УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення248


від 03/04/2011

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569
З метою спрощення процедури продовження дозволів на розміщення реклами, виконання міського бюджету у частині надходження коштів від надання у користування місць для розміщення реклами виконавчий комітет вирішив:


1. Внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Львові“:
1.1. Викласти підпункт 4.4.1 у новій редакції:
“4.4.1. При відсутності письмових заперечень з боку розповсюджувача, власника місця розташування спеціальної конструкції, інших органів, що здійснювали погодження дозволу на розміщення реклами, термін дії такого дозволу продовжує Робочий орган з наступним повідомленням розповсюджувача.“.
1.2. Викласти підпункт 4.4.2 у новій редакції:
“4.4.2. Робочий орган за 3,5 місяці до закінчення терміну дії дозволу звертається листом до оператора про необхідність проведення обстеження рекламного засобу на предмет його відповідності дозвільній документації.
Оператор проводить обстеження рекламного засобу зі складанням акта (у 2-х примірниках), у якому фіксує результати обстеження, після чого один примірник акта скеровується робочому органу.
У разі виявлення відхилень від дозвільної документації розповсюджувачу скеровується вимога про приведення рекламного засобу у відповідність до дозвільної документації.
Відхиленням від дозвільної документації є відхилення місця розташування рекламного засобу від місця, передбаченого у дозволі, більше ніж на 10 м та/або невідповідність рекламного засобу погодженому проекту.
У разі, якщо дозвіл, термін дії якого закінчується, потребує приведення його у відповідність до вимог підпунктів 4.2.1, 4.2.2 та /або вимог розділу 5 цих Правил робочий орган за три місяці до закінчення терміну дії цього дозволу скеровує рекламорозповсюджувачу рекомендованим листом перелік вимог, у відповідність до яких необхідно привести дозвіл і проектно-технічну документацію.
Розповсюджувач реклами протягом місяця з дати отримання вимог робочого органу приводить у відповідність рекламний засіб та/або дозвільну документацію.
Приведену у відповідність дозвільну документацію розповсюджувач реклами подає робочому органу одночасно з заявою про продовження терміну дозволу.“.
1.3. Викласти підпункт 4.4.4 у новій редакції:
“4.4.4. Робочий орган розглядає акт обстеження місця та приймає рішення про продовження терміну дії дозволу або за наявності підстав, викладених у цих Правилах, про відмову у його продовженні.
Після прийняття відповідного рішення робочий орган протягом двох робочих днів з дати підписання та реєстрації цього рішення направляє заявнику через управління “Дозвільний офіс“ листа про продовження терміну дії дозволу з примірником дозволу або про відмову у його продовженні з зазначенням дати та номера відповідного рішення. Адміністратор управління “Дозвільний офіс“ наступного робочого дня після отримання цих документів повідомляє заявника про місце і час їх видачі.“.
2. Дія цього рішення поширюється і на правовідносини, що виникли до набуття ним чинності.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.
Перший заступник
міського голови О. Синютка