УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення607


від 06/27/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію гр. гр. Радомською С. Й., Дарделло Р. І. та Яворською О. М. існуючого приміщення гаража з влаштуванням громадських приміщень, автомобільної стоянки та житлових квартир у верхніх поверхах на вул. Пекарській, 65Розглянувши звернення громадян Радомської Світлани Йосипівни, Дарделло Романа Ігоровича та Яворської Ольги Миколаївни від 24.06.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 25.06.2019 за № З-Р-71857/АП-2401), містобудівний розрахунок реконструкції існуючого приміщення гаража з влаштуванням громадських приміщень, автомобільної стоянки та житлових квартир у верхніх поверхах на вул. Пекарській, 65, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 04.12.2018 за № С-4605, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 29.12.2018 № 151657016, витяг про Державну реєстрацію прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.02.2016 № 52624531, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.12.2018 № НВ-0002559492018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію громадянами Радомською Світланою Йосипівною, Дарделло Романом Ігоровичем та Яворською Ольгою Миколаївною існуючого приміщення гаража з влаштуванням громадських приміщень, автомобільної стоянки та житлових квартир у верхніх поверхах на вул. Пекарській, 65 (додаються).
2. Громадянам Радомській Світлані Йосипівні, Дарделло Роману Ігоровичу та Яворській Ользі Миколаївні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 27.06.2019 № 607

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на реконструкцію існуючого приміщення гаража
з влаштуванням громадських приміщень, автомобільної стоянки
та житлових квартир у верхніх поверхах на вул. Пекарській, 65

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянкиреконструкція на вул. Пекарській, 65.
1.2. Інформація про замовникагромадянка Радомська Світлана Йосипівна, 79034, м. Львів, вул. Тернопільська, 14-А/1-А; громадянин Дарделло Роман Ігорович, 79014, м. Львів, вул. Яловець, 45-В; громадянка Яворська Ольга Миколаївна, 79025, м. Львів, вул. Озерна, 39-А.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні цільове призначення земельної ділянки площею 0,0490 га (кадастровий номер 4610137200:06:001:0028) – 03.13 для будівництва і обслуговування будівель закладів побутового обслуговування;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для розміщення громадських та офісних об’єктів із житловими одиницями у верхніх поверхах відповідно до договору оренди землі, зареєстрованого у Львівській міській раді 04.12.2018 за № С-4605, строком дії до 08.11.2028.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2 – торгово-ділові зони місцевого значення, частково зона Г-5 лікувальні зони відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Личаківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 01.12.2016 № 1283 і від 29.06.2017 № 2162.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 30,00 м (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху). При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянкиіснуючий.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)650 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та спорудоб’єкт (реконструкція існуючого приміщення гаража з влаштуванням громадських приміщень, автомобільної стоянки та житлових квартир у верхніх поверхах на вул. Пекарській, 65) запроектувати з врахуванням вимог діючих будівельних норм і правил, ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“, з блокуванням до проектованої будівлі зі східної сторони, з відступом від існуючої забудови з північної сторони – 6,00 м, із західної сторони – 12,00 м, з південно-західної сторони – 26,00 м та з відступом від червоної лінії вул. Пекарської – 63,00 м у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137200:06:001:0028).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони памяток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони обєктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)будівля, яка підлягає реконструкції, на вул. Пекарській, 65 розташована у кварталі історично сформованої забудови у межах історичного ареалу міста. Проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Личаківського району та Закону України Про охорону культурної спадщини“.
Забезпечити пропорційність та співвідношення архітектурного об’єму з висотою існуючої забудови, що визначає масштаб проектованої споруди та вирішення архітектурного вистрою фасадів.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його у встановленому законом порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони обєктів транспорту, звязку, інженерних комунікацій, відстані від обєкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з діючими будівельними нормами і правилами.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський