УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення835


від 09/18/2020

Про затвердження Пакету підтримки розвитку конференц-індустрії у м. Львові

Первинна редакція

документ.docxдокумент.docxЗміни
згідно з рішеннями виконкому 900-2020; 306-2021
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.09.2020 № 835' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.09.2020 № 835'


Остаточна редакція


Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про туризм“, беручи до уваги ухвали міської ради від 28.04.2020 № 6464 “Про заходи підтримки суб’єктів підприємницької діяльності на період дії карантину“, від 25.01.2018 № 2893 “Про затвердження Програми розвитку індустрії ділової гостинності м. Львова на 2018-2020 роки“, з метою подальшого розвитку індустрії ділової гостинності у м. Львові, пом’якшення наслідків від призупинення діяльності конференц-індустрії та попередження негативного впливу на суб’єктів, задіяних у цій індустрії, в умовах обмежуючих заходів, необхідних для убезпечення мешканців м. Львова від поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та виходу з кризи на глобальний ринок індустрії виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити Пакет підтримки розвитку конференц-індустрії у м. Львові (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань розвитку.Львівський міський голова А. Садовий


                 Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 18.09.2020 № 835

ПАКЕТ
підтримки розвитку конференц-індустрії у м. Львові


1. Загальні положення

1.1. Пакет підтримки розвитку конференц-індустрії у м. Львові (надалі – Пакет підтримки) розроблено, зокрема, на виконання ухвали міської ради від 28.04.2020 № 6464 “Про заходи підтримки суб’єктів підприємницької діяльності на період дії карантину“ та передбачає один із ефективних способів виходу з кризи індустрії ділової гостинності (конференц-індустрії) та пом’якшення наслідків впливу глобальної кризи на суб’єктів, задіяних у цій індустрії, від призупинення діяльності конференц-індустрії.
2. Мета та завдання

2.1. Метою Пакету підтримки є заохочення проведення заходів конференц-індустрії (конференцій, форумів, конгресів, семінарів, виставок, симпозіумів, самітів тощо) (надалі – Заходи) суб’єктами, задіяними у цій індустрії, з врахуванням вимог до проведення таких заходів на час послаблення протиепідемічних заходів, виходу з карантину та у посткарантинний період.
2.2. Завдання Пакету підтримки:
2.2.1. Сприяння та підтримка у проведенні заходів конференц-індустрії відповідно до встановлених вимог під час послаблення протиепідемічних заходів, виходу з карантину та у посткарантинний період.
2.2.2. Відновлення, залучення нових заходів конференц-індустрії у м. Львові, що передбачає збереження робочих місць, розвиток локальної економіки та промоцію міста Львова.
2.2.3. Налагодження співпраці з учасниками конференц-індустрії з метою подальшої спільної роботи над розвитком індустрії на локальному, національному та міжнародному ринках.
3. Заходи реалізації Пакету підтримки

3.1. Для забезпечення досягнення мети та реалізації завдань Пакету підтримки національних та міжнародних заходів конференц-індустрії здійснюються такі заходи:
3.1.1. Фінансовий пакет підтримки:
3.1.1.1. Фінансова підтримка Заходів (положення про фінансову підтримку національних та міжнародних заходів конференц-індустрії – додаток до цього Пакету підтримки).
3.1.1.2. Надання на спеціальних умовах конференц-залу для проведення Заходу. Перелік конференц-залів та умови їх надання формує ЛКП Львівське конференц-бюро“.
3.1.1.3. Надання спеціальних умов для поселення конференц-делегатів у закладах розміщення. Перелік таких закладів та умови їх надання формує ЛКП Львівське конференц-бюро“.
3.1.1.4. Надання спеціальних умов на послуги закладів громадського харчування. Перелік таких закладів та умови надання послуг формує ЛКП Львівське конференц-бюро.
3.1.2. Експертний пакет підтримки:
3.1.2.1. Персональний конференц-менеджер від ЛКП Львівське конференц-бюро під час планування та проведення Заходу.
3.1.2.2. Експертна підтримка та консультація ЛКП Львівське конференц-бюро у плануванні та проведенні Заходу.
3.1.2.3. Підтримка у запрошенні регіональних національних та міжнародних заходів (участь у тендерах, у тому числі міжнародних, на право проведення заходів ділової гостинності у м. Львові, надання листів підтримки, прийом делегацій, організація та проведення ознайомчих візитів).
3.1.3. Промоційна та інформаційна підтримка Заходу:
3.1.3.1. Надання промоційних матеріалів про Львів (друковані, відео- та фотоматеріали).
3.1.3.2. Здійснення промоції Заходу на офіційному сайті та у соціальних мережах ЛКП Львівське конференц-бюро.
4. Фінансове забезпечення

4.1. Фінансове забезпечення Пакету підтримки здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на 2021 рік, у межах, затверджених планом видатків Львівського комунального підприємства Львівське конференц-бюро на 2021 рік на розвиток індустрії ділової гостинності м. Львова.
4.2. Головним розпорядником коштів Пакету підтримки є департамент розвитку, а виконавцем – Львівське комунальне підприємство Львівське конференц-бюро“.
5. Керування Пакетом підтримки

5.1. Керування Пакетом підтримки та заходами реалізації Пакету підтримки (розділ 3 цього Пакету підтримки) здійснює Керівна Рада Пакету підтримки, до складу якої входять:
5.1.1. Заступник міського голови з питань розвитку.
5.1.2. Директор департаменту розвитку.
5.1.3. Директор Львівського комунального підприємства “Львівське конференц-бюро“.
5.1.4. Представники двох інших структурних підрозділів Львівської міської ради, діяльність яких пов’язана з метою та завданнями Пакету підтримки.
5.1.5. Два почесні амбасадори Львова.
5.1.6. Представники чотирьох закладів вищої освіти та науково-дослідних/медичних установ м. Львова.
5.1.7. Голова або заступник голови постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова.
5.1.8. Голова або заступник голови постійної комісії конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва.
6. Очікувані результати реалізації Пакету підтримки

6.1. Виконання заходів Пакету підтримки сприятиме:
6.1.1. Зростанню кількості проведених національних та міжнародних заходів ділової гостинності у м. Львові.
6.1.2. Поліпшенню якості проведення заходів конференц-індустрії у м. Львові.
6.1.3. Промоції м. Львова на національному ринку конференц-індустрії.
6.1.4. Виходу з кризи конференц-індустрії після призупинення її діяльності внаслідок протиепідемічних заходів, необхідних для убезпечення мешканців м. Львова від поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.Керуючий справами виконкому М. Литвинюк


Віза:

Директор ЛКП Львівське
конференц-бюро А. Павлів                 Додаток
                 до Пакету підтримки
                 розвитку конференц-індустрії
                 у м. Львові

ПОЛОЖЕННЯ
про фінансову підтримку національних та міжнародних заходів

конференц-індустрії у рамках Пакету підтримки розвитку
конференц-індустрії у м. Львові


1. Загальні положення

1.1. Під заходами конференц-індустрії розуміють конференції, форуми, конгреси, семінари, виставки, симпозіуми, саміти (надалі – заходи).
1.2. Участь у конкурсі національних та міжнародних заходів конференц-індустрії (надалі – конкурс), яким може бути надана фінансова підтримка, можуть брати лише ті заходи, які реалізовуватимуться у м. Львові у 2021 році та які не мають комерційної мети.
1.3. Заявки на фінансування національних та міжнародних заходів конференц-індустрії у рамках конкурсу можуть подавати заклади вищої освіти, науково-дослідні, медичні установи та безпосередньо фізичні особи-організатори заходу (надалі заявник), які планують проводити свій захід у м. Львові у 2021 році.
1.4. Організатором конкурсу є Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“ (надалі – організатор).
2. Порядок участі

2.1. Кількість переможців конкурсу визначає Керівна Рада Пакету підтримки розвитку конференц-індустрії у м. Львові (надалі – Керівна Рада).
2.2. За допомогою визначених критеріїв (додаток 1 до цього Положення) організатори Заходів будуть мати можливість отримати фінансову підтримку проведення Заходу.
2.3. Для участі у конкурсі заявники мають подати такі документи:
2.3.1. Заявку на участь у конкурсі (наведено у додатку 2 до цього Положення) за обов’язковим погодженням керівником закладу/установи/фізичною особою-організатором.
2.3.2. Склад організаційного комітету заходу, який подається на конкурс.
2.3.3. Програму заходу, затверджену організаційним комітетом, керівником закладу/установи/фізичною особою-організатором.
2.3.4. Підтвердження участі у заході доповідачів (місцевих, національних та міжнародних), виступ яких планується під час проведення заходу (наприклад, роздруківка електронного листа з підтвердженням спікера про участь у заході).
3. Винагорода

3.1. Кожен захід, який стає переможцем цього конкурсу, отримує одноразову грошову винагороду у розмірі не більше ніж 25 000,00 грн., що не повинно перевищувати 75 відсотків загального бюджету заходу.
3.2. Загальний бюджет Пакету підтримки становить 1 000 000,00 (один мільйон) грн. для всіх заявників і додатково поза межами конкурсу – 225 000,00 (двісті двадцять п’ять тисяч) грн. для Почесних Амбасадорів Львова (9 Почесних Амбасадорів Львова, кожен з яких отримує по 25 000,00 грн.).
4. Порядок відбору переможців

4.1. Список номінованих заходів формує Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“ за підсумками отриманих заявок кандидатів.
4.2. На основі сформованого списку протягом не більше одного місяця з моменту завершення строку подання заявок відбір здійснює Керівна Рада, склад якої визначений у пункті 5.1 Пакету підтримки.
4.3. Кількість переможців та суми фінансування визначає Керівна Рада у межах виділених коштів.
4.4. Почесні Амбасадори Львова 2020-2022 років отримують позачергове право на фінансову підтримку заходу конференц-індустрії у розмірі 25 000,00 грн. за умови дотримання заходом критеріїв та правил, визначених у Положенні про фінансову підтримку національних та міжнародних заходів конференц-індустрії у рамках Пакету підтримки розвитку конференц-індустрії у м. Львові. Почесний Амбасадор Львова повинен подати заявку на фінансування заходу не пізніше ніж за 2 (два) місяці до проведення заходу.
5. Порядок реалізації конкурсу

5.1. Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“ визначає дату оголошення початку конкурсу та термін проведення прийому документів для участі у конкурсі, який становить не менше 2-х місяців від початку прийому заявок, та публікує на своєму офіційному веб-сайті lvivconvention.com.ua.
5.2. При визначенні переможців відповідно до цього Положення Керівна Рада керується критеріями, визначеними у додатку 1 до цього Положення.
5.3. За результатами конкурсу Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“ інформує заявників про прийняті рішення.
5.4. Підставою для здійснення фінансування заходів є розпорядження Львівського міського голови про надання фінансової та організаційної підтримки заявникам згідно з цим Положенням.
5.5. Виплату фінансової підтримки здійснює Львівське комунальне підприємство “Львівське конференц-бюро“ на підставі розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у бюджеті розвитку міського бюджету м. Львова на 2021 рік, у межах, затверджених планом видатків Львівського комунального підприємства “Львівське конференц-бюро“ на 2021 рік на розвиток індустрії ділової гостинності м. Львова.
5.6. Переможці конкурсу зобов’язуються використовувати логотип Львівського комунального підприємства “Львівське конференц-бюро“ та офіційні логотипи м. Львова у друкованих та електронних матеріалах на веб-сторінках та сторінках в соціальних мережах заходу, який отримує дофінансування.
5.7. Керівна Рада залишає за собою право відмовити переможцю конкурсу у фінансуванні (цілком або частково) на будь-якому з етапів реалізації заходу у разі недотримання ним умов та правил проведення конкурсу.
5.8. Переможець конкурсу після проведення фінансування заходу надає організатору фінансовий та творчий звіти в друкованій та електронній версіях (додатки 3 і 4 до цього Положення) у строк, що не перевищує 3 (три) тижні після завершення заходу.
6. Фінансування

6.1. Фінансування заходів, які перемогли у конкурсі, може здійснюватися на вибір переможців конкурсу та Почесних Амбасадорів Львова, за попереднім погодженням з організатором, у таких формах:
6.1.1. Через пряму оплату на рахунки контрагентів відповідно до кошторису, зазначеного у заявці (додаток 2 до цього Положення) і лише після отримання організатором відповідного пакету документів, які підтверджують право здійснення контрагентами відповідної господарської діяльності (не пізніше ніж за 1 (один) місяць до проведення заходу). У цьому разі ЛКП “Львівське конференц-бюро“ укладає договори з контрагентами переможців конкурсу та Почесних Амбасадорів Львова.
6.1.2. Через відшкодування (компенсації) витрат переможця конкурсу чи Почесного Амбасадора Львова. У цьому разі ЛКП “Львівське конференц-бюро“ укладає договір про відшкодування здійснених витрат з переможцем конкурсу (юридичною особою чи фізичною особою – підприємцем) чи організатором заходу Почесного Амбасадора Львова (юридичною особою чи фізичною особою – підприємцем), вказаним у заявці Амбасадора на фінансування заходу, поданій ЛКП “Львівське конференц-бюро“.
Для укладення договору про відшкодування витрат юридична особа чи фізична особа – підприємець повинна надати ЛКП “Львівське конференц-бюро“ підтверджуючі документи про здійснення витрат (копії підписаних договорів, актів наданих послуг чи накладних, платіжних доручень про здійснення оплати, завірені підписом керівника юридичної особи чи фізичної особи – підприємця та печаткою (за наявності).
6.2. При виборі контрагентів перевага надаватиметься контрагентам, які зареєстровані та здійснюють свою господарську діяльність у м. Львові.
6.3. Організатор залишає за собою право відмовити у фінансуванні (цілком або частково) у разі невідповідності документів контрагента вимогам законодавства України.
   6.4. До фінансування приймаються такі статті витрат у кошторисі:
6.4.1. Транспортні витрати для спікерів (пасажирські перевезення у рамках проведення заходу).
6.4.2. Поселення учасників/делегатів, але не більше ніж 1500,00 грн. за особу (доба).
6.4.3. Харчування учасників/делегатів, але не більше ніж 250,00 грн. з особи (обід/вечеря/кавоперерва).
6.4.4. Технічне забезпечення під час заходу.
6.4.5. Оренда конференц-залу та інших приміщень для реалізації заходу.
6.4.6. Послуги перекладачів.
6.4.7. Промоційна діяльність (друк/виготовлення поліграфічної продукції, купівля презентаційно-промоційної продукції).
6.4.8. Послуги туристичних агентств (ознайомчі екскурсії містом).Директор ЛКП “Львівське
конференц-бюро“ А. Павлів


Додатки 1, 2, 3, 4 до Положення.docxДодатки 1, 2, 3, 4 до Положення.docx