УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення82


від 02/18/2008

Про затвердження Положення про надання одноразової допомоги малозабезпеченим сім’ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей віком до 18 років, для їхнього відпочинку або оздоровлення

Зміни
згідно з рішеннями виконкому 760-2008; 147-2012; 139-2016; 864-2017
документ: База данных 'Документи ЛМР', Представление '1.Головний\Не опубліковані', Документ 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.02.2 Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про затвердження форми заяви про призначення (надання) усіх видів до■ Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 05.04.2002 № 162, від 3' Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 18.02.2008 № 81, від 18.'


   Відповідно до підпункту 14.8 ухвали міської ради від 10.01.2008р. № 1496 “Про міський бюджет м.Львова на 2008 рік“, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 06.12.2007р. № 1315 “Про заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей у Львівській області“, з метою забезпечення соціального захисту малозабезпечених сімей, у яких на вихованні є шестеро і більше дітей, задля забезпечення належних умов фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, забезпечення їх повноцінного відпочинку або оздоровлення виконавчий комітет вирішив:
   1. Надавати одноразову допомогу у розмірі 7500 грн. малозабезпеченим сім’ям, у яких на вихованні є шестеро і більше дітей віком до 18 років, для їхнього відпочинку або оздоровлення.
   2. Затвердити Положення про надання одноразової допомоги малозабезпеченим сім’ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей віком до 18 років, для їхнього відпочинку або оздоровлення (додається). 3. Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної політики спільно з управлінням фінансів департаменту фінансової політики здійснювати виплату одноразової допомоги в межах коштів, передбачених у міському бюджеті м.Львова на відповідний бюджетний рік за КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення“.
            Відповідальний: начальник управління
            соціального захисту департаменту
            гуманітарної політики.
   4. Відділам соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики вести облік осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги, визначеної у пункті 1.
            Відповідальні: начальники відділів
            соціального захисту управління
            соціального захисту департаменту
            гуманітарної політики.
   5. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
            Відповідальний: директор департаменту
            “Адміністрація міського голови“.
   6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.

   Міський голова А.Садовий                        Додаток

                    Затверджено
                  рішенням виконкому
                від ___________ № _____
   ПОЛОЖЕННЯ
   про надання одноразової допомоги малозабезпеченим сім’ям,
   які мають на утриманні шестеро і більше дітей віком до 18 років,
   для їхнього відпочинку або оздоровлення

   1. Це Положення розроблене відповідно до ухвали міської ради від 19.10.2006р. № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“.
   2. Положення визначає умови надання одноразової допомоги малозабезпеченим сім’ям, у яких на вихованні є шестеро і більше дітей віком до 18 років, для їхнього відпочинку або оздоровлення (надалі – допомога).
   3. Право на допомогу мають сім’ї, які на день подання заяви на отримання допомоги одночасно відповідають таким умовам:
   3.1 на вихованні є шестеро і більше дітей віком до 18 років включно;
   3.2 отримують на цих дітей соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям“ (надалі – соціальна допомога);
   3.3 мати, батько (усиновитель, опікун) дітей зареєстрована(ий) у м.Львові;
   3.4 один з членів сім’ї або сім’я не отримали одноразової матеріальної допомоги, передбаченої у міському бюджеті м.Львова у поточному році, відповідно до положень про надання одноразової матеріальної допомоги, затверджених ухвалою міської ради від 15.03.2007р. № 676 та рішенням виконавчого комітету від 30.03.2007р. № 162.
   4. Розгляд заяв на отримання допомоги та прийом документів здійснюється відповідними відділами соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за місцем отримання соціальної допомоги.
   5. До заяви подаються такі документи:
   5.1 копія паспорта заявника;
   5.2 довідка з місця проживання про склад сім’ї (форма № 2);
   5.3 копії свідоцтв про народження дітей;
   5.4 довідка про отримання соціальної допомоги.
   6. Копії документів завіряються спеціалістом з прийому документів відповідного відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики у встановленому законодавством порядку.
   7. Рішення про надання допомоги (відмову у наданні) приймається протягом 10 днів з дня подання заяви та оформляється протоколом, який зберігається разом з документами у відповідному відділі соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, на підставі яких прийняте відповідне рішення.
   8. Про прийняте рішення заявник повідомляється письмово у термін до 10 календарних днів з моменту оформлення протоколу.
   9. Допомога надається сім’ї раз на рік у розмірі 7500 грн. і виплачується у грошовій формі на особові рахунки заявників, відкриті в установах уповноважених банків, або через поштові відділення.
   10. Підставою для здійснення виплати допомоги є наказ начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, який видається на підставі поданих начальниками відповідних відділів соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, завірених підписом і печаткою виплатних відомостей.
   11. Виплата допомоги здійснюється планово-фінансовим відділом управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м.Львова на відповідний бюджетний рік за КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення“.
   Керуючий справами
   виконкому М.Литвинюк


   Віза:

   Начальник управління
   соціального захисту Н.Федорович