструктивної частини ліфтової шахти; блок-секція 1.3 – 22,95 м у стінах (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і 24,53 м до закінчення конструктивної частини ліфтової шахти.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 43,43 % для всієї забудови на земельній ділянці (кадастровий номер 4610136300:02:005:0020).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 541 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – будівництво багатоквартирного житлового будинку № 1 (блок-секції 1.1, 1.2, 1.3) з підземним паркінгом та вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Залізничній, 7 запроектувати з відступом від червоної лінії – 7,00 м з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136300:02:005:0020).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Залізничного району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради управління архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради від 13.10.2016 16.
Земельна ділянка на вул. Залізничній, 7 (кадастровий номер 4610136300:02:005:0020) знаходиться у межах території регулювання забудови міста.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський