УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення85


від 02/12/2021

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво обслуговуючим кооперативом “Житлово-будівельний кооператив “Північна околиця“ комплексу багатоквартирних житлових будинків з вбудованими комерційними приміщеннями, трансформаторною підстанцією та підземним паркінгом на вул. В. Щурата у м. Львові
Розглянувши звернення обслуговуючого кооперативу “Житлово-будівельний кооператив “Північна околиця“ від 01.12.2020 № 8/12 (зареєстроване у Львівській міській раді 01.12.2020 за № 2-69740/АП-2401), беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 04.09.2019 за № Ш-4189, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 23.09.2020 № 225291167, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.09.2020 № НВ-4614072992020, з врахуванням гарантійного листа від 24.11.2020 № 24-09-1, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво обслуговуючим кооперативом “Житлово-будівельний кооператив “Північна околиця“ комплексу багатоквартирних житлових будинків з вбудованими комерційними приміщеннями, трансформаторною підстанцією та підземним паркінгом на вул. В. Щурата у м. Львові (додаються).
2. Обслуговуючому кооперативу “Житлово-будівельний кооператив “Північна околиця“:
2.1. Оголосити відкритий всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію будівництва житлового комплексу у складі: багатоквартирні житлові будинки з вбудованими комерційними приміщеннями та підземним паркінгом на вул. В. Щурата на земельній ділянці (кадастровий номер 4610137500:08:002:1185) у м. Львові.
2.2. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.3. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект з врахуванням пункту 4 рішення виконавчого комітету від 29.05.2020 № 458 “Про необхідність проектування заходів цивільної безпеки, розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, використання споруд підземного простору для укриття населення при розробці детальних планів території та при проектуванні об’єктів будівництва у м. Львові“ та рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова“ та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.4. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.5. На етапі розробки проектної документації розробити схему благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.
2.6. Після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою здійснити виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“.
2.7. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 12.02.2021 № 85

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на нове будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків
з вбудованими комерційними приміщеннями, трансформаторною
підстанцією та підземним паркінгом на вул. В. Щурата у м. Львові

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. В. Щурата (кадастровий номер 4610137500:08:002:1185).
1.2. Інформація про замовника – обслуговуючий кооператив “Житлово-будівельний кооператив “Північна околиця“, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 200.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 2,6826 га (кадастровий номер 4610137500:08:002:1185) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.09.2020 № НВ-4614072992020.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3 – зона багатоквартирної житлової забудови (5-10 поверхів) та зона ТР-2 – зона транспортної інфраструктури (вулична мережа) відповідно до детального плану території, затвердженого ухвалою міської ради від 20.03.2014 № 954 “Про затвердження детального плану житлового району “Збоїща“, та плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 55,00 м (для 6-ти поверхових будинків – 21,00 м), що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі. При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 35,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 540 люд./га відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій“.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (нове будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків з вбудованими комерційними приміщеннями, трансформаторною підстанцією та підземним паркінгом на вул. В. Щурата у м. Львові) запроектувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – нове будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків з вбудованими комерційними приміщеннями, трансформаторною підстанцією та підземним паркінгом на вул. В. Щурата у м. Львові розташоване у межах зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,00 м - 5,00 м.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев