УКРАЇНА
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА


Розпорядження609


від 11/14/2016

Про затвердження Положення про збір та публікацію даних на Порталі відкритих даних ЛьвоваВідповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про доступ до публічної інформації“, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних“, у рамках реалізації ухвали міської ради від 17.03.2016 № 261 “Про затвердження Програми цифрового перетворення м. Львова на 2016 – 2020 роки“:
1. Затвердити Положення про збір та публікацію даних на Порталі відкритих даних Львова (додається).
2. Структурним підрозділам Львівської міської ради, які є розпорядниками даних, опубліковувати набори даних, зазначені у додатку, на Порталі відкритих даних Львова.
           Відповідальні: керівники структурних
           підрозділів Львівської міської ради.
3. Львівському комунальному підприємству “Міський центр інформаційних технологій“ забезпечити:
3.1. Наповнення Порталу відкритих даних Львова наборами даних.
           Термін: до 30.12.2016
3.2. Оновлення інформації на Порталі відкритих даних Львова.
           Термін: постійно
           Відповідальний: директор ЛКП “Міський
             центр інформаційних технологій“.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань розвитку.                 А. Садовий
Додаток

Затверджено
розпорядженням Львівського
міського голови
від 14.11.2016 № 609

ПОЛОЖЕННЯ
про збір та публікацію даних на Порталі відкритих даних Львова

1. Загальні положення

1.1. Відкриті дані – це інформація, яка знаходиться у вільному доступі та яку будь-хто може переглянути і використати у подальших розробках.
1.2. До відкритих даних, розпорядниками яких є органи місцевого самоврядування, належать різноманітні реєстри установ, загальна та фінансова звітність про діяльність установ, підрозділів, статистична інформація тощо.
1.3. Право кожного мешканця на отримання прозорої інформації про діяльність органів публічної влади гарантується Конституцією України та Законом України Про доступ до публічної інформації.
1.4. Надаючи доступ до публічної інформації, орган місцевого самоврядування забезпечує відкритість та прозорість своєї діяльності, залучає громадян до свої діяльності, підтримує розбудову громадянського суспільства, стимулює підприємництво та створює умови для розвитку нових бізнес-ініціатив.
2. Портал відкритих даних

2.1. Портал відкритих даних Львова (надалі Портал) – інтернет-сайт, який є піддоменом міського порталу, який створений та підтримується Львівською міською радою.
2.2. У межах Порталу відкриті дані будуть доступні згідно з такими принципами:
2.2.1. Доступність – дані, досяжні для якнайширшого кола користувачів, які можуть використовуватись для будь-яких цілей, незаборонених законом.
2.2.2. Актуальність – дані оприлюднюються так швидко, щоб не втрачати своєї цінності.
2.2.3. Повнота – дані оприлюднюються у повному обсязі.
2.2.4. Оптичне розпізнавання – дані є впорядкованими й можуть оброблятися автоматично.
2.2.5. Заборона дискримінації – дані доступні кожному, без вимоги реєстрації чи будь-якого іншого обмеження.
2.2.6. Доступність без ліцензійних вимог.
2.3. Функція адміністрування Порталу покладається на Львівське комунальне підприємство Міський центр інформаційних технологій.
3. Розпорядники даних

3.1. Розпорядниками даних є структурні підрозділи Львівської міської ради (департаменти, управління, відділи, комунальні підприємства).
3.2. Розпорядники даних протягом одного місяця повинні надати перелік наборів даних, які підлягають публікації на Порталі.
3.3. Всі розпорядники, які публікуватимуть набори даних на Порталі, повинні визначити відповідальних осіб, яким буде надано адміністративний доступ до Порталу з метою оптимізації процесу завантаження даних.
4. Набори даних

4.1. Обов’язковими до опублікування є такі набори даних:
4.1.1. Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій (розпорядник даних – департамент містобудування).
4.1.2. Перелік об’єктів комунальної власності (розпорядник даних – департамент економічної політики).
4.1.3. Перелік об’єктів комунальної власності, які передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду) (розпорядник даних – департамент економічної політики).
4.1.4. Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані у користування (розпорядники даних – департамент містобудування, департамент економічної політики).
4.1.5. Перелік суб’єктів господарювання комунальної власності (розпорядник даних – департамент економічної політики).
4.1.6. Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності (розпорядник даних – департамент економічної політики).
4.1.7. Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади (розпорядник даних департамент економічної політики).
4.1.8. Відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (розпорядник даних – департамент містобудування).
4.1.9. Перелік перевізників, які надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення (розпорядник даних – департамент житлового господарства та інфраструктури).
4.1.10. Перелік розповсюджувачів реклами, які отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами (розпорядник даних – департамент містобудування).
4.1.11. Інформація про рекламні засоби (розпорядник даних департамент містобудування).
4.1.12. Перелік земельних ділянок, які пропонуються для здійснення забудови (розпорядник даних – департамент містобудування).
4.1.13. Перелік укладених договорів (розпорядники даних – всі структурні підрозділи, які є окремими юридичними особами).
4.2. З метою забезпечення максимальної відкритості та прозорості діяльності Львівської міської ради перед громадою міста опублікованим має бути якомога більший перелік наборів даних. Відповідно до цього всі розпорядники даних повинні сформувати перелік наборів даних, які можуть бути опубліковані, узгодити формат файлів з наборами даних, період їх опублікування та частоту оновлення.
5. Формат відкритих даних

5.1. Формати відкритих наборів даних:

Тип даних
Формат даних
Текстові даніTXT, RTF, ODS*, DOC(X), PDF
(з текстовим змістом, нескановане зображення), (X)HTML*
Структуровані даніRDF*, XML*, JSON*, CSV*, XLS(X), ODT*, YAML*
Графічні даніGIF*, TIFF, JPG (JPEG)*, PNG*
ВідеоданіMPEG, AVI, FLV
АудіоданіMP3, WAV
Дані, розроблені в Macromedia FlashSWF, FLV
Заархівовані даніZIP*, 7z*, Gzip*, Bzip2*
6. Публікація даних та їх оновлення

6.1. Набори даних повинні бути завантажені на Портал відкритих даних не пізніше ніж через один місяць після прийняття цього розпорядження.
6.2. Додаткові набори повинні опубліковуватись залежно від того як будуть узгоджені їхні формати.
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

Директор ЛКП “Міський центр
інформаційних технологій“ А. Вишневський