УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення803


від 08/23/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво Львівською обласною організацією Українського товариства глухих, ТзОВ Будівельною компанією “Глобус груп“ та ТзОВ “Ангеліка“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. М. Некрасова, 45, вул. Личаківській, 84-88 та вул. Личаківській, 84-88, 84-А у м. Львові зі знесенням господарських будівель та споруд (будинок № 2 на генплані)
Розглянувши звернення Львівської обласної організації Українського товариства глухих, товариства з обмеженою відповідальністю Будівельної компанії “Глобус груп“ та товариства з обмеженою відповідальністю “Ангеліка“ від 15.08.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 16.08.2019 за № 2-25337/АП-Л-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. М. Некрасова, 45 у м. Львові зі знесенням господарських будівель та споруд (будинок № 2 на генплані), витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.09.2013 № 9962231, від 25.09.2013 № 9962901, від 05.10.2017 № 99474828, від 06.10.2017 № 99608797, від 09.10.2017 № 99727337 та від 13.10.2017 № 100327188, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 31.08.2018 № 136133212, від 03.01.2019 № 151835492 та від 06.08.2019 № 176431708, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.12.2018 № НВ-0002429302018, від 16.07.2019 № НВ-0003440652019 та від 02.08.2019 № НВ-4610556942019, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво Львівською обласною організацією Українського товариства глухих, товариством з обмеженою відповідальністю Будівельною компанією “Глобус груп“ та товариством з обмеженою відповідальністю “Ангеліка“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. М. Некрасова, 45, вул. Личаківській, 84-88 та вул. Личаківській, 84-88, 84-А у м. Львові зі знесенням господарських будівель та споруд (будинок № 2 на генплані) (додаються).
2. Львівській обласній організації Українського товариства глухих, товариству з обмеженою відповідальністю Будівельній компанії “Глобус груп“ та товариству з обмеженою відповідальністю “Ангеліка“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. Садовий
Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 23.08.2019 № 803

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими приміщеннями громадського призначення
та підземним паркінгом на вул. М. Некрасова, 45,
вул. Личаківській, 84-88 та вул. Личаківській, 84-88, 84-А
у м. Львові зі знесенням господарських будівель та споруд
(будинок № 2 на генплані)

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – будівництво на вул. М. Некрасова, 45, вул. Личаківській, 84-88 та вул. Личаківській, 84-88, 84-А у м. Львові.
1.2. Інформація про замовника – Львівська обласна організація Українського товариства глухих, м. Львів, Т. Окуневського, 1; товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна компанія “Глобус груп“, м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 1; товариство з обмеженою відповідальністю “Ангеліка“, м. Львів, вул. Личаківська, 84-Б.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,0732 га (кадастровий номер 4610137200:06:006:0086) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.12.2018 № НВ-0002429302018.
Цільове призначення земельної ділянки площею 0,0033 га (кадастровий номер 4610137200:06:006:0037) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.07.2019 № НВ-0003440652019.
Цільове призначення земельної ділянки площею 0,4728 га (кадастровий номер 4610137200:06:006:0085) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.08.2019 № НВ-4610556942019.
Функціональне призначення земельних ділянок – зона Г-2 – торгово-ділові зони місцевого значення та зона Ж-2 зона малоповерхової квартирної забудови відповідно до плану зонування Личаківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 01.12.2016 № 1283 і від 25.01.2018 № 2914, та протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради від 22.06.2018 № 10.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 25,65 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі.
При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 40,00 % для всієї забудови у межах відведених земельних ділянок (кадастрові номери 4610137200:06:006:0037, 4610137200:06:006:0085 та 4610137200:06:006:0086).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 690 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. М. Некрасова, 45, вул. Личаківській, 84-88 та вул. Личаківській, 84-88, 84-А у м. Львові зі знесенням господарських будівель та споруд (будинок № 2 на генплані) запроектувати у межах відведених земельних ділянок (кадастрові номери 4610137200:06:006:0037, 4610137200:06:006:0085 та 4610137200:06:006:0086), з відступом від червоних ліній з південної сторони – 34,00 м, до червоних ліній вул. М. Некрасова – 68,00 м.
Мінімальні відстані до існуючих будинків та споруд – зі східної сторони – 0,00 м (блокування до існуючого будинку), із західної сторони – 0,00 м (блокування до існуючого будинку) з врахуванням діючих будівельних норм та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельні ділянки на вул. М. Некрасова, 45, вул. Личаківській, 84-88 та вул. Личаківській, 84-88, 84-А розміщені у центральній частині міста, у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови, у межах історичного ареалу міста.
Проектування об’єкта здійснювати з дотриманням будівельних норм відповідно до Законів України “Про регулювання містобудівної діяльності“ та “Про охорону культурної спадщини“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з діючими будівельними нормами.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський