УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення343


від 03/30/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ОСББ “Балтійське 19“ багатоквартирного житлового будинку на вул. Балтійській, 19
Розглянувши звернення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Балтійське 19“ від 15.03.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 15.03.2018 за № 2-7456/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Балтійській, 19, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 06.11.2017 № 102686727, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.07.2017 № НВ-4605401952017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку “Балтійське 19“ багатоквартирного житлового будинку на вул. Балтійській, 19 (додаються).
2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку “Балтійське 19“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 30.03.2018 № 343

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
на вул. Балтійській, 19

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Балтійській, 19.
1.2. Інформація про замовника – об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Балтійське 19“, м. Львів, вул. Балтійська, 19.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,0900 га (кадастровий номер 4610136900:07:004:0102) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.07.2017 № НВ-4605401952017.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-1 – зона садибної житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914, протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування від 21.02.2018 № 3.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 19,02 м, 20,76 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 63,40 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 495 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Балтійській, 19 запроектувати по червоній лінії проїзду з південної сторони ділянки.
Мінімальні відстані до проектованого будинку з західної сторони від червоної лінії вул. Балтійської – 4,00 м, 6,00 м, з східної сторони від червоної лінії вул. М. Білинського – 1,50 м, з півночі до житлового будинку та господарських будівель – 6,00 м, 8,00 м з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136900:07:004:0102) та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування територій (зонінгу) Франківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Балтійській, 19 (кадастровий номер 4610136900:07:004:0102) знаходиться у межах зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський