УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення159


від 03/04/2022

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 29.04.2021 № 337

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 03.06.2022 № 384
документ: Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 29.04.2021 № 337'


У зв’язку з введенням правового режиму воєнного стану виконавчий комітет вирішив:

внести тимчасові (до скасування воєнного стану) зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 29.04.2021 № 337 Про Регламент виконавчого комітету Львівської міської ради“:


1. Призупинити тимчасово (до скасування воєнного стану) дію пунктів 1.3, 2.8, 2.11 (у т. ч. 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3), 2.12, 3.6, 4.11, 4.19.2 Регламенту виконавчого комітету Львівської міської ради.
2. Викласти тимчасово (до скасування воєнного стану) у новій редакції пункти Регламенту виконавчого комітету Львівської міської ради:
2.1. Пункт 3.5:
3.5. Погоджений проект порядку денного засідання виконавчого комітету Львівської міської ради разом з копіями проектів рішень виконавчого комітету надсилається відповідальною посадовою особою організаційного управління членам виконавчого комітету для ознайомлення.“.
2.2. Пункт 3.11:
3.11. Вносити пропозиції про включення додаткових питань до порядку денного засідання виконавчого комітету Львівської міської ради можуть члени виконавчого комітету та/або депутати Львівської міської ради за умови, що вони належно обгрунтують, чим зумовлена невідкладність вирішення питання.
Включення або виключення питань з порядку денного, поданого на розгляд виконавчого комітету, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.“.
2.3. Пункт 5.18:
"5.18. Пропозиції та зауваження, висловлені під час обговорення (дебатів), фіксуються аудіозаписом для врахування їх при доопрацюванні проекту рішення.“.
2.4. Пункт 6.5:
6.5. Рішення виконавчого комітету підписує Львівський міський голова або посадова особа, яка виконує обов’язки Львівського міського голови.“.Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ