УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення790


від 07/27/2018

Про окремі питання щодо обліку та інвентаризації комунального майна
Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про оренду державного та комунального майна“, наказу Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 “Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань“, згідно з ухвалою міської ради від 14.07.2016 № 777 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“, з метою покращання проведення обліку та інвентаризації комунального майна територіальної громади м. Львова виконавчий комітет вирішив:


1. Балансоутримувачам комунального майна (комунальним підприємствам, установам, організаціям та виконавчим органам):
1.1. Здійснювати облік та інвентаризацію майна територіальної громади (житловий та нежитловий фонд, будівель, споруд та інших об’єктів нерухомого майна) відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 “Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань“. Облік здійснювати у розрізі будинків та окремих приміщень, які є його складовими, із зазначенням в інвентаризаційних картках характеристик цілого об’єкта та окремих приміщень: площа, поверховість, балансова вартість, оцінка тощо згідно з типовою формою № ОЗ-6, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 29.12.1995 № 352Про затвердження типових форм первинного обліку“.
           Термін: щороку, до 31 грудня
1.2. Скеровувати матеріали інвентаризації майна, яке перебуває на балансі балансоутримувача (для балансоутримувачів, які обслуговують житловий фонд – належно завірені та затверджені уповноваженим власником) згідно з типовою формою № ОЗ-6, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 29.12.1995 № 352Про затвердження типових форм первинного обліку“, та згідно з додатком з вказанням сумарної кількості об’єктів та їх площі:
1.2.1. До управління комунальної власності департаменту економічного розвитку – щодо об’єктів нежитлової нерухомості.
1.2.2. До департаменту житлового господарства та інфраструктури – щодо об’єктів вільної житлової нерухомості.
1.2.3. Уповноваженому власнику – для подальшого контролю.
1.2.4. До Львівського комунального підприємства “Міський центр інформаційних технологій“ – для опублікування на порталі відкритих даних.
           Термін: до 30.09.2018, надалі – щороку,
           до 31 грудня
1.3. У разі відсутності технічної документації та реєстрації права комунальної власності забезпечити виготовлення технічної документації на всі об’єкти нерухомого майна (нежитлові будівлі, споруди та нежитлові приміщення у складі житлових будинків), які перебувають на балансі балансоутримувача, та передати цю документацію управлінню комунальної власності департаменту економічного розвитку для забезпечення проведення реєстрації права комунальної власності.
При необхідності звернутися з листом щодо виділення коштів з міського бюджету м. Львова на виготовлення технічної документації, утримання, охорону обєктів нерухомого майна.
           Термін: постійно
1.4. Повідомляти невідкладно уповноваженого власника та управління комунальної власності департаменту економічного розвитку та/або департамент житлового господарства та інфраструктури про будь-які зміни, які відбулися у кількості чи основних характеристиках облікованого балансоутримувачами майна.
           Термін: постійно
           Відповідальні: керівники комунальних
           підприємств, установ, організацій та
           виконавчих органів –
           балансоутримувачів.
2. На підставі інформації, наданої балансоутримувачами:
2.1. Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку:
2.1.1. Формує перелік об’єктів (нежитлової нерухомості), які знаходяться у власності територіальної громади.
2.1.2. Готує проекти рішень виконавчого комітету про реєстрацію права комунальної власності на об’єкти нежитлової нерухомості.
             Термін: постійно
             Відповідальний: начальник управління
             комунальної власності департаменту
             економічного розвитку.
2.2. Департамент житлового господарства та інфраструктури:
2.2.1. Формує перелік об’єктів (вільної житлової нерухомості), які знаходяться у власності територіальної громади.
             Термін: постійно
             Відповідальний: директор департаменту
             житлового господарства та
             інфраструктури.
3. Встановити, що:
3.1. У разі необхідності зміни балансоутримувача щодо об’єктів нежитлової нерухомості балансоутримувач скеровує до управління комунальної власності департаменту економічного розвитку листа з обгрунтуванням доцільності такої зміни, погоджений з уповноваженим власником. Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку готує проект рішення виконавчого комітету про зміну балансоутримувача об’єкта.
           Термін: постійно
           Відповідальні: керівники комунальних
           підприємств, установ, організацій та
           виконавчих органів –
           балансоутримувачів.
3.2. Перелік нежитлових приміщень, які можуть бути переведені у житлові, передається управлінням комунальної власності департаменту економічного розвитку у департамент житлового господарства та інфраструктури на підставі рішення комісії з підготовки пропозицій для надання в оренду майна територіальної громади м. Львова, яка розглядає попередньо та погоджує відповідні пропозиції департаменту житлового господарства та інфраструктури. З моменту такої передачі згадані нежитлові приміщення обліковуються управлінням комунальної власності департаменту економічного розвитку і департаментом житлового господарства та інфраструктури у статусі приміщень, які переводяться у житловий фонд. З моменту прийняття рішення виконавчого комітету про переведення нежитлових приміщень у житлові облік таких приміщень здійснює департамент житлового господарства та інфраструктури.
3.3. У разі, якщо на балансі юридичної особи відсутні об’єкти нерухомого майна, то така юридична особа скеровує відповідного листа з підписом керівника та печаткою установи до управління комунальної власності департаменту економічного розвитку та/або департаменту житлового господарства та інфраструктури, уповноваженому власнику (до відома), а також до Львівського комунального підприємства “Міський центр інформаційних технологій“ (для оприлюднення).
           Термін: до 30.09.2018, надалі – щороку,
           до 31 грудня
3.4. Контроль за обліком та інвентаризацією комунального майна здійснюють уповноважені власники комунальних підприємств, установ, організацій, керівники виконавчих органів Львівської міської ради та управління комунальної власності департаменту економічного розвитку, департамент житлового господарства та інфраструктури у межах наданих повноважень.
Контроль за використанням об’єктів нежитлової нерухомості здійснюють балансоутримувачі та управління комунальної власності департаменту економічного розвитку у межах наданих повноважень.
3.4.1. У разі виявлення зауважень під час вибіркового контролю управління комунальної власності департаменту економічного розвитку ініціює перед Львівським міським головою необхідність проведення службової перевірки даного балансоутримувача.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з фінансово-економічних питань.В. о. Львівського міського голови Г. Васьків


Додаток.docxДодаток.docx