УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення876


від 10/01/2021

Про затвердження Положення про управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради та його структуриВідповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, на виконання ухвал міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“ і від 08.07.2021 № 1081 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“, враховуючи рішення виконавчого комітету від 13.08.2021 № 685 “Про затвердження Типових положень про департамент, управління та відділ Львівської міської ради“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити:
1.1. Положення про управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради (додаток 1).
1.2. Структуру управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради (додаток 2).
2. Вважати такими, що втратили чинність:
2.1. Рішення виконавчого комітету від 18.11.2016 № 1071 “Про затвердження Положення про управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради та його структури“.
2.2. Рішення виконавчого комітету від 02.03.2018 № 221 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.11.2016 № 1071“.
2.3. Рішення виконавчого комітету від 18.05.2018 № 528 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.11.2016 № 1071“.
2.4. Рішення виконавчого комітету від 26.06.2020 № 551 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.11.2016 № 1071“.
2.5. Рішення виконавчого комітету від 02.07.2021 № 556 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.11.2016 № 1071“.
3. Начальнику управління архітектури та урбаністики забезпечити проведення заходів, пов’язаних з введенням у дію цього рішення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ


                   Додаток 1

Затверджено
рішенням виконкому
від 01.10.2021 № 876
ПОЛОЖЕННЯ
про управління архітектури та урбаністики
департаменту містобудування Львівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради відповідно до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів“, утвореним відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“.
1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові і підпорядкованим заступнику міського голови з містобудування, директору департаменту містобудування.
1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту, іншими нормами законодавства України.
1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства України та установах банків державного сектору, штампи і бланки, право набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, право виступати позивачем і відповідачем, третьою особою, яка заявляє/не заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача/відповідача у судах від свого імені, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
1.5. Повне найменування управління: управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради.
1.6. Юридична адреса управління: пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006.
2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління є:
2.1.1. Реалізація політики міської ради у сфері містобудування, розробка та реалізація містобудівних програм.
2.1.2. Забезпечення дотримання встановленого режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб на основі затвердженої радою містобудівної документації.
2.1.3. Аналіз стану містобудування, організація розробки містобудівної документації та реалізація відповідно до затвердженої містобудівної документації плану розвитку і забудови міста.
2.1.4. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку та забудови міста, поліпшення їх архітектурного вигляду, раціонального використання територій міста.
2.1.5. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного планування і сталого розвитку приміської агломерації.
2.1.6. Забезпечення контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудування, містобудівної документації, місцевих правил забудови.
2.1.7. Ведення містобудівного кадастру.
2.1.8. Організація та проведення архітектурно-містобудівних рад.
2.1.9. Планування територій на місцевому рівні.
2.1.10. Участь у вирішенні питань оформлення документів на землекористування.
2.1.11. Врегулювання питань індивідуальної житлової забудови, забудови земельних ділянок садових та дачних товариств.
2.1.12. Врегулювання питань реконструкцій індивідуальних житлових будинків та квартир у багатоквартирних житлових будинках.
2.1.13. Розгляд питань щодо створення об’єктів монументально-декоративного мистецтва.
2.1.14. Розгляд питань щодо розміщення тимчасових об’єктів (літніх майданчиків та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності).
2.1.15. Розгляд питань щодо розміщення об’єктів реклами та вивісок.
2.1.16. Організація та проведення творчих конкурсів.
3. Структура та організація роботи

3.1. Управління очолює начальник, який є головним архітектором м. Львова. Його призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням директора департаменту містобудування у порядку, визначеному законодавством. Начальник управління за посадою є заступником директора департаменту містобудування. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту містобудування, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. До складу управління входять такі структурні підрозділи:
3.2.1. Відділ правового та організаційного забезпечення, до складу якого входить сектор діловодства.
3.2.2. Відділ “Служба містобудівного кадастру“.
3.2.3. Відділ інженерних споруд, транспорту та геослужби.
3.2.4. Відділ підготовки вихідних даних житлової та громадської забудови.
3.2.5. Відділ районних архітекторів.
3.2.6. Відділ урбаністики.
3.2.7. Відділ художнього оформлення міста та розміщення тимчасових споруд.
3.3. Структурні підрозділи управління очолюють начальники, сектор – завідувач сектору, яких призначає на посади та звільняє з посад начальник управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови) у порядку, визначеному законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету.
3.4. Працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління.
3.5. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру.
3.6. Начальник управління:
3.6.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом, заступником міського голови з містобудування, директором департаменту містобудування за виконання покладених на управління завдань.
3.6.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності всіх працівників управління.
3.6.3. У процесі реалізації завдань та функцій управління забезпечує взаємодію управління з іншими виконавчими органами міської ради.
3.6.4. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, наказів директора департаменту.
3.6.5. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.
3.6.6. Призначає та звільняє з посад працівників управління (крім працівників номенклатури посад Львівського міського голови), організовує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад в управлінні, встановлює посадові оклади, надбавки і доплати, забезпечує ведення особових справ, присвоює ранги, вирішує питання преміювання, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, службових відряджень працівникам управління, проведення оцінки виконання працівниками посадових обов’язків, застосування заходів дисциплінарного впливу та дисциплінарних стягнень тощо (за винятком працівників, які належать до номенклатури посад Львівського міського голови).
3.6.7. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
4. Компетенція управління

4.1. До компетенції управління належать такі повноваження:
4.1.1. Реалізація політики, визначеної Львівським міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції, і реалізація прийнятих ними рішень.
4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.
4.1.3. Підготовка і подання на розгляд міської ради, виконавчого комітету стратегії розвитку Львівської міської територіальної громади у профільній сфері, пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.
4.1.4. Підготовка проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів актів відповідно до компетенції.
4.1.5. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та за погодженням з департаментом фінансової політики штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури управління.
4.1.6. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування управління, забезпечення цільового використання бюджетних коштів.
4.1.7. Розпорядження коштами бюджету Львівської міської територіальної громади у межах, визначених міською радою, виконавчим комітетом і Львівським міським головою, раціональний розподіл та контроль за їхнім цільовим використанням.
4.1.8. Координація діяльності та контроль за роботою підпорядкованих структурних підрозділів.
4.1.9. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, публічних закупівель, укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб’єктами господарювання. Укладення господарських та інших договорів.
4.1.10. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.
4.1.11. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
4.1.12. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
4.1.13. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, забезпечення належного розгляду звернень підпорядкованими структурними підрозділами.
4.1.14. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад; забезпечення належного розгляду депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад підпорядкованими структурними підрозділами.
4.1.15. Представництво інтересів управління в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності безпосередньо керівником або іншою особою на підставі виданої керівником довіреності.
4.1.16. Представництво інтересів управління у зв’язках із зарубіжними муніципальними установами та іншими організаціями.
4.1.17. Списання з балансу комунального майна (основних фондів) управління у порядку, встановленому міською радою.
4.1.18. Забезпечення розробки і подання міській раді та виконавчому комітету на затвердження містобудівної документації Львівської міської територіальної громади (генеральних планів, планів зонування територій, комплексного плану просторового розвитку території Львівської міської територіальної громади, детальних планів та внесення змін до них) та інших містобудівних програм (на підставі затвердженої містобудівної документації).
4.1.19. За зверненнями юридичних та фізичних осіб, виконавчих органів міської ради, державних та інших органів надання інформації про відповідність земельної ділянки містобудівній документації.
4.1.20. Підготовка пропозицій та висновків до програм будівництва і реконструкції об’єктів на території Львівської міської територіальної громади.
4.1.21. Планування робіт із розроблення містобудівної документації, підготовка завдань на розроблення містобудівної документації та організація забезпечення їх фінансування.
4.1.22. У межах повноважень на підставі затвердженої міською радою містобудівної документації встановлення режиму використання земель, визначених для містобудівних потреб.
4.1.23. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету про затвердження містобудівних умов та обмежень на проектування об’єктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація), у тому числі у межах історичного ареалу м.Львова.
4.1.24. Надання пропозицій та висновків щодо розміщення та утримання інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до затвердженої містобудівної документації.
4.1.25. Підготовка пропозицій до проектів ухвал щодо встановлення та зміни меж м. Львова та інших населених пунктів Львівської міської територіальної громади, визначення приміської зони та міської агломерації на підставі затвердженої міською радою містобудівної документації.
4.1.26. Здійснення контролю за дотриманням законодавства і положень про геодезичний нагляд та геодезичну службу у межах Львівської міської територіальної громади через організацію створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи Львівської міської територіальної громади М 1:500.
4.1.27. Створення, реєстрація, збереження, систематизація і оновлення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних матеріалів, призначених для складання містобудівної документації, а також вирішення інших інженерних питань.
4.1.28. Надання фізичним та юридичним особам топографо-геодезичних матеріалів у межах Львівської міської територіальної громади.
4.1.29. Надання вимог до архітектурно-планувальної частини проекту на влаштування проїзду (заїзду) до об’єкта містобудування.
4.1.30. Організація ведення та оновлення даних містобудівного кадастру Львівської міської територіальної громади.
4.1.31. Надання фізичним та юридичним особам витягів з містобудівного кадастру, витягів з містобудівної документації.
4.1.32. Організація роботи служби містобудівного кадастру Львівської міської територіальної громади, створення та забезпечення роботи архіву містобудівної документації.
4.1.33. Формування та ведення геопорталу містобудівного кадастру Львівської міської територіальної громади.
4.1.34. За зверненнями юридичних та фізичних осіб, виконавчих органів міської ради, державних та інших органів надання інформації про наявність містобудівельних обмежень та сервітутів щодо користування земельною ділянкою при оформленні землекористування.
4.1.35. Надання висновків:
4.1.35.1. Про необхідність проектування і спорудження магістральних мереж, тунелів, прохідних і напівпрохідних колекторів, транспортних розв’язок, шляхопроводів, віадуків, трансформаторних підстанцій, газорозподільних пунктів, котелень, автономного опалення, мереж зв’язку і телекомунікацій тощо.
4.1.35.2. Про відповідність місця розташування самочинно збудованого об’єкта вимогам державних будівельних норм, на який визнано право власності за рішенням суду.
4.1.35.3. Про можливість заміни існуючої чи встановлення нової огорожі.
4.1.35.4. Про можливість подальшого розміщення тимчасових споруд.
4.1.36. Організація та проведення у встановленому порядку архітектурних і містобудівних конкурсів у межах бюджетних призначень, визначених міською радою, та при залученні інших коштів, не заборонених законодавством України. Організація та проведення конкурсів на розміщення об’єктів монументального та монументально-декоративного мистецтва у межах бюджетних призначень, визначених міською радою, та при залученні інших коштів, не заборонених законодавством України.
4.1.37. Реєстрація у відповідних форматах прийнятих у геоінформаційних системах містобудівного кадастру наданих вихідних даних на проектування та матеріалів затвердженої містобудівної документації.
4.1.38. Підготовка проектів ухвал та подання на розгляд міської ради пропозицій щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Львівської міської територіальної громади.
4.1.39. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету щодо встановлення меморіальних таблиць, інформаційних таблиць, творів монументального та монументально-декоративного мистецтва.
4.1.40. Надання будівельних паспортів забудови земельної ділянки на нове будівництво чи реконструкцію індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без врахування мансардного поверху); господарських будівель і споруд, гаражів на присадибних ділянках; елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення земельної ділянки.
4.1.41. Надання схем прив’язок та архітектурно-художніх вимог на розміщення відкритих літніх майданчиків.
4.1.42. Надання паспортів на встановлення відкритих літніх майданчиків.
4.1.43. Надання паспортів прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
4.1.44. Розгляд питань про відповідність малих архітектурних форм (вивісок) вимогам Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у Львівській міській територіальній громаді.
4.1.45. Погодження проектів розміщення рекламних конструкцій.
4.1.46. Погодження зміни місця розташування рекламної конструкції у зв’язку зі зміною містобудівної ситуації.
4.1.47. Погодження паспортів опорядження фасадів будівель і споруд.
4.1.48. Погодження проектних рішень облаштування благоустрою території та її елементів (вулиць, площ, парків, скверів, велодоріжок, паркувальних кишень тощо).
4.1.49. Надання висновків (листів) про те, що для проектування певних об’єктів будівництва містобудівні умови та обмеження не надаються.
4.1.50. Спільно з департаментом містобудування погодження проектів палацово-паркових, паркових та інших ландшафтних перетворень.
4.1.51. Участь у формуванні завдання на проектування та погодження дизайну, візуалізації тимчасових заходів, фестивалів, концертів, ярмарок, дійств, а також інших заходів тимчасового та постійного характеру.
4.1.52. Участь у формуванні завдання на проектування та погодження проектів вулиць, проїздів, проходів, подвір’їв, громадських просторів, ландшафтних утворень, парків, скверів, площ, пам’ятників тощо.
4.1.53. Участь у формуванні завдання на проектування та погодження проектів на освітлення вулиць, проспектів, площ, скверів тощо.
5. Права управління

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:
5.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.
5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.
5.1.3. Отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.1.4. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.
5.1.6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.
5.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.
5.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.
5.1.9. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі про визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, а також повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
5.1.10. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.
5.1.11. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції у їх проведенні.
6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
діяльності управління

6.1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади.
6.2. Кошторис управління затверджує директор департаменту містобудування за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики.
6.3. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування (крім посад службовців), їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
6.4. Граничну чисельність працівників управління встановлює Львівський міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою.
6.5. Структуру управління затверджує виконавчий комітет.
6.6. Штатний розпис управління затверджує директор департаменту містобудування за погодженням з департаментом фінансової політики.
7. Відповідальність посадових осіб управління

7.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з законодавством України.
7.3. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.
8. Заключні положення

8.1. Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням Львівського міського голови у порядку, встановленому законодавством України.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.
Керуючий справами
виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА


Віза:
Начальник управління
архітектури та урбаністики Антон КОЛОМЄЙЦЕВ


Додаток 2.docxДодаток 2.docx