УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення364


від 05/05/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ПП “Юридичне агентство“ багатоквартирного житлового будинку з підземною автостоянкою, громадськими приміщеннями та вбудованою трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Професора П. Буйка, 27 (будинок № 1 на генплані)
Розглянувши звернення приватного підприємства “Юридичне агентство“ від 30.12.2016 № 01-30/12 (зареєстроване у Львівській міській раді 30.12.2016 за № 2-32888/АП-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва багатоквартирного житлового будинку з підземною автостоянкою, громадськими приміщеннями та вбудованою трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Професора П. Буйка, 27 (будинок № 1 на генплані), беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 25.10.2016 за № С-4321, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 24.11.2016 № 73903468, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.11.2016 № НВ-4604272502016, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво приватним підприємством “Юридичне агентство“ багатоквартирного житлового будинку з підземною автостоянкою, громадськими приміщеннями та вбудованою трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Професора П. Буйка, 27 (будинок № 1 на генплані) (додаються).
2. Приватному підприємству “Юридичне агентство“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 05.05.2017 № 364

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво приватним підприємством “Юридичне агентство“
багатоквартирного житлового будинку з підземною автостоянкою,
громадськими приміщеннями та вбудованою трансформаторною
підстанцією і даховою котельнею на вул. Професора П. Буйка, 27
(будинок № 1 на генплані)


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво приватним підприємством “Юридичне агентство“ багатоквартирного житлового будинку з підземною автостоянкою, громадськими приміщеннями та вбудованою трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Професора П. Буйка, 27 (будинок № 1 на генплані).
1.2. Інформація про замовника – приватне підприємство “Юридичне агентство“, 79024, м. Львів, вул. Старознесенська, 24-26.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземною автостоянкою, громадськими приміщеннями та вбудованою трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Професора П. Буйка, 27 (будинок № 1 на генплані).
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єктам. Львів, вул. Професора П. Буйка, 27.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 25.10.2016 за № С-4321 (терміном до 14 липня 2026 року, для будівництва житлових будинків з об’єктами обслуговування на нижніх поверхах), витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 24.11.2016 № 73903468, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.11.2016 № НВ-4604272502016.
1.6. Площа земельної ділянки – 0,8221 га
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності)генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування територій (зонінгу) Сихівського району (ухвала міської ради від 18.09.2014 № 3840).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі комерційного використання.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземною автостоянкою, громадськими приміщеннями та вбудованою трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Професора П. Буйка, 27 (будинок № 1 на генплані):
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,8221 га
1.10.2. Площа забудови – 404,70 кв. м
1.10.3. Загальна площа будинку – 5985,27 кв. м
1.10.4. Загальна площа приміщень першого поверху – 301,21 кв. м
1.10.5. Загальна площа приміщень типового поверху – 321,34 кв. м
1.10.6. Загальна площа приміщень будинку – 5447,22 кв. м
1.10.7. Площа громадських приміщень першого поверху – 202,46 кв. м
1.10.8. Площа підземної автостоянки – 217,59 кв. м
1.10.9. Площа приміщень загального користування будинку – 1148,32 кв. м
1.10.10. Загальна площа квартир будинку (з літніми приміщеннями) – 3878,85 кв. м
1.10.11. Житлова площа квартир будинку – 1497,30 кв. м
1.10.12. Будівельний об’єм – 21900,00 куб. м
1.10.13. Кількість квартир – 60
1.10.14. Поверховість – 16 та технічний поверх

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 16 та технічний поверх (висота – 57,10 м – відносно планувальної позначки 0,000 м) (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 5 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – відповідно до п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок з підземною автостоянкою, громадськими приміщеннями та вбудованою трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Професора П. Буйка, 27 (будинок № 1 на генплані) запроектувати у межах відведеної земельної ділянки (договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 25.10.2016 за № С-4321 (терміном до 14 липня 2026 року, для будівництва житлових будинків з об’єктами обслуговування на нижніх поверхах) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції, нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – проектними рішеннями врахувати розміщення проектованого багатоквартирного житлового будинку з підземною автостоянкою, громадськими приміщеннями та вбудованою трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Професора П. Буйка, 27 (будинок № 1 на генплані). Надати проектованому будинку архітектурної виразності, запроектувати його у сучасному стилі із застосуванням новітніх технологій. Проектований будинок повинен відповідати всім параметрам європейського досвіду у проектуванні житла.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови.
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 № 58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікаційпри необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою) – розробити проект комплексного благоустрою території в ув’язці з благоустроєм всієї ділянки з влаштуванням малих архітектурних форм (лавочки, урни для сміття, ліхтарі тощо). При замощенні тротуарів використовувати бетонні або камяні плити; біля стін будинку вирівнювати лінію фасаду, замощення дрібнорозмірною бруківкою, дане замощення використовувати біля люків, бордюрів, травників, дерев, стовпів опор та ліхтарів для уникнення мощення половинками чи четвертинками плит. Розробити проект вертикального планування та проект зовнішнього освітлення території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзд до проектованого об’єкта передбачити з боку вул. Професора П. Буйка.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортупроектом передбачити нормативну кількість машино-місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту для мешканців проектованого будинку з підземною автостоянкою, громадськими приміщеннями та вбудованою трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Професора П. Буйка, 27 (будинок № 1 на генплані); передбачити розміщення гостьової автостоянки відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – будівництво будинку з підземною автостоянкою, громадськими приміщеннями та вбудованою трансформаторною підстанцією і даховою котельнею на вул. Професора П. Буйка, 27 (будинок № 1 на генплані) передбачено поза межами історичного ареалу.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський