УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення606


від 06/27/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. гр. Мирощенком Ю. М., Перетятком Т. Г., Гудою В. В., Пєшковим В. П., Моргуновою Л. А., Моргуновим В. Ю., ТзОВ “Ангеліка“ багатоквартирного житлового будинку на вул. Личаківській, 84-А, 84-Б, 86-А, 84-88
Розглянувши звернення громадян Мирощенка Юрія Миколайовича, Перетятка Тараса Григоровича, Гуди Віталія Васильовича, Пєшкова Володимира Петровича, Моргунової Людмили Адамівни, Моргунова Вадима Юрійовича, товариства з обмеженою відповідальністю “Ангеліка“ від 21.05.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 21.05.2019 за № З-Г-57883/АП-2401) та від 28.05.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 28.05.2019 за № З-П-60541-Л-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Личаківській, 84-А, 84-Б, 86-А, 84-88, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.01.2019 № 153952596, від 25.01.2019 № 153949640, від 25.01.2019 № 153949260, від 25.01.2019 № 153948851, від 25.01.2019 № 153948207, від 25.01.2019 № 153908161, від 25.09.2013 № 9962231, від 25.09.2013 № 9962901, від 25.01.2019 № 153909234, від 13.10.2017 № 100327188, від 05.10.2017 № 99474828, від 06.10.2017 № 99608797, від 24.03.2017 № 83402338, від 24.03.2017 № 83402118, від 09.10.2017 № 99727337 і від 09.10.2017 № 99725894, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 03.01.2019 № 151835492, від 12.11.2018 № 144953219 і від 15.11.2018 № 145418197, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 27.08.2004 № 4566928, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.12.2017 № НВ-4606069802017, від 30.08.2018 № НВ-4607639782018, від 30.08.2018 № НВ-4607639872018, від 15.02.2019 № НВ-4608690532019 і від 01.12.2017 № НВ-4606069712017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво громадянами Мирощенком Юрієм Миколайовичем, Перетятком Тарасом Григоровичем, Гудою Віталієм Васильовичем, Пєшковим Володимиром Петровичем, Моргуновою Людмилою Адамівною, Моргуновим Вадимом Юрійовичем, товариством з обмеженою відповідальністю “Ангеліка“ багатоквартирного житлового будинку на вул. Личаківській, 84-А, 84-Б, 86-А, 84-88 (додаються).
2. Громадянам Мирощенку Юрію Миколайовичу, Перетятку Тарасу Григоровичу, Гуді Віталію Васильовичу, Пєшкову Володимиру Петровичу, Моргуновій Людмилі Адамівні, Моргунову Вадиму Юрійовичу, товариству з обмеженою відповідальністю “Ангеліка“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 27.06.2019 № 606


МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
на вул. Личаківській, 84-А, 84-Б, 86-А, 84-88

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Личаківській, 84-А, 84-Б, 86-А, 84-88.
1.2. Інформація про замовникагромадянин Мирощенко Юрій Миколайович, м. Львів, вул. І. Лукасевича, 76; громадянин Перетятко Тарас Григорович, м. Львів, вул. Копальна, 11; громадянин Гуда Віталій Васильович, м. Львів, вул. Пасічна, 167/16; громадянин Пєшков Володимир Петрович, м. Львів, вул. Зелена, 91/1; громадянка Моргунова Людмила Адамівна, м. Львів, вул. Академіка І. Крип’якевича, 14/1; громадянин Моргунов Вадим Юрійович, м. Львів, вул. Академіка І. Крип’якевича, 14/2; товариство з обмеженою відповідальністю “Ангеліка“, м. Львів, вул. Личаківська, 84-Б.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельних ділянок площею 0,0033 га, 0,0225 га, 0,0073 га, 0,0732 га, 0,0223 га (кадастрові номери 4610137200:06:006:0037, 4610137200:06:006:0019, 4610137200:06:006:0032, 4610137200:06:006:0086 та 4610137200:06:006:0006) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.12.2017 № НВ-4606069802017, від 30.08.2018 № НВ-4607639782018, від 30.08.2018 № НВ-4607639872018, від 15.02.2019 № НВ-4608690532019 і від 01.12.2017 № НВ-4606069712017.
Функціональне призначення земельних ділянок – зона Ж-2 зона малоповерхової квартирної житлової забудови відповідно до плану зонування Личаківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 01.12.2016 № 1283 і від 25.01.2018 № 2914, протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування від 07.02.2019 № 1.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 21,50 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі. При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 40,0 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 653 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та спорудоб’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Личаківській, 84-А, 84-Б, 86-А, 84-88) запроектувати з врахуванням вимог діючих державних будівельних норм, ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“ у межах відведених земельних ділянок (кадастрові номери 4610137200:06:006:0037, 4610137200:06:006:0019, 4610137200:06:006:0032, 4610137200:06:006:0086 та 4610137200:06:006:0006), з відступом від межі червоної лінії вул. Личаківської 1,4 м з півночі та з блокуванням до існуючих житлових будинків №№ 84, 88 на вул. Личаківській.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельні ділянки розміщені у кварталі історично сформованої забудови у межах історичного ареалу міста. Проектування об’єкта здійснювати з дотриманням діючих державних будівельних норм та вимог управління охорони історичного середовища (лист від 21.07.2017 № 0004-1641).
Проектну документацію виготовити на підставі розробленого та погодженого у встановленому порядку історико-містобудівного обгрунтування.
Забезпечити пропорційність та співвідношення архітектурного об’єму з висотою існуючої забудови, що визначає масштаб проектованої споруди та вирішення архітектурного вистрою фасадів.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його в управлінні охорони історичного середовища. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з діючими державними будівельними нормами.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський