УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення426


від 05/19/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ “Львівський дорожній навчально-курсовий комбінат“ багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями на вул. Пасічній, 49-А
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Львівський дорожній навчально-курсовий комбінат“ від 06.05.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 06.05.2017 за № 2-11649-Л-2401), містобудівний розрахунок з ескізом забудови та техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями на вул. Пасічній, 49-А, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 18.07.2016 за № Л-2443, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 18.11.2016 № 73359565, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Львівський дорожній навчально-курсовий комбінат“ багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями на вул. Пасічній, 49-А (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Львівський дорожній навчально-курсовий комбінат“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.
Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 19.05.2017 № 426


МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
“Львівський дорожній навчально-курсовий комбінат“
багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та творчими
майстернями на вул. Пасічній, 49-А


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Львівський дорожній навчально-курсовий комбінат“ багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями на вул. Пасічній, 49-А.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Львівський дорожній навчально-курсовий комбінат“, м. Львів, вул. Пасічна, 49-А.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями на вул. Пасічній, 49-А.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта м. Львів, вул. Пасічна, 49-А.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 18.07.2016 за № Л-2443, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 14.11.2016 № НВ-4604261942016.
1.6. Площа земельної ділянки – 1,5918 га
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування територій (зонінгу) Личаківського району (ухвала міської ради від 01.12.2016 № 1283).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) – будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями на вул. Пасічній, 49-А:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 1,5918 га
1.10.2. Площа забудови (у тому числі автошкола) – 1600,00 кв. м (400,00 кв. м)
1.10.3. Загальна площа квартир у будинку – 5408,00 кв. м, у тому числі:
1.10.3.1. Площа літніх приміщень (балконів) – 65,00 кв. м
1.10.3.2. Площа літніх приміщень (лоджій) – 297,00 кв. м
1.10.4. Будівельний об’єм – 37000,00 куб. м
1.10.5. Площа нежитлових приміщень – 3105,00 кв. м, у тому числі:
1.10.5.1. Площа приміщень громадського призначення – 880,00 кв. м
1.10.5.2. Площа творчих майстерень – 1682,00 кв. м
1.10.5.3. Площа приміщень загального користування – 543,00 кв. м
1.10.6. Загальна площа житлового будинку – 8513,00 кв. м
1.10.7. Поверховість – 9
1.10.8. Кількість квартир – 60
1.10.9. Кількість гостьових автостоянок – 6
1.10.10. Кількість відкритих автостоянок для постійного зберігання автомобілів – 54

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – висота у стінах – 29,90 м від умовної відмітки нуля (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – до 15,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 120 людей на 1 га
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – будівництво багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями на вул. Пасічній, 49-А проводити у межах відведеної земельної ділянки (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.03.2015 № 35042673) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН Б.2.2-9-2009 “Громадські будинки і споруди. Основні положення“, ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції та нормативних вимог.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного житлового комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення та творчими майстернями на вул. Пасічній, 49-А. Дотримуватись містобудівних засад до забудови земельної ділянки на вул. Пасічній. Звернути увагу на об’ємно-планувальне вирішення проектованого житлового будинку, архітектурне завершення, оформлення лоджій, балконів та вхідних частин з дотриманням ДБН В.2.2-15-2005 “Житлові будинки. Основні положення“.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою) – розробити проект благоустрою території в ув’язці з існуючим благоустроєм прилеглої території. Проектом передбачити нормативне розміщення гостьових автостоянок відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Для замощення пішохідних доріжок застосувати фігурні елементи мощення, ширину доріжок приймати не менше 1,20 м. Розробити проект зовнішнього освітлення території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – підїзди та підходи до проектованого обєкта – існуючі з боку вул. Пасічної – вул. Сихівської. Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість машино-місць відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – земельна ділянка на вул. Пасічній, 49-А знаходиться поза межами території історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населеннязабезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський