УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення219


від 04/06/2022

Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення на території Львівської міської територіальної громади внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану

Первинна редакція

документ.docxдокумент.docx додаток 1 до Порядку.docxдодаток 1 до Порядку.docx додаток 2 до Порядку.docxдодаток 2 до Порядку.docx додаток 3 до Порядку.docxдодаток 3 до Порядку.docx додаток 4 до Порядку.docxдодаток 4 до Порядку.docx


додаток 5 до Порядку.docxдодаток 5 до Порядку.docx додаток 6 до Порядку.docxдодаток 6 до Порядку.docx

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 27.05.2022 № 357
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 06.04.2022 № 219'


Остаточна редакція

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333 “Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення на території Львівської міської територіальної громади внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.Львівський міський голова Андрій САДОВИЙДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 06.04.2022 № 219

ПОРЯДОК
компенсації витрат за тимчасове розміщення на території
Львівської міської територіальної громади внутрішньо
переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану


1. Цей Порядок визначає механізм надання компенсації витрат, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням на території Львівської міської територіальної громади внутрішньо переміщених осіб, які після введення Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 “Про введення воєнного стану в Україні“ воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться воєнні (бойові) дії та яка визначена у переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 204-р “Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми “єПідтримка“ (надалі – компенсація).
2. Компенсація надається фізичним особам – громадянам України віком від 18 років, які є власниками житла або їх представниками, наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину на території Львівської міської територіальної громади і безоплатно розміщували в цих приміщеннях зазначених у пункті 1 цього Порядку внутрішньо переміщених осіб, крім членів сім’ї у розумінні Сімейного кодексу України (надалі – особи, які розмістили внутрішньо переміщених осіб), для покриття понесених ними витрат, пов’язаних з розміщенням внутрішньо переміщених осіб.
3. Особи, які розмістили внутрішньо переміщених осіб, зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб подати заяву на ім’я голови відповідної районної адміністрації Львівської міської ради за зразком (додаток 1 до цього Порядку) за місцем розташування житлового приміщення, у якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) кожної з розміщених осіб.
3.1. Заява подається у паперовій формі або в електронній формі ([email protected] http:// www.city-adm.lviv.ua).
3.2. У разі подання заяви у паперовій формі особа, яка розмістила внутрішньо переміщених осіб, пред’являє:
3.2.1. Документ, який посвідчує його особу.
3.2.2. Документ, який підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документ, який підтверджує повноваження представника власника.
3.3. У разі подання заяви в електронній формі до такої заяви додаються електронні копії (фотокопії):
3.3.1. Документа, який посвідчує особу, яка розмістила внутрішньо переміщених осіб.
3.3.2. Документа, який підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документа, який підтверджує повноваження представника власника.
3.4. Заяви приймаються Центрами надання адміністративних послуг м. Львова, які зобов’язані протягом одного робочого дня передати такі заяви відповідній районній адміністрації Львівської міської ради для розгляду.
4. Уповноважена посадова особа районної адміністрації Львівської міської ради за місцем розташування житлового приміщення або особи, які розмістили внутрішньо переміщених осіб, вносять відомості щодо приміщень, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб на території Львівської міської територіальної громади, до веб-ресурсу “Прихисток“.
4.1. На підставі зазначених відомостей відповідна районна адміністрація Львівської міської ради формує реєстр житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб, на території Львівської міської територіальної громади за зразком (додаток 2 до цього Порядку). Наявність відомостей про житлові приміщення у зазначеному реєстрі не є обов’язковою умовою отримання компенсації особами, які розмістили внутрішньо переміщених осіб.
5. Особи, які розмістили внутрішньо переміщених осіб, зобов’язані в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати заяву за зразком (додаток 3 до цього Порядку) з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні, із зазначенням можливості у подальшому розміщувати внутрішньо переміщених осіб у цьому житловому приміщенні.
5.1. Уповноважена посадова особа районної адміністрації Львівської міської ради за місцем розташування житлового приміщення на підставі зазначених заяв вносить зміни до реєстру житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб на території Львівської міської територіальної громади.
Заяви можуть бути подані у паперовій формі або в електронній формі ([email protected] http:// www.city-adm.lviv.ua).
6. Для отримання компенсації особа, яка розмістила внутрішньо переміщених осіб, не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до Центру надання адміністративних послуг за місцем розташування житлового приміщення заяву на ім’я голови відповідної районної адміністрації Львівської міської ради за формою (додаток 4 до цього Порядку). Компенсація надається за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги, що підтверджується підписом у заяві.
6.1. Заява подається у паперовій формі або в електронній формі ([email protected] http:// www.city-adm.lviv.ua).
6.2. Заява розглядається відповідною районною адміністрацією протягом п’яти робочих днів з дня її отримання.
6.3. Перебіг п’яти робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви.
7. Заяви, які містять інформацію про розміщення чотирьох і більше внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю, осіб старше шістдесяти років, одиноких матерів, членів багатодітних сімей, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, інших вразливих груп населення формуються в перелік за формою згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 490 (додаток 5 до цього Порядку).
8. Розпорядженнями голів відповідних районних адміністрацій Львівської міської ради утворюються комісії у складі уповноважених працівників районних адміністрацій, відділів соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (надалі – відділи соціального захисту), управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради та уповноважених осіб співвласників багатоквартирного будинку, управителів багатоквартирного будинку/об’єднань співвласників багатоквартирного будинку за місцем розташування житлового приміщення. Ці комісії проводять перевірку (верифікацію) наведених у заяві власником житлового приміщення відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення внутрішньо переміщених осіб, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, паперових та електронних документів, які посвідчують особу, а також свідоцтва про народження внутрішньо переміщеної особи, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, документів, що підтверджують приналежність до вразливих груп населення або їх соціальний статус.
9. За результатами перевірки (верифікації, у разі потреби) складається акт обстеження за місцем фактичного проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи згідно з додатком 7 до цього Порядку.
10. При здійсненні зазначеної перевірки (верифікації) уповноважені посадові особи відділів соціального захисту перевіряють інформацію про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб“.
11. У разі, якщо за результатами перевірки встановлено факт надання у заяві недостовірної інформації комісією приймається рішення про відмову у виплаті компенсації; також підставами для відмови у виплаті компенсації є встановлення невідповідності осіб, кількості розміщених осіб, кількості людино-днів даним, зазначеним у заяві.
12. За результатами перевірки районна адміністрація Львівської міської ради за місцем розташування житлового приміщення розраховує обсяг компенсації витрат особам, які розмістили внутрішньо переміщених осіб, що пов’язані з безоплатним розміщенням таких осіб.
12.1. Сума компенсації розраховується з врахуванням кількості днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи (надалі – людино-день), з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб, але не раніше дати включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про розміщення внутрішньо переміщеної особи у відповідному житловому приміщенні.
12.2. Кількість людино-днів визначається через додавання кількості внутрішньо переміщених осіб, котрі проживали у житловому приміщенні особи, яка розмістила внутрішньо переміщених осіб, у кожний день місяця.
12.3. Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні, встановленому у Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану.
12.4. Загальна сума компенсації особам, які розмістили внутрішньо переміщених осіб, визначається через визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день.
13. Після визначення обсягів компенсацій витрат особам, які розмістили внутрішньо переміщених осіб, що пов’язані з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб, районні адміністрації Львівської міської ради не пізніше семи днів з дня закінчення звітного місяця подають зазначену інформацію згідно з додатками 2, 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 490 (надалі – переліки, додатки 5, 6 до цього Порядку) до управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради з додаванням копій відповідного реєстру житлових приміщень (додаток 2 до цього Порядку) та актів обстеження за місцем фактичного проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, за наявності (додаток 7 до цього Порядку).
14. Управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради:
14.1. На підставі інформації, отриманої від районних адміністрацій, готує переліки осіб, які розмістили внутрішньо переміщених осіб та подали заяви про отримання компенсації витрат (додатки 5, 6 до цього Порядку). Ці переліки підписує заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства.
14.2. Забезпечує подання переліків (додатки 5, 6 до цього Порядку) до Львівської обласної військової адміністрації до 12 числа місяця, що настає за звітним, для узагальнення інформації та опрацювання питання виділення фінансування.
15. Персональні дані особи, яка розмістила внутрішньо переміщених осіб, за її згодою, можуть бути передані відповідній міжнародній організації, благодійній організації та громадському об’єднанню для здійснення компенсації за їх рахунок.
Обробка персональних даних осіб здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.
16. Обласні військові адміністрації, Київська міська військова адміністрація протягом п’яти робочих днів після отримання переліків від виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, районних в м. Києві держадміністрацій, відповідних військових адміністрацій надсилають узагальнену інформацію за формою згідно з додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 490 до Міністерства розвитку громад та територій України для опрацювання питання виділення фінансування із зазначенням інформації щодо виділення коштів з відповідного бюджету (джерела) та за формою згідно з додатком 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 490 до відповідної міжнародної організації, благодійної організації та громадського об’єднання для здійснення компенсації за рахунок їх коштів.
17. Міністерство розвитку громад та територій України узагальнює інформацію, подану обласними військовими адміністраціями, Київською міською військовою адміністрацією, та готує проєкт рішення Кабінету Міністрів України про виділення коштів з державного бюджету (зокрема резервного фонду бюджету).
18. Міжнародні організації, благодійні організації та громадські об’єднання за результатами опрацювання отриманої від обласних військових адміністрацій, Київської міської військової адміністрації інформації здійснюють виплату компенсації особам, які розмістили внутрішньо переміщених осіб, та інформують відповідні обласні військові адміністрації, Київську міську військову адміністрацію та Міністерство розвитку громад та територій України про обсяги здійснення такої виплати.“.Керуючий справами
виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА


Віза:
Начальник управління
житлового господарства Владислав ІВАНОВ


Додаток 1 до Порядку.docxДодаток 1 до Порядку.docx Додаток 2 до Порядку.docxДодаток 2 до Порядку.docx Додаток 3 до Порядку.docxДодаток 3 до Порядку.docx Додаток 4 до Порядку.docxДодаток 4 до Порядку.docx Додаток 5 до Порядку.docxДодаток 5 до Порядку.docx

Додаток 6 до Порядку.docxДодаток 6 до Порядку.docx Додаток 7 до Порядку.docxДодаток 7 до Порядку.docx