УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення451


від 05/10/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Захід-Капітал-Буд“ та ПП “Модель“ комплексу туристичної інфраструктури з закладом громадського харчування, офісами та готельними номерами на вул. Щирецькій, 36
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Захід-Капітал-Буд“ та приватного підприємства “Модель“ від 25.04.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 25.04.2019 за № 2-13096/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками на будівництво комплексу туристичної інфраструктури з закладом громадського харчування, офісами та готельними номерами на вул. Щирецькій, 36, беручи до уваги витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.11.2018 № НВ-4608034282018, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 13.08.2018 № 134113385, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 23.07.2018 за № З-3089, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Захід-Капітал-Буд“ та приватним підприємством “Модель“ комплексу туристичної інфраструктури з закладом громадського харчування, офісами та готельними номерами на вул. Щирецькій, 36 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Захід-Капітал-Буд та приватному підприємству “Модель“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови С. БабакДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 10.05.2019 № 451

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво комплексу туристичної інфраструктури
з закладом громадського харчування, офісами та
готельними номерами на вул. Щирецькій, 36

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянкинове будівництво на вул. Щирецькій, 36.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Захід-Капітал-Буд“, м. Львів, вул. Щирецька, 36; приватне підприємство “Модель“, м. Львів, вул. Щирецька, 36/16.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні цільове призначення земельної ділянки площею 0,6985 га (кадастровий номер 4610136300:04:015:0322) – 03.08 для будівництва і обслуговування обєктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для обслуговування ресторанного комплексу відповідно до витягу з Державного земельного кадастру від 05.11.2018 № НВ-4608034282018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2 – торгово-ділові зони місцевого значення відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 19.01.2018 № 64Про затвердження детального плану території у районі вул. Ряшівської проектованої, вул. Щирецької, 8-го Скнилівського провулку“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах 34,50 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі). При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 23,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво комплексу туристичної інфраструктури з закладом громадського харчування, офісами та готельними номерами на вул. Щирецькій, 36) запроектувати з дотриманням діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136300:04:015:0322). Відстань від обєкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови 2,5 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)проектування здійснювати відповідно до діючих будівельних норм.
Обєкт знаходиться поза межами зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський