УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення657


від 07/28/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво Управлінням Служби безпеки України у Львівській області багатоквартирного житлового будинку на вул. На Нивах, 11
Розглянувши звернення Управління Служби безпеки України у Львівській області від 17.07.2017 № 62/19-350 (зареєстроване у Львівській міській раді 18.07.2017 за № 1.7-24762/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. На Нивах, 11, беручи до уваги Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 25.05.2012 серії ЯЯ № 180918, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 27.06.2017 № НВ-4605275512017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво Управлінням Служби безпеки України у Львівській області багатоквартирного житлового будинку на вул. На Нивах, 11 (додаються).
2. Управлінню Служби безпеки України у Львівській області:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.
В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 28.07.2017 № 657

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
на вул. На Нивах, 11


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. На Нивах, 11.
1.2. Інформація про замовника – Управління Служби безпеки України у Львівській області, 79012, м. Львів, вул. Д. Вітовського, 55.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку; категорія земель – землі житлової та громадської забудови відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 27.06.2017 № НВ-4605275512017.
Цільове та функціональне призначення земельної ділянки відповідає містобудівній документації на місцевому рівні. Згідно з планом зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженим ухвалою міської ради від 21.05.2015 № 4657, та згідно з ухвалою міської ради від 29.06.2017 № 2162 зона Ж-4 – зона багатоповерхової житлової забудови.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 10 поверхів – 33,50 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – для зони Ж-4 35 % (згідно з затвердженим планом зонування територій (зонінгу) Шевченківського району (ухвала міської ради від 21.05.2015 № 4657).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) – 820 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд об’єкт (багатоквартирний житловий будинок на вул. На Нивах, 11) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) з відступом від червоної лінії вул. На Нивах – 1,00 м у межах відведеної земельної ділянки (Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 25.05.2012 серії ЯЯ № 180918).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Шевченківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський