УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення520


від 05/07/2010

Про затвердження Порядку представлення
до нагородження та вручення Почесної відзнаки
“Орден Лева“
З метою відзначення осіб, які мають визначні заслуги перед територіальною громадою міста Львова у галузі розвитку економіки, науки, культури, соціальній сфері, охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності, за інші заслуги перед містом, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, на підставі ухвали міської ради від 07.05.2010 “Про запровадження Почесної відзнаки “Орден Лева“ виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити Порядок представлення до нагородження та вручення Почесної відзнаки Орден Лева (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови.
Міський голова А.Садовий                     Додаток

Затверджено
               рішенням виконкому
від 07.05.2010 № 520

ПОРЯДОК
представлення до нагородження та вручення
Почесної відзнаки Орден Лева


1. Цей Порядок встановлює правила представлення до нагородження та вручення Почесної відзнаки Орден Лева“.
2. Почесною відзнакоюОрден Леванагороджуються громадяни України та громадяни інших держав за особливі заслуги перед містом у галузі розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоровя, за визначну благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність.
3. Нагородження Почесною відзнакою Орден Лева проводиться на підставі розпорядження міського голови.
4. Зразок та ескіз Почесної відзнаки Орден Лева затверджує міський голова.
5. Висунення кандидатур до відзначення нагородою здійснюється гласно за місцем роботи осіб, яких представляють до нагородження, у трудових колективах підприємств, установ, організацій незалежно від типу та форми власності.
6. Громадські організації, установи та підприємства надсилають на імя міського голови подання, у якому зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення її нагородою, та при цьому додається біографічна довідка особи. Подання може бути внесене також від групи осіб або від іноземних організацій.
В окремих випадках міський голова самостійно приймає рішення щодо нагородження без внесення подання.
7. Подання про відзначення Почесною відзнакою Орден Левавносяться міському голові через департамент Адміністрація міського голови з нагоди державних та професійних свят, а також до дня ювілею підприємства, установи, організації, області, району, міста, селища, села, нагороджуваної особи.
8. Особі, удостоєній Почесної відзнаки “Орден Лева“, вручаються нагорода та документ, що посвідчує нагородження нею.
9. Вручення Почесної відзнаки Орден Лева та документів про нагородження провадиться в обстановці урочистості і широкої гласності. Перед врученням оголошується розпорядження міського голови про нагородження.
10. Почесну відзнаку Орден Левата документи про нагородження вручає міський голова або за його дорученням заступники міського голови.
11. Вручення нагороди та документів про нагородження має бути проведено протягом двох місяців з дня набрання чинності розпорядження міського голови про нагородження.
Відповідальність за організацію і своєчасне вручення нагороди та документів про нагородження покладається на департамент Адміністрація міського голови“.
12. Про вручення Почесної відзнаки Орден Левата документів про нагородження складається протокол вручення, що підписується особою, яка їх вручила, та скріплюється печаткою органу, що проводив вручення.
13. Контроль за своєчасним врученням нагороди та документів про нагородження здійснюється на підставі протоколів вручення нагороди.
14. У разі, коли нагороджений через хворобу або іншу поважну причину не зміг зявитися на вручення, нагороду та документ про нагородження може бути вручено вдома, у лікарні тощо, де він перебуває.
15. У разі смерті нагородженого, якому за життя нагороду та документ про нагородження не було вручено, або нагородження особи посмертно нагорода та документ до неї передаються сімї такого нагородженого для зберігання як память.
16. У разі виявлення розбіжностей у написанні прізвища, імені, по батькові нагородженого складається акт уточнення і порушується клопотання на імя міського щодо внесення відповідних змін до розпорядження міського голови про нагородження.
Акт уточнення складається на підставі запису у паспорті прізвища, імені, по батькові нагородженого. В акті уточнення зазначається причина допущеної розбіжності.Керуючий справами
виконкому М.Литвинюк

Віза:

Начальник юридичного
управління Г.Пайонкевич