УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення802


від 08/23/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. І. Мечникова, 16-А
Розглянувши звернення Військової прокуратури Західного регіону України від 23.11.2018 № 05/1-987 вих18 (зареєстроване у Львівській міській раді 28.11.2018 за № 1.7-37079/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. І. Мечникова, 16-А, беручи до уваги інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 17.07.2017 № 92108285, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.06.2017 № НВ-4605232812017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. І. Мечникова, 16-А (додаються).
2. Військовій прокуратурі Західного регіону України:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 23.08.2019 № 802

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку для
військовослужбовців Військової прокуратури Західного регіону України
та членів їх сімей з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом на вул. І. Мечникова, 16-А


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. І. Мечникова, 16-А.
1.2. Інформація про замовника – Військова прокуратура Західного регіону України, 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 20.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1550 га (кадастровий номер 4610137200:04:001:0051) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва житла для військовослужбовців на земельній ділянці, розташованій на території Львівської міської ради (військове містечко № 4, м. Львів, вул. І. Мечникова, 16), відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.06.2017 № НВ-4605232812017.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-2 – зона малоповерхової квартирної житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Личаківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 01.12.2016 № 1283 і від 25.01.2018 № 2914, протоколу архітектурно-містобудівної ради від 21.11.2018 № 17.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 19,60 м у стінах (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 38 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 400 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – будівництво багатоквартирного житлового будинку для військовослужбовців Військової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. І. Мечникова, 16-А запроектувати з відступом від існуючої забудови з північно-західної сторони – 8,20 м, північно-східної сторони – 24,00 м та 15,00 м, з південної сторони – 20,00 м з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137200:04:001:0051).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги зонінгу Личаківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 01.12.2016 № 1283 і від 25.01.2018 № 2914, та протоколу архітектурно-містобудівної ради від 21.11.2018 № 17 з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. І. Мечникова, 16-А (кадастровий номер 4610137200:04:001:0051) розташована у межах історичного ареалу міста.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його у встановленому законом порядку.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський