УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення433


від 04/27/2018

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою забезпечення комплексного підходу до розміщення рекламних засобів у м. Львові, у зв’язку з нагальною необхідністю зупинити засилля міського простору засобами зовнішньої реклами виконавчий комітет вирішив:


1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569 “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові“:
1.1. Доповнити пунктом 5-2 у такій редакції:
“5-2. Встановити мораторій на розміщення щитових конструкцій та конструкцій типу сіті-лайт на території м. Львова до 31 грудня 2022 року“.
1.2. У додатку:
1.2.1. Замінити слова “відділ Державтоінспекції словами “уповноважений підрозділ Національної поліції у відповідних відмінках.
1.2.2. Викласти підпункт 4.3.2 пункту 4.3 у новій редакції:
4.3.2. Робочий орган протягом не більш як десяти робочих днів з дати реєстрації цієї заяви розглядає її і вносить відповідні зміни до дозволу.“.
1.2.3. Викласти підпункт 4.4.2 пункту 4.4 у новій редакції:
4.4.2. У разі, якщо дозвіл, термін дії якого закінчується, потребує приведення його у відповідність до вимог підпунктів 4.2.2, 4.2.3 та/або вимог розділу 5 цих Правил робочий орган скеровує рекламорозповсюджувачу рекомендованим листом перелік вимог, у відповідність до яких необхідно привести дозвіл і проектно-технічну документацію.
Розповсюджувач реклами протягом встановленого робочим органом у листі терміну приводить у відповідність рекламний засіб та/або дозвільну документацію.
Неприведення розповсюджувачем рекламного засобу та/або дозвільної документації протягом встановленого терміну у відповідність до вимог підпунктів 4.2.2, 4.2.3 та /або вимог розділу 5 цих Правил є підставою для відмови у продовженні дії дозволу та демонтажу рекламного засобу.“.
1.2.4. Викласти підпункт 4.4.5 пункту 4.4 у новій редакції:
“4.4.5. Продовження терміну дії дозволу (відмова у його продовженні) фіксується у журналі реєстрації з внесенням відповідних змін до дозволу, який підписує керівник робочого органу та скріплює печаткою. Один примірник оригіналу дозволу видається заявникові, а другий – залишається у робочого органу для обліку та контролю.
Відмова у продовженні терміну дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.“.
1.2.5. Вилучити у підпункті 5.1.2 пункту 5.1 слова Дозволи на рекламні засоби продовжуються в міру закінчення термінів дії до дати затвердження схеми на дану ділянку, але не довше двох років з дати прийняття цих Правил“.
1.2.6. Вилучити у підпункті 5.1.2 пункту 5.1 третій абзац.
1.2.7. Викласти підпункт 5.1.9 пункту 5.1 у новій редакції:
“5.1.9. Рекламні засоби на торцевих стінах фасадів будівель дозволяється розміщувати за умови покриття не менше ніж 80 відсотків загальної площини сторони фасаду. На одній торцевій стіні розміщується, як правило, один рекламний засіб. Банерні конструкції повинні кріпитись до будівель і споруд з найменшим пошкодженням їх стін та не створювати вібрації, яка видавала б шумові ефекти. Рекламні банери на будівельних риштуваннях, огорожах будівельних майданчиків встановлюються на час проведення робіт.“.
1.2.8. Вилучити підпункт 5.1.10 пункту 5.1.
1.2.9. Доповнити у частинах а), б) підпункту 8.1.1 пункту 8.1 після слів власник словами(законний користувач)“.
1.2.10. Доповнити підпункт 8.1.1 пункту 8.1 частиною в) у такій редакції:
в) власник (законний користувач) яких відомий, але не провів самостійно у встановлений договором про тимчасове користування місцем для розміщення рекламного засобу термін демонтаж рекламного засобу, дозвіл на розміщення якого закінчився або був скасований. (Демонтаж такого рекламного засобу здійснюється на підставі наказу робочого органу про демонтаж без попереднього надсилання вимоги про усунення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові)“.
1.3. Викласти додаток 5 до Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові у новій редакції (додаток до цього рішення).
2. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення у засобах масової інформації у термін, визначений законодавством.
           Відповідальний: директор департаменту
           “Адміністрація міського голови“.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних питань.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток
до рішення виконкому
від 27.04.2018 № 433


Додаток 5
             до Правил розміщення
               зовнішньої реклами у м. Львові

КЛАСИФІКАТОР
рекламних засобів, встановлення яких дозволяється у м. Львові
№№ з/п
Назва рекламного засобу
Дозволена зона розміщення
1
2
3
1.
Щитова конструкція (білборд) – рекламний засіб, який має зовнішні поверхні для розміщення реклами, складається з каркаса та інформаційного поля (полів).
Окремостоячі щитові конструкції поділяються за конструктивним рішенням рекламного засобу на:

- щитові конструкції одно- або двосторонні/двоплощинні на одній опорі:прапор“, “гусак“, “подвійний прапор
- щитові конструкції тристоронні на одній опорі:
птиця
- призматрони – конструкції зі змінним зображенням
- беклайти – рекламні конструкції з внутрішньою підсвіткою

- скрол – рекламна конструкція зі змінною системою зображень
Щитова конструкція 6 м х 3 м
3-4
Щитова конструкція 4 м х 3 м
3-4
Щитова конструкція 2,37 м х 3,37 м
2-4
Щитова конструкція на інженерних спорудах
3-4
2.
Сіті-лайт – двосторонній світловий стенд з розміром однієї рекламної площини, як правило, 1,2 м х 1,8 м.
Поділяється за конструктивним рішенням рекламного засобу на:

- сіті-лайт 1,2 м х 1,8 м на високій опорі (висота від поверхні землі до низу конструкції – 2,5 м)
- сіті-лайт 1,2 м х 1,8 м на низькій опорі
1-4
3.
Трієдр – вертикальна рекламна конструкція у вигляді прямої тригранної призми, встановлена на опорі. Всі три рекламні площини однакові і мають розмір площин, як правило, 1,2 м х 1,8 м. Висота від поверхні землі до низу конструкції – 2,5 м
2-4
4.
Пілон – рекламна конструкція у вигляді плоскої стели з двома площинами розміром, як правило, 1,5 м х 3,0 м з внутрішньою підсвіткою
2-4
5.
Тумба – рекламна конструкція циліндричної форми з діаметром як правило 0,9 м і більше та висотою 1,8 м і більше з внутрішньою підсвіткою
1-4
6.
Панно (брендмауер) – рекламний засіб, закріплений на торцевій стіні будівель різних розмірів, виготовлений, як правило, з банерного полотна
1-4
7.
Дахові конструкції – об’ємні або площинні спеціальні конструкції, розташовувані на даху будівель
2-4
8.
Вуличні монітори – рекламні конструкції, призначені для відтворення змінного зображення на площині екрана (електронні екрани/табло)
3-4
9.
Проекційні установки – рекламні конструкції, призначені для відтворення зображення на землі, на площинах стін і в об’ємі. Конструкції проекційних установок складаються з пристрою, який проектує, і поверхні (екрана) або об’єму, у якому формується інформаційне зображення
1-4
10.
Елементи благоустрою: зупинкові павільйони, малі архітектурні форми, намети, парасолі, телефонні кабіни, туалети, смітники, лави, які використовуються як рекламні засоби
1-4
11.
Рекламні конструкції надувні – повітряні кулі, короби тощо
1-4
12.
Рекламний прапор – конструкція з символікою розповсюджувачів зовнішньої реклами (товарні знаки, скорочені найменування тощо), що складається з основи, одного або декількох флагштоків (стійок) і м’яких полотнищ
1-4
13.
Транспарант-перетяжка – рекламна конструкція, яка розміщується над проїжджою частиною вулиць, та, як правило, виконується у розмірах 4 м х 0,7 м, з використанням сучасних матеріалів, на м’якій основі у жорсткому каркасі (банерне полотно, тентова тканина, плівка тощо)
1-4
(на свята)
14.
Рекламні конструкції на кронштейнах – рекламні конструкції, які розміщуються на опорах освітлення та електротранспорту. У тому числі:
Холдери – виконуються у розмірах, як правило,
0,7 м х 2 м на банерній тканині у жорсткому каркасі
Лайт-бокси – виконуються у розмірах, як правило,
0,7 м х 1 м у вигляді плоского коробу з внутрішньою підсвіткою
2-4
15.
Реклама на тимчасових огорожах, будівельних сітках – реклама, яка розміщується на огорожах об’єктів будівництва на час дії дозволів на проведення будівельних робіт.
Ці об’єкти рекомендується брендувати будівельними сітками або банерами на вініловій основі.
1-4

Примітки:
1. Розміри рекламних засобів наведені відповідно до площ рекламних поверхонь.
2. При розробці схем комплексного розміщення рекламних засобів, виходячи з особливостей архітектурного середовища, у певних місцях, за винятком зони 1, можуть бути застосовані рекламні конструкції відмінних розмірів та форматів ніж ті, які передбачені для встановлення у відповідній до цього місця зоні, при наявності належного обгрунтування.
3. У зоні 1 розміщення рекламних засобів, перелічених у класифікаторі за №№ 2, 5, здійснюється виключно відповідно до схеми комплексного розміщення рекламних засобів.
4. Для записів розмірів конструкцій застосовується формула Х х У, де: Х – ширина, У – висота.“.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
економіки Р. Панасюк