УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1224


від 12/19/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ “Ілта Львів“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Хлібній, 4 зі знесенням існуючих нежитлових будівель
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Ілта Львів“ від 24.10.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 25.10.2016 за № 2-25902/АП-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку із вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Хлібній, 4 у м. Львові зі знесенням існуючих нежитлових будівель, беручи до уваги інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 24.10.2016 № 71256180, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.03.2015 № 35589949, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 24.10.2016 № НВ-4604160782016 та від 10.04.2015 № НВ-4602107682015, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Ілта Львів“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Хлібній, 4 зі знесенням існуючих нежитлових будівель (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Ілта Львів“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.Львівський міський голова А. Садовий
Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 19.12.2016 № 1224

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Ілта Львів“ багатоквартирного житлового будинку з
вбудованими громадськими приміщеннями та підземним
паркінгом на вул. Хлібній, 4 зі знесенням існуючих нежитлових
будівель


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництвабудівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Ілта Львів“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Хлібній, 4 зі знесенням існуючих нежитлових будівель.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Ілта Львів“, м. Львів, вул. П. Чайковського, 20.
1.3. Наміри забудовибудівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Хлібній, 4 зі знесенням існуючих нежитлових будівель.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єктам. Львів, вул. Хлібна, 4.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкоюінформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 24.10.2016 № 71256180 (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку), витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.03.2015 № 35589949 (для обслуговування виробничих приміщень), витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 24.10.2016 № НВ-4604160782016 та від 10.04.2015 № НВ-4602107682015.
1.6. Площа земельної ділянки0,2628 га та 0,1758 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянкидля будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку та для обслуговування виробничих приміщень.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності)генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування територій (зонінгу) Сихівського району (ухвала міської ради від 18.09.2014 № 3840).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) будівництво багатоквартирного житлового будинку із вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Хлібній, 4 зі знесенням існуючих нежитлових будівель:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,2628 га та 0,1758 га.
1.10.2. Площа забудови будинку – 903,00 кв. м.
1.10.3. Загальна площа будинку – 7 648,01 кв. м, у тому числі:
1.10.3.1. Загальна площа квартир – 4816,56 кв. м.
1.10.3.2. Корисна площа вбудованих, нежитлових приміщень – 1358,25 кв. м.
1.10.3.3. Загальна площа підземного паркінгу – 1473,20 кв. м.
1.10.4. Житлова площа – 2404,72 кв. м.
1.10.5. Торгова площа – 461,80 кв. м.
1.10.6. Поверховість – 9 + підземний та технічний.
1.10.7. Кількість квартир у будинку – 108.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель34,20 м відносно планувальної позначки 0,000 м (9 + підземний та технічний) (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 65,80 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 1240 людей на 1 га (п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови0,40 м від червоних ліній вул. Хлібної. Будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Хлібній, 4 з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом запроектувати у межах відведеної земельної ділянки з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ із забезпеченням протипожежних та санітарних розривів, нормативної тривалості інсоляції та вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони)при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного житлового будинку на вул. Хлібній, 4 в ув’язці з існуючою та проектованою забудовою. Дотримуватись засад гармонійного поєднання нової забудови у забудові сформованого архітектурно-містобудівного середовища. Надати проектованому будинку архітектурної виразності, строгості; звернути увагу на масштаб існуючої забудови, архітектурне завершення, оформлення лоджій, балконів та вхідної частини. Будинок запроектувати у сучасному стилі із застосуванням новітніх технологій. Проектований об’єкт повинен відповідати всім параметрам європейського досвіду у проектуванні житла.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та спорудз дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікаційпри необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою)розробити проект комплексного благоустрою території в ув’язці з прилеглою територією з влаштуванням малих архітектурних форм (лавочки, урни для сміття, ліхтарі тощо). Передбачити нормативне розміщення дитячого ігрового, відпочинкового, господарського майданчиків та гостьової автостоянки відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Для замощення пішохідних доріжок застосувати фігурні елементи мощення, ширину доріжок приймати не менше 1,20 м. Розробити проект вертикального планування та проект зовнішнього освітлення території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язкупід’їзди та підходи до проектованого об’єкта на вул. Хлібній, 4 передбачити з боку вул. Хлібної.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортупроектом передбачити місця для постійного та тимчасового зберігання автомобілів, у тому числі у проектованому підземному паркінгу 60 машино-місць та 24 машино-місця – для гостьових автостоянок, відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – земельна ділянка на вул. Хлібній, 4 знаходиться поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населеннязабезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення відповідно до вимог ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до ліфтових холів першого поверху об’єкта тощо).Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури Ю. Чаплінський