УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення383


від 04/19/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Науково-технічний центр міжгалузевих програм“ багатоквартирного житлового будинку (будинок № 5 на генплані; секції 5.1, 5.2) на вул. Топольній, 4 з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначенняРозглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Науково-технічний центр міжгалузевих програм“ від 25.03.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 25.03.2019 за № 2-9014/АП-Л-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку (будинок № 5 на генплані; секції 5.1, 5.2) на вул. Топольній, 4 з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, беручи до уваги договори оренди землі, зареєстровані у Львівській міській раді 29.12.2018 за № Ш-4144 та 29.12.2018 за № Ш-4145, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 04.03.2019 № 158304980, від 11.03.2018 № 159778161, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.09.2018 № 138667365, від 08.02.2019 № 155657608, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.03.2019 № НВ-4608852032019, від 05.03.2019 № НВ-4608852032019, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Науково-технічний центр міжгалузевих програм“ багатоквартирного житлового будинку (будинок № 5 на генплані; секції 5.1, 5.2) на вул. Топольній, 4 з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Науково-технічний центр міжгалузевих програм“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
2.5. Після завершення будівництва багатоквартирного житлового будинку (будинок № 5 на генплані; секції 5.1, 5.2) на вул. Топольній, 4 з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення передати приміщення орієнтовною загальною площею 400 кв. м для розміщення початкових класів філії ліцею № 81 імені Петра Сагайдачного Львівської міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 19.04.2019 № 383

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку (будинок
№ 5 на генплані; секції 5.1, 5.2) на вул. Топольній, 4 з вбудовано-
прибудованими приміщеннями громадського призначення

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Топольній, 4.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-технічний центр міжгалузевих програм“, 79068, м. Львів, вул. Топольна, 4.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,8742 га (кадастровий номер 4610137500:05:007:0176) – 02.10 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з розміщенням торгово-офісних приміщень відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.03.2019 № НВ-4608852002019;
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-4зона багатоповерхової житлової забудови, відповідно до детального плану території затвердженого рішенням виконавчого комітету від 27.03.2017 № 226Про затвердження змін до детального плану території житлового району “Голоско“ у м. Львові“.
цільове призначення земельної ділянки площею 0,0238 га (кадастровий номер 4610137500:05:007:0177) – 12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства;
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
вид використання – для обслуговування будівель відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.03.2019 № НВ-4608852032019.
Функціональне призначення земельної ділянки – ТР-2 зона транспортної інфраструктури (вулична мережа) відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 27.03.2017 № 226Про затвердження змін до детального плану території житлового району “Голоско“ у м. Львові“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 30,80 м у стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху). При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 35,00 % (для всієї забудови земельних ділянок (кадастрові номери 4610137500:05:007:0176 та 4610137500:05:007:0177), відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 27.03.2017 № 226.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 750 люд./га.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок (будинок № 5 на генплані; секції 5.1, 5.2) на вул. Топольній, 4 з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення) запроектувати з врахуванням вимог діючих будівельних норм і правил у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:05:007:0176).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) проектним рішенням врахувати вимоги детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 27.03.2017 № 226, з дотриманням вимог діючих будівельних норм і правил.
Земельні ділянки на вул. Топольній, 4 знаходяться у межах території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з діючими будівельними нормами і правилами.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський