УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1025


від 11/11/2016

Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові

Зміни
згідно з рішеннями виконкому: 310-2017; 1398-2018
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 11.11.2016 № 1025' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 21.05.2010 № 569 та ві■


Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про регулювання містобудівної діяльності“ “Про основи містобудування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, “Про охорону культурної спадщини“, Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, ухвалою міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“, з метою встановлення правил, підстав та чіткої процедури розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові, збереження автентичності історичного середовища та туристичної привабливості міста виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити Порядок розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові (додається).
2. Вважати проекти вивісок, які були погоджені з 2010 року до часу прийняття цього рішення, паспортами малих архітектурних форм (вивісок), перегляд яких можливий лише після спливу трирічного терміну з дати прийняття цього Порядку.
3. Власникам (користувачам) малих архітектурних форм (вивісок) привести свої малі архітектурні форми (вивіски) у відповідність до вимог цього рішення.
4. Департаменту містобудування забезпечити видання у друкованому вигляді Порядку встановлення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові з ілюстрованими рекомендаціями з метою інформування суб’єктів господарювання та інших зацікавлених осіб щодо застосування Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові.
           Відповідальний: директор
           департаменту містобудування.
5. Департаменту Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
           Відповідальний: директор
           департаментуАдміністрація
           міського голови“.
6. Вважати такими, що втратили чинність:
6.1. Рішення виконавчого комітету від 27.07.2011692 “Про затвердження Порядку встановлення вивісок у м. Львові.
6.2. Рішення виконавчого комітету від 17.05.2013 № 333 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.07.2011 № 692.
6.3. Рішення виконавчого комітету від 05.07.2013 536 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.07.2011 № 692“.
6.4. Рішення виконавчого комітету від 16.03.2015 № 212 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.07.2011 № 692“.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
В. о. Львівського міського голови В. Пушкарьов
Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 11.11.2016 № 1025
ПОРЯДОК
розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові

1. Загальні положення

1.1. Порядок розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові (надалі Порядок) розроблений відповідно до Законів України Про рекламу“, “Про охорону культурної спадщини“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про адміністративні послуги“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, “Про основи містобудування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
1.2. Порядок регулює відносини, які виникають у зв’язку з встановленням малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові, розміщення яких передбачено законодавством України, визначає процедуру встановлення архітектурних форм (вивісок) та регулює правові відносини між органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами, які виникають у процесі розташування архітектурних форм (вивісок), а також регламентує загальні вимоги до їх розміщення.
1.3. Порядок розроблений з метою захисту культурних та майнових інтересів територіальної громади м. Львова, юридичних і фізичних осіб, у власності котрих перебувають споруди та будинки, на яких встановлюються малі архітектурні форми (вивіски), та поліпшення зовнішнього вигляду об’єктів благоустрою.
1.4. Порядок є обов’язковим для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та відомчої належності, а також фізичними особамипідприємцями, які встановлюють малі архітектурні форми (вивіски) у м. Львові.
1.5. Дія Порядку не поширюється на відносини, які виникають у зв’язку з встановленням зовнішньої реклами у м. Львові.
1.6. Встановлення малих архітектурних форм (вивісок) з порушенням цього Порядку забороняється.
1.7. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
Вивіска – мала архітектурна форма, елемент декоративного оздоблення фасаду будинку, будівлі або споруди, яка містить інформацію про зареєстроване найменування особи (включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг, які належать цій особі, комерційне (фірмове) найменування, якщо таке є; час роботи).
Об’єкт благоустрою парки, сквери, бульвари, вулиці, провулки, узвози, проїзди, шляхи, площі, майдани, набережні, прибудинкові території, пляжі, кладовища, рекреаційні, оздоровчі, навчальні, спортивні, історико-культурні обєкти, обєкти промисловості, комунально-складські та інші обєкти у межах населеного пункту.
Елемент благоустрою покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів, зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших обєктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях, будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; технічні засоби регулювання дорожнього руху; будівлі та споруди системи інженерного захисту території; комплекси та обєкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; малі архітектурні форми; інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.
Мала архітектурна форма це елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою. До малих архітектурних форм належать: альтанки, павільйони, навіси; паркові арки (аркади) і колони (колонади), вуличні вази, вазони і амфори; декоративна та ігрова скульптура; вуличні меблі (лавки, лави, столи); сходи, балюстради; паркові містки; огорожі, ворота, грати; інформаційні стенди, дошки, вивіски; інші елементи благоустрою, визначені законодавством.
Місце розташування вивіски – передбачена паспортом малої архітектурної форми (вивіски) зовнішня поверхня фасаду першого поверху будинку біля входу, де юридична або фізична особа займає приміщення; внутрішня поверхня (вхідні двері) власного чи орендованого особою приміщення; внутрішня поверхня на поверсі біля входу у приміщення, власником або орендарем якого є особа; між віконними отворами першого поверху, між віконними отворами першого та другого поверхів, але не вище нижнього краю вікон другого поверху дво- чи багатоповерхового будинку або споруди.
Фасад будинку (споруди) зовнішня сторона будинку (споруди) зі всіма елементами від покрівлі до вимощення. Складовими частинами фасаду є віконні і дверні отвори, стіни, перемички, дашки, навіси, портали, зовнішні сходи, арки, вітрини тощо.
Зона ЮНЕСКО – територія, яка знаходиться під охороною ЮНЕСКО відповідно до рішення виконавчого комітету від 21.02.1997 № 81 “Про включення історичної забудови Львова до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО“.
Історичний ареалтериторія міста, межі якої визначені рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
Пам’ятка архітектури – об’єкт культурної спадщини, який занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, що перебуває під охороною держави.
Віконний отвірспеціально створюваний проріз у зовнішніх стінах будинків, який забезпечує надходження у приміщення світла і повітря.
Робоча група – робоча група з попереднього розгляду документів, поданих для реєстрації паспорта на розміщення малих архітектурних форм (вивісок) та отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, утворена відповідно до розпорядження Львівського міського голови.
Самовільно встановлена мала архітектурна форма (вивіска)елемент декоративного оздоблення фасаду будинку, якій розміщується з порушенням вимог діючого Порядку.
Вид діяльності інформація, яка розкриває характер діяльності особи (торгівля, ресторанне господарство, побутове обслуговування, транспортні послуги, послуги зв’язку, культури і спорту, житлово-комунальні, банківські, фінансові, туристичні та інші послуги і випливає з ліцензії, дозволу, патенту тощо).
Комерційне (фірмове) найменуваннянайменування, яке дає можливість вирізнити одну особу з поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.
Паспорт комплексного розміщення малих архітектурних форм проектна документація, яка подається власником будинку або споруди, уповноваженою особою та містить комплексне розміщення малих архітектурних форм (вивісок) на фасаді будинку з чітко визначеним місцем їх розташування та розмірами. Паспорт комплексного розміщення малих архітектурних форм виготовляє власник будівлі у разі розміщення у ній декілька субєктів господарювання.
Паспорт малої архітектурної форми (вивіски) – проектна документація, яка є підставою для встановлення малої архітектурної форми (вивіски). Паспорт малої архітектурної форми (вивіски) виготовляє власник (користувач) вивіски у разі відсутності на дану будівлю паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм.
Узгоджений паспорт розміщення малих архітектурних форм (вивісок) підлягає внесенню у реєстр погоджених проектів малих архітектурних форм (вивісок), ведення якого забезпечує комунальне підприємствоАдміністративно-технічне управління“.
Демонтажкомплекс дій, які передбачають відокремлення малої архітектурної форми (вивіски) разом з її основою від місця її розміщення та транспортування у місце її подальшого зберігання.
Примусовий демонтаж конструкції – дії, спрямовані на примусове усунення виявленого порушення цього Порядку (самовільного встановлення малих архітектурних форм (вивісок), неусуненого суб’єктом господарювання у добровільному порядку.
При цьому демонтаж та наступне зберігання малої архітектурної форми (вивіски) не передбачає переходу права власності на неї до територіальної громади м. Львова.
Лист про відповідність/невідповідність заключний документ уповноваженого органу, у якому зазначено відповідність або невідповідність малої архітектурної форми (вивіски) вимогам цього Порядку.
Лист про відповідність є підставою для внесення паспорта малої архітектурної форми (вивіски) у реєстр узгоджених паспортів вивісок, ведення якого забезпечує комунальне підприємствоАдміністративно-технічне управління“.
Лист про невідповідність повинен містити посилання на пункти цього Порядку, яким не відповідає паспорт малої архітектурної форми (вивіски).
1.8. Уповноваженим органом згідно з діючим Порядком є департамент містобудування та управління охорони історичного середовища (у разі розміщення малої архітектурної форми (вивіски) у межах історичного ареалу).
1.9. Терміни, що невизначені у цьому Порядку, вживаються у значенні, визначеному законодавством.
2. Вимоги до розміщення малих архітектурних форм (вивісок)

2.1. Вимоги до місця розташування малих архітектурних форм (вивісок):
2.1.1. Малі архітектурні форми (вивіски) повинні встановлюватися у місцях, які б не створювали перешкод для експлуатації будинків і споруд, на яких вони розташовуються, та вільного пересування пішоходів.
2.1.2. Розміщення малих архітектурних форм (вивісок) повинно здійснюватися з врахуванням архітектурного вирішення, стилістичних особливостей, декоративних елементів та колористики фасаду, а також місця розміщення існуючих на фасаді, погоджених конструкцій.
2.1.3. Мала архітектурна форма (вивіска) може бути розміщена:
2.1.3.1. Не вище першого поверху або цоколя будівлі:
2.1.3.1.1. Біля входу до приміщення (у тому числі у подвір’ї, на сходовій клітці, у коридорі тощо), яке займає суб’єкт господарювання, що встановлює малу архітектурну форму (вивіску).
2.1.3.1.2. Над вхідними дверима, над вітринами та над віконними прорізами.
2.1.3.1.3. На фасаді (вище першого поверху), фронтоні, якщо суб’єкту господарювання на праві приватної власності належить вся будівля.
2.1.3.1.4. Між дверними та віконними прорізами (або над ними), які належать суб’єкту господарювання, у межах першого та цокольного поверху, у тому числі якщо немає окремого входу з вулиці у заклад, на якому встановлюється вивіска.
2.1.3.1.5. В існуючих, спеціально передбачених для вивісок будинку площинах, нішах, картушах, приставних вітринах тощо.
2.1.3.1.6. На огорожі та її вхідній (в’їзній) брамі, якщо суб’єкту господарювання на законних підставах належить вся будівля та вся земельна ділянка.
2.1.4. Якщо у будівлі знаходиться декілька власників (орендарів) приміщень, зовнішній вхід для яких є спільним, то їх малі архітектурні форми (вивіски) на фасаді повинні розташовуватись на табличках однакового розміру (площею до 0,3 кв. м) та з однакового матеріалу виконання, розміщених праворуч чи ліворуч від входу (в’їзду) у будівлю (приміщення).
2.1.5. Мала архітектурна форма (вивіска) може бути виконана у вигляді напису, зображення на скляній поверхні вікна, вітрини чи прозорої частини вхідних дверей із закриттям не більше ніж на 20 % прозорої площини, за умови відсутності можливості розміщення її на фасаді будівлі.
2.1.6. Якщо у будинку є декілька власників (орендарів) з окремими зовнішніми входами, то їх малі архітектурні форми (вивіски) на фасаді повинні розташовуватись у межах належних їм входів. Конструкції мають бути виконані з однакового матеріалу та в одному стилі (у вигляді площин з написом або окремих літер).
2.1.7. Конструктивно мала архітектурна форма (вивіска) може складатися з двох елементів.
Інформацію про режим роботи закладу рекомендовано розміщувати на скляних поверхнях вхідних дверей.
Можливе встановлення таблички з графіком роботи на фасаді будинку біля входу. Максимальна площа таблички не має перевищувати 0,15 кв. м.
2.1.8. Рекомендації щодо належного оформлення малих архітектурних форм (вивісок) наведено у додатку до цього Порядку.
2.1.9. Встановлення малих архітектурних форм (вивісок) забороняється:
2.1.9.1. На маркізах та віконницях, якщо вони непередбачені паспортом опорядження фасаду будинку.
2.1.9.2. На фасаді вище першого поверху (за винятком випадку, якщо суб’єкту господарювання належить вся будівля, або на огорожі, якщо суб’єкту господарювання належить земельна ділянка з огорожею).
2.1.9.3. Із закриттям балконів, архітектурного та скульптурного декору фасадів будівель та споруд.
2.1.9.4. Із закриттям скляних поверхонь віконних, вітринних та дверних отворів.
2.1.9.5. Із закриттям табличок з назвами вулиць, номерами будинків, охоронних знаків будівель – пам’яток архітектури, табличок з позначенням місця знаходження елементів мереж інженерних комунікацій (пожежних гідрантів тощо), інших табличок з соціально-необхідною інформацією.
2.1.9.6. У вигляді світлових табло та моніторів, біжучих стрічок, конструкцій з динамічною (пульсуючою) підсвіткою у межах історичного ареалу міста, а також конструкцій з динамічною (пульсуючою) підсвіткою на житлових будинках та біля засобів організації дорожнього руху.
2.1.9.7. На приміщеннях (будівлях), невведених в експлуатацію.
2.1.9.8. З розміщенням більше двох конструкцій для одного суб’єкта господарювання.
2.1.9.9. У вигляді кронштейну на фасаді будинку біля вхідних (в’їзних) брам.

2.2. Вимоги до розмірів малих архітектурних форм (вивісок):
2.2.1. Розміри малих архітектурних форм (вивісок) повинні бути масштабними до архітектурного вирішення фасаду будинку та його елементів.
Площа поверхні малих архітектурних форм (вивісок) для одного субєкта господарювання не може перевищувати 3 кв. м, а у межах історичного ареалу – 1 кв. м.
2.2.2. Висота конструкцій (окремих літер, написів на площинах) має бути пропорційною до розмірів гладких площин чи декоративних елементів фасаду (горизонтальний руст) будинку, на яких вони встановлюються.
2.2.3. Малі архітектурні форми (вивіски) не повинні виходити за межі приміщення, у якому здійснює діяльність суб’єкт господарювання.
2.2.4. Відстань від площини фасаду до лицевої поверхні малої архітектурної форми (вивіски), розміщеної паралельно до фасаду, не повинна перевищувати 0,1 м, при цьому товщина літери не може перевищувати 0,06 м.
2.2.5. Мала архітектурна форма (вивіска) повинна враховувати розмір і місце розташування раніше погоджених та встановлених на цьому ж будинку малих архітектурних форм (вивісок). Перевага надається комплексному підходу до проектування та розміщення кількох вивісок на одному фасаді.

2.3. Вимоги до матеріалів та техніки виконання малих архітектурних форм (вивісок):
2.3.1. Конструкція та матеріал малої архітектурної форми (вивіски) повинні бути стійкими до погодних умов і механічних чинників, зручними у догляді та обслуговуванні.
2.3.2. У зоні охорони ЮНЕСКО та на будинках пам’ятках архітектури необхідно виконувати малі архітектурні форми (вивіски) з природних матеріалів (метал, кераміка, смальта, цінні породи дерева, камінь, скло), а також використання традиційних для львівських ремесел технік (ковальство, литво, гравіювання, різьба, вітраж, гутне скло, емалі, розпис, мозаїка тощо). З сучасних матеріалів можливо використовувати пластики, які вдало імітують природні (камінь, метал, скло, дерево, кераміка та інші матеріали).
2.3.3. Форма, колір, шрифт, матеріал виконання та стилістика малої архітектурної форми (вивіски) повинні бути гармонійними з елементами фасаду, на яких вони розташовуються.

2.4. Мала архітектурна форма (вивіска) може бути виготовлена у вигляді:
2.4.1. Окремих об’ємних або плоских літер, прикріплених безпосередньо на стіні або до прозорої основи, висота якої не має перевищувати висоту літер.
2.4.2. Окремих об’ємних літер, прикріплених до спільного каркасу чи іншого профілю, пофарбованого у колір фасаду.
2.4.3. Напису чи зображення на прозорій безколірній площині (скло, акрил) плоскими, об’ємними чи вигравіюваними літерами.
2.4.4. Шрифтового напису по тиньку.
2.4.5. Мозаїки, вітражу, розміщеного на кронштейні або у вітрині чи дверях.
2.4.6. Кам’яної, дерев’яної, металевої площини з різьбленим або гравійованим написом чи зображенням.
2.4.7. Площини на кронштейні з накладними елементами (в історичному ареалі площею не більшою 0,5 кв. м та загальною товщиною не більше 0,06 м), розташованої перпендикулярно до фасаду. При цьому її крайня точка виносу не повинна виступати від стіни більше ніж на 0,8 м, а відстань від його нижньої точки до поверхні тротуару не може бути меншою ніж 2,5 м.
2.4.8. Кронштейну у вигляді об’ємно-просторової композиції. При цьому його крайня точка виносу не повинна виступати від стіни більше ніж на 0,8 м, а відстань від його нижньої точки до поверхні тротуару не може бути меншою ніж 2,5 м.
2.4.9. Іншої конструкції, виконаної на високому мистецькому і дизайнерському рівні, який відповідає стилістиці фасаду та архітектурному середовищу.

2.5. Вимоги до освітлення малих архітектурних форм (вивісок):
2.5.1. Освітлення малих архітектурних форм (вивісок) повинно забезпечувати безпеку експлуатації згідно з діючими державними будівельними нормами та відповідати державним стандартам і вимогам пожежної, електричної та екологічної безпеки.
2.5.2. Джерела освітлення для малих архітектурних форм (вивісок), розташованих паралельно до площини фасаду, можуть бути:
2.5.2.1. Вмонтовані всередині об’ємних літер або всередині площини малої архітектурної форми (вивіски) (при цьому підсвічуються лише літери чи зображення, фон залишається непрозорим та неосвітленим).
2.5.2.2. Розташовані між малою архітектурною формою (вивіскою) і площиною фасаду (контражурно освітлюється стіна під малою архітектурною формою (вивіскою) (рекомендовано використовувати у зоні ЮНЕСКО та на будинкахпамятках архітектури).
2.5.2.3. Винесені на зовнішніх кронштейнах.
2.5.3. Мала архітектурна форма (вивіска) може бути виготовлена зі світлових трубок (неонових або діодних), які формують зображення чи напис.
2.5.4. Світлове оформлення малої архітектурної форми (вивіски) не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати вікна житлових будинків.
2.5.5. Допускається освітлення малих архітектурних форм (вивісок) іншими сучасними методами, які будуть відповідати вимогам цього Порядку та враховувати стилістику будинку.
3. Порядок узгодження паспорта малої
архітектурної форми (вивіски)

3.1. Для узгодження паспорта малої архітектурної форми (вивіски) юридична особа або фізична особапідприємець (надалізаявник) або уповноважена ним особа скеровує письмову заяву встановленої форми у департамент містобудування, а у межах історичного ареалу в управління охорони історичного середовища (всі заяви подаються централізовано через Центр надання адміністративних послуг (надалі ЦНАП).
Для узгодження паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) на фасаді будинку (споруді) документи подає власник будинку (споруди) або уповноважена ним особа.
3.2. До заяви додаються:
3.2.1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
3.2.2. Копія документа, що посвідчує право власності (оренди) приміщення, у якому здійснюється господарська діяльність.
3.2.3. Копія свідоцтва про надання правової охорони в Україні власним товарним знакам, знакам обслуговування, логотипам (у разі їх використання на малій архітектурній формі (вивісці).
3.2.4. Копія технічного паспорта орендованого чи власного приміщення.
3.2.5. Кольоровий паспорт малої архітектурної форми (вивіски) у трьох примірниках, який повинен визначати основні характеристики малої архітектурної форми (вивіски) (розміри, матеріали виконання тощо).
3.3. Паспорт малої архітектурної форми (вивіски) складається з:
3.3.1. Фото існуючого стану будинку в цілому зі всіма розміщеними на ньому конструкціями.
3.3.2. Візуалізації малої архітектурної форми (вивіски) на фасаді з виконанням архітектурної прив’язки конструкції до фасаду з врахуванням основних конструктивних елементів фасаду (дверні та віконні отвори, висота та довжина горизонтальних рустів, декоративні елементи, висота поверху).
3.3.3. Переріз конструкцій малої архітектурної форми (вивіски) по фасаду з зазначенням габаритів (довжина, висота, товщина), кресленнями вузлів кріплення, даними про матеріали, з яких виготовлятиметься мала архітектурна форма (вивіска).
3.3.4. Деталей шрифтів, зображувальних елементів, логотипів відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг, зареєстрованих у встановленому порядку.
3.3.5. На паспорті малої архітектурної форми (вивіски) необхідно вказати назву організації заявника-замовника проекту та назву проектної організації або прізвище автора проекту та їх координати, а також підпис та печатку проектної організації (за наявності).
3.4. Процедура розгляду документів щодо розміщення малої архітектурної форми (вивіски) відбувається впродовж десяти робочих днів з дати отримання документів ЦНАП.
3.5. Уповноважений орган подає документи на розгляд робочої групи.
3.6. Робоча група за результатами розгляду документів у процесі спільного засідання перевіряє на відповідність вимогам цього Порядку паспорт малої архітектурної форми (вивіски).
3.7. За результатами розгляду робочої групи уповноважений орган готує лист про відповідність.
3.8. У разі узгодження власником будинку паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) на будинку видається лист про відповідність.
3.9. Паспорт комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) передбачає конкретне місце розміщення, площу, матеріал, з якого виготовляється, стилістика виконання.
3.10. При потребі зміни вивіски на будинку, на який узгоджено паспорт комплексного розміщення вивісок з передбаченими місцями розміщення малих архітектурних форм (вивісок), розміщення вивісок на таких будівлях не потребує додаткового узгодження.
3.11. Власникам малих архітектурних форм (вивісок) необхідно дотримуватися узгодженого паспорта комплексного розміщення та вимог цього Порядку.
3.12. Узгоджений паспорт розміщення малих архітектурних форм (вивісок) підлягає внесенню у реєстр погоджених проектів малих архітектурних форм (вивісок), ведення якого забезпечує комунальне підприємство Адміністративно-технічне управління“.
3.13. Паспорт розміщення малих архітектурних форм (вивісок) узгоджується та реєструється субєкту господарювання на термін, визначений документом на право користування приміщенням, у якому здійснює діяльність даний субєкт.
4. Мова вивісок
  4.1. Вся інформація на малій архітектурній формі (вивісці) здійснюється українською мовою. Написання іншомовних текстів на вивісках здійснюється українською мовою за винятком власних товарних знаків, знаків обслуговування, логотипів, якщо вони зареєстровані власником вивіски у Державному підприємстві Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент).
  При необхідності використання іноземної мови інформація розміщується у такому порядку: зліва від входу – українською мовою, справа – дрібнішим шрифтом можливий переклад іншою мовою.
  4.2. Знаки для товарів і послуг наводяться на вивісках у тому вигляді, у якому їм надана правова охорона в Україні, відповідно до законодавства, зокрема статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності.
  4.3. Текст малої архітектурної форми (вивіски) не може містити мовних помилок.
  5. Контроль за дотриманням Порядку та відповідальність
  за його порушення

  5.1. Моніторинг розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові здійснює комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“.
  5.2. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює уповноважений орган на базі моніторингової системи комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“.
  5.3. Відповідальність за розміщення малої архітектурної форми (вивіски) (міцність, стійкість, безпеку, відповідність погодженому паспорту, цілісність фасаду будівлі після монтажу/демонтажу малої архітектурної форми (вивіски) несе власник або уповноважена власником особа.
  5.4. Якщо при проведенні робіт з монтажу та демонтажу малої архітектурної форми (вивіски) було пошкоджено фасад (фарбування, декоративні елементи тощо), власник (користувач) малої архітектурної форми (вивіски) зобов’язаний усунути всі пошкодження протягом 10-ти днів за власний рахунок.
  5.5. За незадовільний зовнішній вигляд та технічну несправність малих архітектурних форм (вивісок), їх невідповідність вимогам цього Порядку відповідальні особи притягуються до відповідальності згідно з законодавством України.
  6. Демонтаж самовільно встановлених малих
  архітектурних форм (вивісок)

  6.1. Демонтажу підлягають:
  6.1.1. Самовільно встановлені малі архітектурні форми (вивіски).
  6.1.2. Малі архітектурні форми (вивіски), встановлені у невідповідності до узгодженого комплексного проекту.
  6.1.3. Малі архітектурні форми (вивіски), встановлені у невідповідності до узгодженого паспорта.
  6.1.4. Малі архітектурні форми (вивіски), технічний стан яких створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або заподіяння шкоди третім особам, що підтверджується актом з фотофіксацією, підписаним представниками комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“ та власником (балансоутримувачем) будинку.
  6.1.5. Самовільно встановлені малі архітектурні форми (вивіски), власників яких встановити не вдалося (суб’єкт відмовився надати дані, передбачені Законом України Про захист прав споживачів, що зафіксовано відповідним актом).
  6.2. Власникам самовільно встановлених малих архітектурних форм (вивісок) (підпункт 6.1.1) скеровуються вимоги уповноваженого органу (департаменту містобудування) про усунення допущеного порушення. Власникам малих архітектурних форми (вивісок), вказаних у підпункті 6.1.4, вимоги не надсилаються.
  6.3. У випадках, зазначених у підпункті 6.1.1, демонтаж малих архітектурних форм (вивісок) повинен провести власник (користувач) малої архітектурної форми (вивіски) самостійно за власний рахунок у термін, вказаний у вимозі уповноваженого органу.
  Малі архітектурні форми (вивіски), власники яких не виконали у встановлений термін вимог уповноваженого органу про добровільний демонтаж (або отримання паспорта), та малі архітектурні форми (вивіски), передбачені у підпунктах 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, вносяться до наказу на примусовий демонтаж.
  6.4. Термін, наданий у вимозі для її виконання, не може перевищувати 15 календарних днів.
  6.5. Вимога вважається врученою у разі, якщо вона надсилається рекомендованим листом власнику на адресу за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.
  6.6. Примусовий демонтаж малих архітектурних форм (вивісок) організовує комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“ за наказом уповноваженого виконавчого органу Львівської міської ради, проект якого готує орган, який здійснює нагляд за станом малої архітектурної форми (вивіски) (комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“). Під час проведення демонтажу можуть бути присутні власник або користувач малої архітектурної форми (вивіски), представники державних органів, міських служб та інших організацій.
  6.7. Примусовий демонтаж малих архітектурних форм (вивісок) оформляється актом (2 примірники), який підписують власник (користувач) малої архітектурної форми (вивіски) (у разі його присутності при демонтажі), представник комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“ та представник організації, яка здійснювала демонтаж. До акта додається в обов’язковому порядку фотофіксація місця розташування малої архітектурної форми (вивіски) до і після демонтажу.
  6.8. У разі відсутності власника малої архітектурної форми (вивіски) при демонтажі або його відмови від підписання акта демонтажу (про що робиться відповідна відмітка на акті) другий примірник акта комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управлінняу п’ятиденний термін надсилає поштою за місцем реєстрації власника рекомендованим листом (якщо встановлено його місцезнаходження).
  Якщо місце реєстрації власника невідоме, комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“ у цей же термін повідомляє про проведений демонтаж та місцезнаходження малої архітектурної форми (вивіски) районний відділ Головного управління Національної поліції у Львівській області (за місцем демонтажу малої архітектурної форми (вивіски).
  6.9. Після проведення демонтажу складається акт демонтажу малої архітектурної форми (вивіски) з зазначенням характеру робіт та їх вартості, який підписує комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“ (замовник) та організація або особа (виконавець), які надали послуги з демонтажу.
  6.10. Демонтовані малі архітектурні форми (вивіски) зберігаються на складі комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“.
  6.11. Компенсація витрат комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління, пов’язаних з примусовим демонтажем, транспортуванням та зберіганням малої архітектурної форми (вивіски), покладається на власника (користувача) демонтованої малої архітектурної форми (вивіски).
  6.12. Для повернення демонтованої малої архітектурної форми (вивіски) її власнику (користувачу) необхідно звернутись у комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управлінняз такими документами:
  6.12.1. Заявою на ім’я керівника про повернення демонтованого рекламного засобу.
  6.12.2. Документом, який підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретну демонтовану малу архітектурну форму (вивіску) у разі наявності.
  6.12.3. Документом, який підтверджує компенсацію витрат комунального підприємства “Адміністративно-технічне управління“, пов’язаних з демонтажем малої архітектурної форми (вивіски), транспортуванням та зберіганням.
  6.13. Облік та тимчасове зберігання демонтованих малих архітектурних форм (вивісок) здійснює у встановленому порядку комунальне підприємство “Адміністративно-технічне управління“.
  Демонтовані малі архітектурні форми (вивіски) зберігаються у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).
  6.14. Демонтовані малі архітектурні форми (вивіски) підлягають утилізації після публікації у місцевих друкованих засобах масової інформації, якщо:
  6.14.1. Після закінчення річного терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів їх власники не зголосились за поверненням.
  6.14.2. Після закінчення річного терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не відшкодували вартості демонтажу, транспортування та зберігання або не надали документів, підтверджуючих право власності (інше майнове право) на цю вивіску.
  6.14.3. Власники надали письмову відмову від демонтованої малої архітектурної форми (вивіски) та документи, які підтверджують право власності (інше майнове право) на цю малу архітектурну форму (вивіску).
  Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

  Віза:

  Директор комунального підприємства
  “Адміністративно-технічне управління“ Т. Вітик  Додаток до Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у м. Львові.docx