УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення943


від 10/09/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. гр. Рак Б. М., Раком Р. Є., Шуманським О. М., Рак Д. Т., Раком О. Є., Остальською Г. М., Остальською О. Ю., Раком Є. Є., Раком Є. М., Остальською О. Ю., Остальським Ю. М. та Раком Т. Є. багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими закладами громадського обслуговування та гаражем на вул. Бережанській, 56
Розглянувши звернення громадян Рак Богдани Миколаївни, Рака Романа Євгеновича, Шуманського Ореста Мар’яновича, Рак Дзвенислави Тарасівни, Рака Олексія Євгеновича, Остальської Галини Михайлівни, Остальської Олександри Юріївни, Рака Євгена Євгеновича, Рака Євгена Миколайовича, Остальської Ольги Юріївни, Остальського Юрія Миколайовича та Рака Тараса Євгеновича від 23.09.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 23.09.2019 за № 3-Р-112792/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими закладами громадського обслуговування та гаражем на вул. Бережанській, 56 у м. Львові, беручи до уваги інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 23.09.2019 № 181997786, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 27.11.2013 за № С-2613, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 25.09.2019 № 182413359, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 03.09.2008 № 20098890, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.10.2018 № НВ-4607893402018 та від 12.10.2018 № НВ-4607893242018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво громадянами Рак Богданою Миколаївною, Раком Романом Євгеновичем, Шуманським Орестом Мар’яновичем, Рак Дзвениславою Тарасівною, Раком Олексієм Євгеновичем, Остальською Галиною Михайлівною, Остальською Олександрою Юріївною, Раком Євгеном Євгеновичем, Раком Євгеном Миколайовичем, Остальською Ольгою Юріївною, Остальським Юрієм Миколайовичем та Раком Тарасом Євгеновичем багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими закладами громадського обслуговування та гаражем на вул. Бережанській, 56 (додаються).
2. Громадянам Рак Богдані Миколаївні, Раку Роману Євгеновичу, Шуманському Оресту Мар’яновичу, Рак Дзвениславі Тарасівні, Раку Олексію Євгеновичу, Остальській Галині Михайлівні, Остальській Олександрі Юріївні, Раку Євгену Євгеновичу, Раку Євгену Миколайовичу, Остальській Ользі Юріївні, Остальському Юрію Миколайовичу та Раку Тарасу Євгеновичу:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 09.10.2019 № 943

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудовано-прибудованими закладами громадського
обслуговування та гаражем на вул. Бережанській, 56


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Бережанській, 56.
1.2. Інформація про замовника – громадяни Рак Богдана Миколаївна, Рак Роман Євгенович, Шуманський Орест Мар’янович, Рак Дзвенислава Тарасівна, Рак Олексій Євгенович, Остальська Галина Михайлівна, Остальська Олександра Юріївна, Рак Євген Євгенович, Рак Євген Миколайович, Остальська Ольга Юріївна, Остальський Юрій Миколайович та Рак Тарас Євгенович, м. Львів, вул. Бережанська, 56.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельних ділянок площею 0,1000 га (кадастровий номер 4610136800:03:007:0068) та площею 0,0660 га (кадастровий номер 4610136800:03:007:0069) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.10.2018 № НВ-4607893402018 та від 12.10.2018 № НВ-4607893242018.
Функціональне призначення земельних ділянок – зона Ж-4 – зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Сихівського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914, протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради від 19.04.2019 5.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах48 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини даху). При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 47 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 862 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та спорудоб’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими закладами громадського обслуговування та гаражем на вул. Бережанській, 56) запроектувати по межі червоної лінії вулиці та з відступом до існуючих будівель з південної сторони – 12 м з дотриманням діючих будівельних норм у межах відведених земельних ділянок (кадастрові номери 4610136800:03:007:0068 та 4610136800:03:007:0069).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Сихівського району з дотриманням діючих будівельних норм.
Земельні ділянки на вул. Бережанській, 56 (кадастрові номери 4610136800:03:007:0068 та 4610136800:03:007:0069) розташовані поза межами території регулювання забудови міста.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

В. о. начальника управління
архітектури та урбаністики О. Погорілець