УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення672


від 07/15/2011

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569
З метою приведення у відповідність до новоприйнятих нормативних актів, забезпечення комплексного підходу до розміщення рекламних засобів у м. Львові та недопущення додаткових витрат рекламорозповcюджувачів виконавчий комітет вирішив:


1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові“:
1.1. Замінити у пункті 4 слова протягом 12-и місяців словами протягом 24-х місяців“.
1.2. У пункті 4.1.1 додатка підпункт 4) виключити.
1.3. У пункті 4.3.1 додатка підпункт 3) виключити.
1.4. Призупинити дію пункту 4.3.2 додатка для наземних окремостоячих рекламних засобів, розміщених у зоні транспортних вузлів, магістралей (згідно з додатком 6 до Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові), до затвердження схем комплексного розміщення рекламних засобів на вулицях цієї зони.
1.5. У пункті 4.4.1 додатка абзац другий виключити.
1.6. У пункті 4.5.2 додатка підпункт 5) виключити.
1.7. У пункті 4.6.1 додатка слова До заяви додається витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців виключити.
1.8. Доповнити пункт 5.1.2 додатка абзацом третім такого змісту:
Призупинити встановлення пріоритетів та видачу дозволів на розміщення окремостоячих рекламних засобів у зоні транспортних вузлів, магістралей (згідно з додатком 6 до Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові) до затвердження схем комплексного розміщення рекламних засобів на вулицях цієї зони.“.
1.9. Доповнити примітку додатка 5 до Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові пунктом 5 такого змісту:
“5. До затвердження схем комплексного розміщення рекламних засобів дія цього Класифікатора не поширюється на окремостоячі рекламні засоби, розміщені у зоні транспортних вузлів, магістралей (згідно з додатком 6 до Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові), які встановлені на підставі дозволів, що були видані до набрання чинності цим рішенням.“.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.
Львівський міський голова А. Садовий