УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення028


від 02/01/2002

Про впорядкування розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків на території м.Львова

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 09.09.2011 № 833
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.02.2002 № 28'

Враховуючи негативний спотворюючий вплив на сформоване міське середовище технічних елементів і пристроїв, які самовільно розміщені фізичними та юридичними особами на фасадах будинків, відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та “Про охорону культурної спадщини“, постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.1997 р. №1266 “Про комплексну програму збереження історичної забудови м.Львова“, рішень виконавчого комітету від 16.05.1996 р. №222 “Про порядок розгляду питань самовільного будівництва у м. Львові, що стосується громадян та службових осіб“, від 06.11.1998 р. №602 “Про внесення змін і доповнень в додаток до рішення виконкому від 16.05.96р. №222 “Про затвердження положення “Про порядок розгляду питань самовільного будівництва у м. Львові, що стосується громадян та службових осіб“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити Положення про порядок розміщення у м. Львові технічних елементів (пристроїв) ззовні будинків і споруд (додається).
2. Районним адміністраціям провести інвентаризацію технічних елементів (пристроїв), що не відповідають вимогам цього Положення та вжити заходів щодо усунення порушень згідно з чинним законодавством та встановленим порядком.
Термін: до 01.05.2002 р.
Відповідальні: голови районних адміністрацій.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.Міський голова В. Куйбіда
Додаток
Затверджено
рішенням виконкому
від 01.02.2002 р. № 028

Положення про порядок розміщення у м. Львові
технічних елементів (пристроїв) ззовні будинків і споруд

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок розміщення у м. Львові технічних елементів (пристроїв) ззовні будинків і споруд (надалі — Положення) обов’язкове для фізичних та юридичних осіб всіх форм власності на території м. Львова.
1.2. Основним завданням Положення є врегулювання питань розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів (пристроїв) ззовні будинків, досягнення оптимальних архітектурно-естетичних та об’ємно-планувальних вирішень.
1.3. Положення регулює порядок розгляду питань щодо розміщення технічних елементів (пристроїв) ззовні будинків і споруд у м.Львові, уповноваженими на це виконавчими органами Львівської міської ради.
1.4. Особи, винні у недотриманні вимог Положення, несуть відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування“, “Положенням про порядок накладання штрафів за правопорушення у сфері містобудування“, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1995 р. №244, іншими законодавчими актами.

2. ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

2.1. Невідповідне розміщення існуючих технічних елементів (пристроїв) — розміщення існуючих технічних елементів (пристроїв) ззовні будинків і споруд з недотриманням вимог Положення.
2.2. Самовільне встановлення технічних елементів (пристроїв)— встановлення технічних елементів (пристроїв) ззовні будинків і споруд без оформлення у встановленому порядку дозволу на їх розміщення та без дотримання вимог Положення.
2.3. Ушкодження зовнішніх будівельних конструкцій будинків і споруд — ушкодження зовнішніх будівельних конструкцій будинків і споруд, погіршення їх фізичного стану, зовнішнього вигляду внаслідок розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів (пристроїв).
2.4. Самовільна зміна зовнішнього виду фасадів будинків і споруд — зміна існуючих фасадів та їх частин внаслідок пофарбування, обличкування та розміщення будь-яких елементів без погодження таких робіт відповідно до встановленого порядку, а також ушкодження фасадів і їх частин.
2.5. Демонтаж технічних елементів (пристроїв)— демонтаж технічних елементів (пристроїв) з зовнішніх частин будинків і споруд власниками цих елементів та організаціями, що їх експлуатують, приведення зовнішнього вигляду будинків і споруд у попередній стан, ремонт ушкоджених будівельних конструкцій і фасадів.
2.6. Примусовий демонтаж технічних елементів (пристроїв)— демонтаж технічних елементів (пристроїв) з зовнішніх частин будинків і споруд, приведення зовнішнього вигляду будинків і споруд у попередній стан, ремонт ушкоджених будівельних конструкцій і фасадів проводиться відділами житлового господарства районних адміністрацій та організаціями, яким видано наряд-замовлення на їх демонтаж.
2.7. Дозвіл на встановлення технічних елементів (пристроїв) — документ виданий уповноваженим на це органом у порядку передбаченому цим Положенням юридичній чи фізичній особі на розміщення технічного елементу (пристрою).
2.8. Технічними елементами (пристроями), що розміщуються ззовні на будівельних конструкціях житлової, громадської і виробничої забудови є:
2.8.1. пристрої та устаткування інженерного забезпечення будинків і транспорту;
2.8.2. пристрої та устаткування засобів зв’язку;
2.8.3. пристрої нічного оформлення та освітлення фасадів будинків;
2.8.4. великі радіоприймальні антени, антени супутникового телебачення;
2.8.5. пристрої і устаткування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

3. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ ТЕХНІЧНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ (ПРИСТОЇВ)

3. Забороняється:
3.1. розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) перелічених у пунктах 2.8.4, 2.8.5 на видимих зі сторони вулиць та площ фасадах, стінах будинків і споруд, які знаходяться на території історичної забудови включеної у Список світової спадщини ЮНЕСКО, а також на видимих зі сторони вулиць (площ), фасадах, стінах будинків і споруд— пам’ятках архітектури;
3.2. розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) з ушкодженням зовнішніх будівельних конструкцій будинків і споруд;
3.3. встановлення без відповідного дозволу:
3.3.1. технічних елементів (пристроїв), перелічених у підпунктах 2.8.1, 2.8.2, на фасадах, торцевих стінах, зовнішніх будівельних конструкціях будинків і споруд — на всій території міста;
3.3.2 технічних елементів (пристроїв) перелічених у підпунктах 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5 на видимих зі сторони вулиць (площ), фасадах, стінах будинків і споруд — у межах історико-культурної заповідної території м. Львова;
3.3.3. технічних елементів (пристроїв), перелічених у пунктах 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, на будинках і спорудах — пам’ятках архітектури.

4. ВИДАЧА ДОЗВОЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ
ТЕХНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (ПРИСТОЇВ)

4.1. Дозволи на розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах, торцевих стінах, зовнішніх будівельних конструкціях будинків і споруд, перелічених у підпунктах 2.8.1, 2.8.2, надає департамент землеустрою та планування забудови міста на підставі звернення та погодженої головним управлінням архітектури і містобудування та управлінням охорони історичного середовища проектної документації; розміщення технічних елементів (пристроїв), перелічених у п. 2.8.2, додатково погоджує управління транспорту і зв’язку Львівської міської ради.

4.2. Дозволи на розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах, торцевих стінах, зовнішніх будівельних конструкціях будинків і споруд, перелічених у підпунктах 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, у межах історико-культурної заповідної території м. Львова, надає районна адміністрація на підставі звернення юридичних і фізичних осіб з вказанням місця розміщення елементу (пристрою); розміщення технічних елементів (пристроїв) на будинках і спорудах пам’ятках — архітектури додатково погоджується з управлінням охорони історичного середовища.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (ПРИСТРОЇВ)

5.1. Відповідальність за своєчасне виявлення, попередження і вжиття заходів щодо усунення порушень вимог Положення у частині встановлення та розміщення технічних елементів (пристроїв) у всіх випадках покладається на житлово-експлуатаційні контори (ЖЕК), комунальні підприємства з експлуатації житлового фонду Львівської міської ради і відомчі житлово-експлуатаційні контори, які здійснюють постійний контроль за дотриманням правил користування та експлуатації житлового фонду на закріпленій території.
5.2. У випадках виявлення розміщення технічних елементів (пристроїв), що не відповідають вимогам цього Положення відповідальні житлово-експлуатаційні контори, комунальні підприємства з експлуатації житлового фонду і житлово-експлуатаційні контори інших відомств видають особі, що встановила технічний елемент (пристій), припис про усунення у місячний термін порушень.
5.3. У випадках зволікання з усуненням порушень та випадках самовільного встановлення технічних елементів (пристроїв), перелічених у підпунктах 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5:
5.3.1. на правопорушників розповсюджується дія “Положення “Про порядок розгляду питань з самовільного будівництва у м.Львові, що стосується громадян і службових осіб“, затверджене рішенням виконкому від 16.05.1996 р. №222, а підрозділи, до компетенції яких відносяться питання контролю за використанням і експлуатацією житлового фонду, контролю за веденням будівництва, вживають заходи, передбачені встановленим порядком: складають протокол про вчинення адмінправопорушення та подають його разом з іншими документами на розгляд адміністративної комісії при районній адміністрації для притягнення фізичної чи юридичної особи до адміністративної відповідальності за самовільну зміну зонішнього виду фасаду будівлі чи споруди та недотримання правил користування і експлуатації житлового фонду;
5.3.2. житлово-експлуатаційні контори, комунальні підприємства з експлуатації житлового фонду і відомчі житлово-експлуатаційні контори передають у районну адміністрацію акт обстеження технічного елементу (пристрою) та матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності фізичної чи юридичної особи для подальшого розгляду цього питання на міжвідомчій комісії районної адміністрації;
5.3.3. міжвідомча комісія у двотижневий термін готує висновок про відповідність чи невідповідність розміщення технічного елементу (пристрою) для підготовки відповідного розпорядження голови районної адміністрації;
5.3.4. голова районної адміністрації у двотижневий термін на підставі підготовлених матеріалів приймає розпорядження про демонтаж технічного елементу (пристрою) чи його подальше розміщення; копія розпорядження голови районної адміністрації про демонтаж технічного елементу (пристрою) надсилається юридичній чи фізичній особі, яка вчинила правопорушення.
5.4. Демонтаж технічних елементів (пристроїв), перелічених у підпунктах 2.8.1, 2.8.2, здійснюють інженерні служби міста.
5.5. Демонтаж технічних елементів (пристроїв), перелічених у підпунктах 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, здійснюють власники цих елементів (пристроїв).
5.6. Примусовий демонтаж елементів (пристроїв) здійснюється на підставі розпорядження голови районної адміністрації. Витрати на примусовий демонтаж технічних елементів (пристроїв) несе юридична чи фізична особа, що спричинила правопорушення. Стягення коштів за проведені роботи з примусового демонтажу проводиться районною адміністрацією у порядку, передбаченому чинним законодавством.
5.7. Примусовий демонтаж технічних елементів (пристроїв) перелічених у підпунктах 2.8.1, 2.8.2 здійснюють спеціалізовані організації, яким виданий наряд-замовлення.
5.8. Примусовий демонтаж технічних елементів (пристроїв), перелічених у підпунктах 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, здійснюють житлово-комунальні підприємства на підставі розпорядження голови районної адміністрації про демонтаж технічного елементу (пристрою).Керуючий справами
виконкому І. Парасюк

Віза:
Директор департаменту
землеустрою та планування
забудови міста І. Левицький