УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення737


від 08/28/2021

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво ТзОВ “Мостнафта“ багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та торгово-офісними приміщеннями у рівні першого і другого поверхів на вул. Володимира Великого, 50 у м. ЛьвовіРозглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Мостнафта“, зареєстроване у Львівській міській раді 09.08.2021 за № 2-71743/АП-2401, містобудівний розрахунок на будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та торгово-офісними приміщеннями у рівні першого і другого поверхів на вул. Володимира Великого, 50 у м. Львові, беручи до уваги витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.11.2021 № НВ-4614730102020, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 27.04.2021 № 207642699, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 01.04.2020 за № Ф-3159, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Мостнафта багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та торгово-офісними приміщеннями у рівні першого і другого поверхів на вул. Володимира Великого, 50 у м. Львові (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Мостнафта“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. При проектуванні врахувати потребу в об’єктах соціальної інфраструктури у цьому районі: передбачити у громадській частині забудови приміщення площею 300 кв. м для розміщення вбудованого закладу освіти та покращання транспортної інфраструктури прилеглої території.
2.3. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект з врахуванням пункту 4 рішення виконавчого комітету від 29.05.2020 № 458 “Про необхідність проектування заходів цивільної безпеки, розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, використання споруд підземного простору для укриття населення при розробці детальних планів території та при проектуванні об’єктів будівництва у м. Львові“ та рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова“, у т. ч. щодо влаштування підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.4. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.5. На етапі розробки проектної документації розробити схему благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.
2.6. Після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою здійснити виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“.
2.7. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 28.08.2021 № 737

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на нове будівництво багатоквартирного житлового будинку
з підземним паркінгом та торгово-офісними приміщеннями
у рівні першого і другого поверхів на вул. Володимира Великого, 50
у м. Львові

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Володимира Великого, 50 у м. Львові.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Мостнафта, 81300, Львівська область, м. Мостиська, вул. Галицька, 64.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1579 га (кадастровий номер 4610136900:07:009:0027) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2 – торгово-ділові зони місцевого значення, частково зона Ж-4 зона багатоповерхової житлової забудови та частково зона ТР-2 зона транспортної інфраструктури (вулична мережа) відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2015 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914, протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради від 23.07.2021 № 13.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 29,10 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних елементів будівлі.
При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 39,95 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 836 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- 0,20 м до червоної лінії зі східної сторони;
- 0,00 м з блокуванням до існуючих споруд з північної сторони;
- 25,40 м до існуючої будівлі з північно-західної сторони.
Об’єкт (нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та торгово-офісними приміщеннями у рівні першого і другого поверхів на вул. Володимира Великого, 50 у м. Львові) запроектувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна ділянка на вул. Володимира Великого, 50 у м. Львові знаходиться поза межами зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,00 м - 5,00 м.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому Н. Алєксєєва


Віза:
Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев