УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення870


від 09/13/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. Савчиним М. Ю. багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованим гаражем зі знесенням існуючих будинку та споруд на вул. М. Кордуби, 2-АРозглянувши звернення громадянина Савчина Миколи Юрійовича від 02.09.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 02.09.2019 за № 2-26845/АП-2401), містобудівний розрахунок на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованим гаражем зі знесенням існуючих будинку та споруд на вул. М. Кордуби, 2-А, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 06.08.2019 № 176407799 і від 23.11.2018 № 146676844, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.08.2019 № НВ-4610568232019, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво громадянином Савчиним Миколою Юрійовичем багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованим гаражем зі знесенням існуючих будинку та споруд на вул. М. Кордуби, 2-А (додаються).
2. Громадянину Савчину Миколі Юрійовичу:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 13.09.2019 № 870

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудовано-прибудованим гаражем зі знесенням
існуючих будинку та споруд на вул. М. Кордуби, 2-А

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. М. Кордуби, 2-А.
1.2. Інформація про замовникагромадянин Савчин Микола Юрійович, 49069, м. Львів, вул. Моторна, 61/1.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,0524 га (кадастровий номер 4610137200:08:003:0016) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.08.2019 № НВ-4610568232019.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-2-р – зона малоповерхової квартирної житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Личаківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 01.12.2016 № 1283 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 15,00 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі). При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 37 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)495 чол./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованим гаражем зі знесенням існуючих будинку та споруд на вул. М. Кордуби, 2-А) запроектувати з дотриманням діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137200:08:003:0016). Проектування здійснюється без відступу від червоної лінії, з північної сторони до існуючої будівлі відстань – 10,00 м, із західної сторони до існуючої 4-х поверхової будівлі – 15,00 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектування здійснювати відповідно до діючих будівельних норм та Закону України “Про охорону культурної спадщини“.
Обєкт знаходиться у межах історичного ареалу.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

В. о. начальника управління
архітектури та урбаністики О. Погорілець