УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1125


від 12/02/2016

Про затвердження Положення про управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради та його структури

Первинна редакція

документ.docxдокумент.docx додаток 2.docxдодаток 2.docxЗміни
згідно з рішеннями виконкому 410-2017; 699-2020
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02.12.2016 № 1125' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02.12.2016 № 1125'
Втратив чинність
згідно з рішенням виконкому від 01.10.2021 № 856
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 01.10.2021 ]......Рішення'


Остаточна редакція


Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до рішення виконавчого комітету від 05.08.2016 № 639 “Про затвердження Типових положень про департамент, управління та відділ Львівської міської ради“, ухвал міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“ і від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити:
1.1. Положення про управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (додаток 1).
1.2. Структуру управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (додаток 2).
2. Вважати рішення виконавчого комітету від 01.04.2016 № 237 Про затвердження Положення про управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради та його структуритаким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
Керуючий справами виконкому М. ЛитвинюкДодаток 1

Затверджено
рішенням виконкому
від 02.12.2016 № 1125

ПОЛОЖЕННЯ
про управління комунальної власності департаменту

економічного розвитку Львівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 26.05.2016 № 505 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим директору департаменту економічного розвитку.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє / не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача / відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
1.5. Управління є правонаступником управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради.
1.6. Повне найменування управління: управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.
1.7. Юридична адреса управління: 79008, м. Львів, пл. Галицька, 15.
2. Основні завдання

2.1. Основним завданням управління є управління комунальним майном міста Львова (нежитловими приміщеннями, будівлями):
2.1.1. Здійснення повноважень орендодавця комунального майна.
2.1.2. Здійснення повноважень органу приватизації комунального майна.
2.1.3. Здійснення повноважень щодо формування та внесення змін до переліків майна комунальної власності (нежитлових приміщень, будівель) на підставі інформації, наданої балансоутримувачами комунального майна.
3. Структура та організація роботи

3.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту економічного розвитку, у порядку, визначеному законодавством. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту економічного розвитку, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Юридичний відділ.
3.2.2. Відділ формування майна
3.2.3. Відділ регулювання орендних відносин.
3.2.4. Фінансово-розрахунковий відділ.
3.2.5. Відділ реформування власності.
3.2.6. Відділ організаційно-аналітичного забезпечення.
3.2.7. Контрольно-інвентаризаційний відділ.
3.3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови.
3.4. Начальник управління має заступника, який не очолює відділ, та заступника, який очолює відділ, яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством. Начальник відділу регулювання орендних відносин за посадою є заступником начальника управління.
Заступники начальника управління виконують функції та здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління. Інших працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
3.5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.6. Начальник управління:
3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, заступником міського голови з фінансово-економічних питань, директором департаменту економічного розвитку за виконання покладених на управління завдань.
3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
3.6.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
3.6.6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, встановлює надбавки і доплати, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам управління, проведення їх оцінки, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
3.6.7. Для заступників начальника управління дає пропозиції щодо міри відповідальності, вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
3.6.8. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
3.6.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.
4. Компетенція управління

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, та реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради стратегії розвитку м. Львова у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Розпорядження коштами міського бюджету м. Львова у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.
4.1.6. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
4.1.7. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.8. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
4.1.9. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання.
4.1.10. Забезпечення представництва інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності безпосередньо керівником або на підставі виданої керівником довіреності.
4.1.11. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість у межах суми, яка не повинна перевищувати 100 мінімальних заробітних плат.
4.1.12. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.
4.1.13. Реалізація політики органів місцевого самоврядування у сфері управління майном, яке належить до комунальної власності м. Львова.
4.1.14. Здійснення управління майном, яке належить до комунальної власності м. Львова, у визначених міською радою та виконавчим комітетом межах; виконання повноважень орендодавця, продавця, органу приватизації майна комунальної власності м. Львова у визначених міською радою межах.
4.1.15. Подання на розгляд міської ради проектів ухвал щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації, переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, звітів про хід та результати відчуження комунального майна.
4.1.16. Здійснення контролю за обліком та інвентаризацією майна (нежитлових приміщень, будівель), яке належить до комунальної власності м. Львова, його використанням і збереженням у межах, визначених міською радою та рішеннями виконавчого комітету.
4.1.17. Внесення пропозицій власникам (балансоутримувачам) нежитлових та промислових об’єктів, нежитлових приміщень на території м. Львова незалежно від форм власності щодо їх використання для задоволення потреб міської громади.
4.1.18. Надання в оренду комунального майна у порядку, встановленому міською радою; здійснення обліку орендних платежів та контролю за їх надходженням.
4.1.19. Погодження надання в оренду комунального майна, яке перебуває у повному господарському віданні чи оперативному управлінні підприємств, установ, організацій комунальної власності м. Львова, на балансі інших юридичних осіб відповідно до встановленого міською радою порядку.
4.1.20. Вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності.
4.1.21. Організація та забезпечення проведення приватизації (продажу) майна, яке належить до комунальної власності м. Львова.
4.1.22. Здійснення реєстрації договорів купівлі-продажу комунального майна.
4.1.23. Підготовка і подання на розгляд міської ради проектів ухвал щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію.
4.1.24. Підготовка необхідних документів про передачу об’єктів з державної у комунальну власність і проектів ухвал міської ради про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також документів щодо набуття Львівською міською радою об’єктів державної, комунальної та приватної власності.
4.1.25. Прийняття майна у комунальну власність м. Львова і передача у власність юридичних та фізичних осіб згідно з рішеннями міської ради.
4.1.26. Вирішення питань корпоративного управління майном; організація безпосереднього управління пакетами акцій (частками, паями) міської ради у майні господарських товариств згідно із затвердженим міською радою положенням.
4.1.27. Організація роботи з підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради про оформлення права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна.
4.1.28. Організація та ведення претензійної і позовної роботи; представництво у встановленому законодавством порядку прав та інтересів управління у судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, у яких приймає участь управління.
4.1.29. Виконання інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, виконавчого комітету, Львівського міського голови.
4.1.30. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями.
4.1.31. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
4.1.32. Всі надходження від оренди, приватизації перераховуються у міський бюджет м. Львова та Державний бюджет України відповідно до чинного податкового законодавства. Управління вищезазначені кошти у власних цілях не використовує.
5. Права управління

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради та колегію управління з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконкому, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
5.1.9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.
5.1.12. В управлінні може утворюватися колегія (комісія) у складі начальника управління, заступників начальника управління та керівників структурних підрозділів управління. Персональний склад колегії (комісії) затверджує начальник управління.
Колегія приймає рішення щодо будь-яких питань, які відносяться до повноважень управління.
6. Фінансування та матеріально-технічне
забезпечення діяльності управління

6.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету м. Львова.
6.2. Кошторис управління затверджує директор департаменту економічного розвитку за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
6.3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
6.4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
6.5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
6.6. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту економічного розвитку за погодженням з департаментом фінансової політики.
7. Відповідальність посадових осіб управління

7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.
8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
комунальної власності І. Свистун


Додаток 2.docxДодаток 2.docx