УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення451


від 04/27/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво корпорацією будівельних підприємств “Карпатбуд“ зблокованих одноквартирних житлових будинків (зі знесенням існуючого будинку № 122) на вул. Розточчя
Розглянувши звернення корпорації будівельних підприємств “Карпатбуд“ від 19.04.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 19.04.2018 за № 2-10895/АП-2401), містобудівний розрахунок на будівництво зблокованих одноквартирних житлових будинків (зі знесенням існуючого будинку № 122) на вул. Розточчя, беручи до уваги витяг з Державного земельного кадастру від 12.04.2018 № НВ-4606834132018, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.04.2018 № 120903519, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.03.2017 № 82203926, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво корпорацією будівельних підприємств “Карпатбуд зблокованих одноквартирних житлових будинків (зі знесенням існуючого будинку № 122) на вул. Розточчя (додаються).
2. Корпорації будівельних підприємств “Карпатбуд“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 27.04.2018 № 451

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво зблокованих одноквартирних житлових будинків
(зі знесенням існуючого будинку № 122) на вул. Розточчя


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Розточчя.
1.2. Інформація про замовникакорпорація будівельних підприємств “Карпатбуд, 79044, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5-В.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,4 га (кадастровий номер 4610137500:09:002:0117) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру від 12.04.2018 № НВ-4606834132018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-1 – зона садибної житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 15,00 м до гребеня даху.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 36,0 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 429 люд./га.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та спорудоб’єкт (будівництво зблокованих одноквартирних житлових будинків (зі знесенням існуючого будинку № 122) на вул. Розточчя) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:09:002:0117), відстань від червоної лінії вул. Розточчя 2 м 4 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони памяток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони обєктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Обєкт знаходиться у зоні регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони обєктів транспорту, звязку, інженерних комунікацій, відстані від обєкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський